niedziela, 29 kwietnia 2018

Zebrane z tygodnia #372.
Chosen from the week #372.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #372 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #372 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Blood For Black Sun painted by Sergio Calvo Rubio.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem raport bitewny z rozgrywki Warheim FS, kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu oraz pokazałem rydwan dla Skavenów z klanu Eshin.
 • Z kolei Wojtek na swoim blogu Well of Eternity opublikował kolejną galerię ilustracji do AoS.
 • A na blogu Warhammer FRP zamieściłem plik z zasadami pozwalającymi na wylosowanie bohatera gracza wywodzącego się spośród Niziołków.
 • Last week, in the blog DansE MacabrE, I published a Warheim FS battle report, another portion of information on the Grand Principality of Reikland, and I showed a chariot for Skaven from the Eshin clan. (PL/ENG)
 • Wojtek published another illustration gallery for AoS on his Well of Eternity blog. (PL/ENG)
 • On the Warhammer FRP blog I put a file with rules allowing for drawing the Halflings personal charakter. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze opublikował wpis w którym krok po kroku pokazał jak robi i edytuje zdjęcia modeli.
 • Z kolei na stronie modelarskiswiat.pl dostępny jest poradnik traktujący o mokrej palecie.
 • Zaś FIG78 na łamach bloga Chesnut Ink opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazał jak pomalować twarz figurki przedstawiającej kobietę.
 • Inkub in the pages of his blog Wojna w miniaturze published an entry in which he showed step by step how he does and edits pictures of models. (PL)
 • On the website modelarskiswiat.pl avaible is tutorial on the wet pallet. (PL)
 • And FIG78 in the pages of the Chesnut Ink blog published a guide in which he showed step by step how to paint the face of a woman figurine. (ENG/FRA)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na łamach bloga Goldmunds Welt szanowne państwo-draństwo może przeczytać recenzję i zobaczyć efekty zastosowania zestawu Magic Potion for Brushes i Magic Gel for Brushes od Abteilung 502.
 • Natomiast na The Mad Hamster's Modelling Page dostępna jest recenzja modelu SF Archangel od Scibor MM.
 • A na blogu DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z modelem Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck od Games Workshop.
 • In the pages of the Goldmunds Welt blog, you can read the review and see the effects of using Magic Potion for Brushes and Magic Gel for Brushes from Abteilung 502. (ENG)
 • On the blog pages of The Mad Hamster's Modeling Page, a review of the SF Archangel from Scibor Monstrous Miniatures is available. (PL)
 • I unpacked the box with the Etheric Vortex: Gloomtide Shipwreck from Games Workshop in the blog DansE MacabrE. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Sarmor na stronie thenode.pl opublikował fotorelację z wydarzenia Salute 2018.
 • Z kolei Gervaz na blogu bitewniakowe pogranicza podzielił się wrażeniami z udziału w wydarzeniu Comic Con Kwiecień 2018.
 • Zaś Łukasz na swoim blogu Bishop Miniatures opublikował zdjęcia z Mosonshow 2018.
 • Sarmor on the site thenode.pl has published a photo report from the Salute 2018 event. (PL)
 • Gervaz on the blog bitewniakowe pogranicza shared his impressions from participation in the evetnt Comic Con April 2018. (PL)
 • Łukasz on his blog Bishop Miniatures published photos from the Mosonshow 2018. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Cisza na łamach swojego bloga Z pola walki prezentuje makietę romańskiej kaplicy...
 • ...z kolei ZupkaChinska na Glued Fingers Blog i Hipolitowski na blogu Wydobyte z Szafy chwalą się modelami z uniwersum Warhammer 40k...
 • ...a Dominik na łamach Kostki Domina podzielił się swoimi wrażeniami na temat gry Gasland.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Cisza in the pages of his blog Z pola walki presents a model of a Romanesque chapel...
 • ...ZupkaChinska on Glued Fingers Blog and Hipolitowski on the blog Wydobyte z Szafy showcase models from the Warhammer 40k universe... (PL/ENG)
 • ...Dominik in the pages of blog Kostka Domina shared his impressions about the Gasland game.

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 4-27-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #10 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 4-27-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #10 issue of RPG News. (PL)
Warmachine and Hordes Podsumowanie tygodnia #68.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #44 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Sobie maluję.
 • Leszek na swoim FB profilu opublikował odnośnik do strony The True Size na której szanowne państwo-draństwo może sprawdzić prawdziwe rozmiary poszczególnych krajów.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Robson Bitewnego Zgiełku.
 • Entries published within the #44 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Sobie maluję. (PL)
 • Leszek on his FB profile has published a link to The True Size page where you can check the real size of individual countries. (PL/ENG)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Robson from Bitewny Zgiełk. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 22 kwietnia 2018

Zebrane z tygodnia #371.
Chosen from the week #371.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #371 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #371 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Rubina, Queen of Hearts painted by Brenda Tollenaar-Gosman.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • Gideon na blogu Awesone Lies opublikował post the rough guide to the Old World.
 • Z kolei na blogu Warhammer FRP zamieściłem plik z zasadami pozwalającymi na wylosowanie bohatera gracza wywodzącego się spośród Krasnoludów.
 • Last week I published another portion of information about the Grand Principality of Reikland in the pages of the DansE MacabrE blog. (PL)
 • Gideon on the blog Awesone Lies posted the rough guide to the Old World. (ENG)
 • On the Warhammer FRP blog I put a file with rules allowing for drawing the Dwarves personal charakter. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tomasz na stronie bloga Bejcą i Pędzlem pokazał jak skopiować drobne elementy figurek i makiet za pomocą Blue Stuff.
 • A na DansE MacabrE opublikowałem drugą część poradnika o edycji i publikacji zdjęć modeli.
 • Natomiast Charlie na blogu The Beard Bunker pokazał jak łatwo i szybko namalować uszkodzenia na pojazdach.
 • Tomasz on the blog Bejcą i Pędzlem showed how to copy small elements of miniatures and models using Blue Stuff. (PL)
 • And at DansE MacabrE I published the second part of the guide on editing and publishing model photos. (PL/ENG)
 • Charlie on The Beard Bunker blog showed how to easily and quickly paint damage on vehicles. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Tyler M. na łamach bloga Mengel Miniatures podzielił sie swoimi wrażeniami na temat Idoneth Deepkin od Games Workshop.
 • Zaś Kamil na blogu Zielony Skaven otworzył blister z podstawkami od Norba Miniatures.
 • Z kolei na blogu DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Crystal Mine Basing Kit 1 od HQResin.
 • Tyler M. on the pages of the blog Mengel Miniatures shared his impressions about Idoneth Deepkin from Games Workshop. (ENG)
 • Kamil on the blog Zielony Skaven has opened a blister with bases from Norba Miniatures. (PL)
 • And on DansE MacabrE blog I unpacked blister with Crystal Mine Basing Kit 1 from HQResin. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Sigur na blogu Battle Brush Studios opublikował relację z wydarzenia Gettysburg Gaming Day.
 • Dave na swoim blogu confessions of a 40k addict, między innymi TUTAJ i TUTAJ, podzielił się swoimi wrażeniami z Warhammer World GT3.
 • Natomiast na blogach 28 mm Victorian Warfare i Dalauppror oraz Sproket's small world szanowne państwo-draństwo może zobaczyć fotorelacje z wydarzenia Salute 2018.

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Dominik na łamach swojego bloga WrocWar chwali się swoim stołem do gier bitewnych...
 • ...z kolei Gervaz na blogu bitewniakowe pogranicza rozmawia z Jakubem Charmo o grze bitewnej Flames of War...
 • ...a na blogu Chleba i Figurek szanowne państwo-draństwo może przeczytać o tym jak Sick Kumchii Ball zaczął grać w Bolt Action.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Dominik in the pages of his blog WrocWar boasts his table for battle games... (PL/ENG)
 • ...Gervaz on the bitewniakowe pogranicza blog talks with Jakub Charmo about the battle game Flames of War... (PL)
 • ...and on the blog Chleba i Figurek you can read about how Sick Kumchii Ball started playing the battle game Bolt Action. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 15.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 4-20-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 15. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 4-20-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 009.
Inne   ]|[   Others

 • Frederic na łamach bloga Chestnut Ink opublikował wywiad, którego bohaterem jest Jean Bernard Andre.
 • Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista podzielił się swoimi wrażeniami z lektury książki Zapytaj astronautę autorstwa astronauty Toma Peake'a.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Robson z bloga Bitewny Zgiełk.
 • Frederic published an interview with Jean Bernard Andre in the pages of the Chestnut Ink blog. (FRA/ENG)
 • Craven on his blog Węglowy Szowinista shared his impressions from reading the book Ask astronaut by astronaut Tom Peake. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Robson from Bitewny Zgiełk. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.