niedziela, 26 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #350.
Chosen from the week #350.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #350 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #350 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dragon Huntress painted by Arnau Lazaro.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten postJeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln Wissenlandu oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sklep Battle Models na turniej Warheim FS.
 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował pierwszy z serii wpisów w których przedstawia historię zaginionych modeli do WFB.
 • Dwalthrim w swojej Kuźni Dwalthrima opublikował zdjęcia skonwertowanych modeli Skavenów z klanu Eshin.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and I presented the prizes sponsored by the Battle Models store at the Warheim FS tournament. (PL/ENG)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze has published the first of a series of entries that show the history of the missing models to the WFB. (PL/ENG)
 • And Dwalthrim in his blog Kuźnia Dwalthrima has published photos of converted Skaven from the Eshin clan. (PL/ENG)
How Do You Paint Your Miniatures? Cosplay.

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Leif na łamach bloga Jester Painting Studio opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na malowanie modeli Skavenów.
 • A jeśli chcecie ozdobić swój stół bitewny drzewami palmowymi to zajrzycie na blog 18C.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem ostatnią część poradnika, w których krok po kroku pokazałem wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Leif on the blog Jester Painting Studio has published a tutorial in which he showed his idea to paint Skaven miniatures. (ENG)
 • And if you want to decorate your battle table with palm trees then you will look at the 18C blog. (ENG)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the last part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Koyoth na łamach swojego bloga shadow grey opublikował recenzje zestawu Heroic Scale Female Heads Narrow od Statuesque Miniatures.
 • Natomiast Michał na blogu DwarfCrypt rozpakował blister z zestawem Commoner Feast Basing Kit 1 od HQ Resin.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem matę do gry Rake’s Corner od Deep-Cut Studio.
 • Koyoth on his blog shadow grey has published a review of the set of Heroic Scale Female Heads Narrow from Statuesque Miniatures. (PL/ENG)
 • Michal on DwarfCrypt blogs unpacked set Commoner Feast Basing Kit 1 from HQ Resin. (PL/ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I presented the Rake's Corner wargaming mat from Deep-Cut Studio. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Tony na łamach bloga Dampf's Modelling Page udostępnił relację z wydarzenia Scale Model World 2017.
 • Marc na blogu volomir.com podzielił się swoimi wrażeniami z udziału w Monte San Savino.
 • Z kolei Kris na blogu Wargames and Railroads opublikował zdjęcia z ReaperCon 2017.
 • Tony on the blog Dampf's Modeling Page provided a report on Scale Model World 2017. (ENG)
 • Marc on the blog volomir.com shared his impressions of participating in Monte San Savino. (ENG)
 • Kris on the blog Wargames and Railroads published photos from ReaperCon 2017. (ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries


Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #39 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach bitewniakowe pogranicza oraz DansE MacabrE Hakostwo.
 • Przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Wojtek Well of Eternity.
 • Ponadto zapraszam do przeczytania wpisu opublikowanego na blogu z okazji 8 rocznicy powstania DansE MacabrE.
 • Entries published within the #39 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs bitewniakowe pogranicza and DansE MacabrE and Hakostwo. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Wojtek from Well of Eternity. (PL)
 • In addition, I invite you to read the post published on the blog on the occasion of the 8th anniversary of the creation of DansE MacabrE. (PL/ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 19 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #349.
Chosen from the week #349.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #349 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #349 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Nurgle squad painted by Magobaku.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln Wissenlandu oraz udostępniłem raport z rozgrywki Warheim FS.
 • Borejko na swoim blogu Git Games opublikował fragment korespondencji w którym Graeme Davis podaje przykład kampanii, która mogłaby toczyć się w Marienburgu.
 • Z kolei Torin na swoim blogu Paint Crime Site zamieścił relację z sesji Warhammer FRP.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and made a report on the Warheim FS game. (PL/ENG)
 • Borejko on his blog Git Games published a piece of correspondence in which Graeme Davis gives an example of a campaign that could take place in Marienburg. (PL)
 • Torin on his blog Paint Crime Site posted a report from the Warhammer FRP session. (PL)
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher. Sponsors - Battle Models!

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Stuart na łamach swojego bloga The Lost and Very Damned udostępnił tutorial w którym pokazał jak wykonał fragment brukowanego, modułowego stołu do gry.
 • Dwalthrim na łamach bloga Kuźnia Dwalthrima radzi jak zacząć przygodę z Mordheim.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem drugi z czterech poradników, w których krok po kroku pokażę wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Stuart on his blog The Lost and the Very Damned has released a tutorial in which he showed how he made a fragment of a cobbled, modular table game. (ENG)
 • Dwalthrim on the blog of Kuźnia Dwalthrima advises on how to start an adventure with Mordheim. (PL)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the first of four part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Arbal na stronach swojego bloga Coloured Dust rozpakował pudełko z popiersiem Barbarian od Nuts Planet.
 • Natomiast na blogu Goldmunds Welt dostępna jest recenzja produktu Magic Gel and Potion for brushes od Abteilung 502.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE zamieściłem recenzję figurki Human Male Illusionist od Otherworld Miniatures.
 • Arbal on the pages of his blog Colored Dust unpacked Barbarian bust from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • On the blog Goldmunds Welt is available product review Gel Magic Potion and brushes from Abteilung 502. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Human Male Illusionist from Otherworld Miniatures. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Sigur na łamach bloga Battle Brush Studios opublikował zdjęcia z wydarzenia Vivat 2017.
 • Z kolei Matheo na Paints of War podzielił się swoimi wrażeniami z udziału w Hussar 2017.
 • Tony na Dampf's Modelling Page udostępnił relację z Scale Model World 2017.

Podsumowania   ]|[   Summaries

Mini of the Week 11-17-17.

Inne   ]|[   Others

 • Raoul na blogu Chestnut Ink zamieścił wywiad z rzeźbiarzem Allanem Carrasco.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #3 odcinek Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista tłumaczy czym jest biała śmierć.
 • Raoul on Chestnut Ink blog posted an interview with the sculptor Allan Carrasco. (ENG/FRA)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #3 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szownista explains what white death is. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 12 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #348.
Chosen from the week #348.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #348 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #348 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Yarrick, the Commissar by Magobaku.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln Wissenlandu oraz udostępniłem raport z rozgrywki Warheim FS.
 • Z kolei Bahior na swoim blogu The Dark Oak zamieścił relację z sesji Warhammer FRP.
 • Orlygg na łamach bloga Realms of Chaos 80s opublikował wpis o ciężkiej nocy w gospodzie Pod Trzema Piórami.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and made a report on the Warheim FS game. (PL/ENG)
 • Bahior on his blog The Dark Oak posted a report from the Warhammer FRP session. (PL)
 • And Orlygg on the blog of Realms of Chaos 80s published a post about a Rough Night at the Three Feathers. (ENG)
Warhammer 40k Space Wolf Boy - Cosplay Costume.
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tony na swoim blogu Dampf's Modelling Page opublikował kilka powodów dla których warto mieć w swoim warsztacie drewniane klamerki.
 • Nicholas na łamach bloga L'Astropate opublikował wpis zatytułowany teoria kolorów dla opornych.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem drugi z czterech poradników, w których krok po kroku pokażę wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Tony on his blog Dampf's Modeling Page published several reasons why it is useful to have in his workshop wooden clothes pegs. (ENG)
 • Nicholas in the L'Astropate blog published an article entitled teoria del colore for dummies. (ITA)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the first of four part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Pepe na łamach swojego bloga Fantasy w miniaturze rozpakował blister z zestawem Fantasy Pigs at Farm od Ristuls EM.
 • Natomiast Dominig na blogu Kostka Domina otworzył pudełko z zestawem Magewrath Throne od Games Workshop.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE znajdziecie recenzję zestawu Chariot, Cart Wheels od Mini Monsters.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze unpacked the set Fantasy Pigs at Farm from Ristuls Extraordinary Market. (PL)
 • Dominig on the blog Kostka Domina opened the box with the Magewrath Throne set from Games Workshop. (PL)
 • And you can find review the Chariot, Cart Wheels from Mini Monsters on the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   ReportsPodsumowania   ]|[   Summaries

Najlepsze zdjęcia #55: Październik 2017.
Inne   ]|[   Others

 • Warszawski Klub Gier Bitewnych Dębowa Tarcza zaprasza na #2 edycję warsztatów malarskich, które poprowadzi Michał z DwarfCrypt.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #2 odcinek Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Imarthil Kuźni Imarthila.


 • Warsaw Wargaming Club Dębowa Tarcza is inviting you to the #2 edition of painting workshops led by Michał, the host of the DwarfCrypt blog. (P)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #2 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Imarthil from Kuźnia Imarthila. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.