niedziela, 25 grudnia 2016

Zebrane z tygodnia #302/Chosen from the week #302

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #302 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #302 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Yuèliàng, Blade of the Night painted by Francesco Farabi.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Boreyko na Git Games wspomniał o fanowskiem dodatku Tome of Dragons do WFRP.
 • Przypominam, że za nieco ponad miesiąc odbędzie się turniej Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych!.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Volomir na swoim blogu volomir.com opublikował obszerny tutorial w którym krok po kroku przedstawi kolejne etapy konwertowania i malowania modeli High Elves Sea Guard od Games Workshop.
 • Natomiast z poradnika opublikowanego na stronie Massive Voodoo szanowne państwo-draństwo dowie się jak właściwie zapakować i przygotować do transportu pomalowane modele.
 • Dominik na blogu WrocWar pokazał swój pomysł na wykonanie stołu bitewnego.
 • Volomir on his blog volomir.com published a comprehensive tutorial in which step by step will present the stages of converting and painting models High Elves Sea Guard from Games Workshop. (ENG)
 • From the tutorial published on the Massive Voodoo you will learn how to properly pack and prepare to transport painted miniatures. (ENG)
 • And Dominik on the blog WrocWar showed his idea to make table for wargaming. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Morpheus na łamach swojego bloga The Fantasy Hammer zrecenzował zestaw Oil lamps basing kit od HQResin.
 • Arbal na Coloured Dust rozpakował pudełko z modelem The Devil, Eye Collector od Nuts Planet.
 • Z kolei na DansE MacabrE pokazałem wam zawartość zestawu Fantasy Forest Basing Kit od Ristuls Extraordinary Market.
 • Morpheus on his blog The Fantasy Hammer review kit Oil lamps basing kit from HQResin. (PL/ENG)
 • Arbal on Coloured Dust unpacked box with the model The Devil, Eye Collector from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • On pages of the blog DansE MacabrE showed you the contents of Fantasy Forest Basing Kit from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex prepared a summary of the week on Wrota - polska sieć blogów bitewnych. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2016. (ENG)
 • On pages of the blog Dampf's modeling page you will find a relationship with the events IPMS 2016v(HERE and HERE)(ENG)

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 18 grudnia 2016

Zebrane z tygodnia #301/Chosen from the week #301

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #301 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #301 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Garrosh painted by Sergio Calvo Rubio.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Rob na swoim blogu The Rob Hawkins Hobby Blog zamieścił poradnik w którym pokazał jak zbudować wieżę oblężniczą.
 • Z kolei Asterix na łamach Bloga Valadoru pokazał jak zamontować diody LED w modelu pojazdu.
 • A na blogu Scar_Hand Painting znajdziecie tutorial w którym krok po kroku pokazano jak zrobić miniaturowe świece.
 • Rob on The Rob Hawkins Hobby Blog published a tutorial which shows how to build a siege tower. (ENG)
 • Asterix on the pages Blog Valadoru showed how to mount the LEDs in the model of vehicle. (PL)
 • And on the blog Scar_Hand Painting you can find a tutorial which shows step by step how to make miniature candles. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Grish na łamach bloga fat lazy painter zrecenzował model Barburkir von Kiloff od Scibor MM.
 • Z kolei koyoth na shadow grey rozpakował pudełko z modelami Fenrisian Wolf Pack od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE szanowne państwo-draństwo może się zapoznać z zawartością zestawu Crystals Basing Kit od HQ Resin.
 • Grish on his blog fat lazy painter published a review miniatures Barburkir von Kiloff from Scibor MM. (PL)
 • Koyoth on his blog shadow grey unpacked box with models Fenrisian Wolf Pack from Games Workshop. (PL)
 • The blog DansE MacabrE you can read the contents of a set Crystals Basing Kit from HQ Resin. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie dowodzi, że mech jest bronią niedoskonałą, a jakie jest wasze zdanie?
 • Z kolei Dizaon na łamach Chestnut Ink opublikował wywiad, którego bohaterem jest Dimitri Peyrard.
 • A w ramach makietowych inspiracji polecam szanownemu państwu-draństwu obejrzenie zdjęć opuszczonych od wielu lat miejsc, które zostały opublikowane na stronie Popularne.pl.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie proves that the mech is an imperfect weapon, and what is your opinion? (PL)
 • Dizaon on the pages Chestnut Ink published an interview with Dimitri Peyrard. (ENG/FRA)
 • In the cycle of model inspiration I recommend you watch the images of abandoned for many years places that were published on the Popularne.pl. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 28 sierpnia 2016

Zebrane z tygodnia #285/Chosen from the week #285

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #285 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #285 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

We did it, Boss! sculpted and painted by Melnikov Ivan.

Warhammer   |   Warhammer

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Borejko na Git Games przybliżył zawartość archiwalnego #125 numeru magazynu White Dwarf.
 • Orlygg na łamach swojego bloga Realm of Chaos 80s opublikował wywiad, którego bohaterem jest Mike McVey.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Borejko on the blog Git Games shows the contents of an archive number #125 magazine White Dwarf. (PL)
 • Orlygg on his blog Realm of Chaos 80s published an interview with Mike McVey. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • The Lazy Forger na swoim blogu The Lazy Forger przedstawił krok po kroku budowę modelu dwukołowego wozu.
 • Z kolei Mengel Miniatures na łamach serwisu BoLS opublikował poradnik w którym pokazał jak zamienić kwadratowe podstawki na okrągłe.
 • Morpheus na swoim blogu The Fantasy Hammer pokazał swój pomysł na zrobienie kwasu krwi.
 • The Lazy Forger on his blog The Lazy Forger presented step-by-step construction of two-wheel wagon (ENG).
 • Mengel Miniatures on the site BoLS published a tutorial which shows how to convert the square bases on a round bases. (ENG)
 • Morpheus on his blog The Fantasy Hammer showed his idea to make acid and blood.

Recenzje   |   Reviews

 • Kuba na łamach bloga Picassawi - modelarstwo i malowanie otworzył pudełko krzaczków od Mirosław Serba Modelling Workshop.
 • Natomiast Stahly na blogu Tale of Painters zrecenzował zestaw Sector Imperialis Large Base Detail Kit od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE pokazałem wam modele Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium
 • Kuba on his blog Picassawi - modelarstwo i malowanie opened the box little bushes from Mirosław Serba Modelling Workshop. (PL)
 • Stahly on the blog Tale of Painters review by a set Sector Imperialis Large Base Detail Kit from Games Workshop. (ENG)
 • On DansE MacabrE I showed you the miniatures Generic Foot Knight from White Knight's Miniature Imperium. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie opublikował wpis zatytułowany Odczepcie się od Sapkowskiego. A szanowne państwo-draństwa zgadza się z przedstawionymi w artykule i komentarza argumentami?
 • Z kolei wpisy opublikowane w ramach #24 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach 6 mm WargamesBlog ValadoruFat lazy painterGangs of Mordheim oraz Maniexiteshadow grey i Sobie maluję.
 • Ponadto szanowne państwo-draństwo pozwoli, że przypomnę iż 1 września rozpocznie się 30-dniowe Wyzwanie Figurkowe, do udziału w którym serdecznie zapraszam. Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdziecie na DansE MacabrE.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie published an entry titled Odczepcie się od Sapkowskiego. Do you agree with the arguments presented in the article and the comments?. (PL)
 • Entries published within the #XX edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs 6 mm WargamesBlog ValadoruFat lazy painterGangs of Mordheim and Maniexiteshadow grey and Sobie maluję. (PL)
 • Let me remind you that on September 1 will begin a 30-day Miniatures Challenge, to participate in which you are cordially invited. More details on the event can be found on DansE MacabrE. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.