niedziela, 29 października 2017

Zebrane z tygodnia #346.
Chosen from the week #346.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #346 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #346 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

In the moonlight painted by QianweiSHI.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy


 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln i Wissenlandu oraz udostępniłem relację z pierwszej sesji WFRP - Pokusa Arcylicza.
 • Z kolei Gideon na blogu Awesome Lies opublikował wpis éminence grise.
 • Borejko na łamach bloga Git Games kontynuuje rozmowę z Graeme Davisem.

 • On the blog DansE MacabrE I published another piece of information about Nuln and Wissenland and gave a report from the first played after the break WFRP session. (PL)
 • Gideon on the Awesome Lies blog posted the entry éminence grise. (ENG)
 • Borejko on his blog Git Games continues the conversation with Graeme Davis. (PL)
Averland Imperial.

Galerie   ]|[   GaleriesNowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials


 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust opublikował #99 poradnik w którym tym razem pokazał jak z ramki na zdjęcia zrobić podstawę pod figurki.
  Więcej poradników Arbala znajdziecie TUTAJ.
 • Z kolei na stronie Modelarski świat możecie przeczytać o klejach modelarskich i ich wykorzystaniu.
 • Zaś Michał na blogu michalgosk.com w ramach teorii kolorów przedstawił różne schematy kolorów.

 • Arbal on his blog Colored Dust has released #99 tutorial on how to make the bases of a picture frame.
  And more fantastic tutorials by Arbal you will find HERE. (PL/ENG)
 • You can read about modeling glues and their use on the page Modelarski świat. (PL)
 • And Michal on blog michalgosk.com within the theory of colors presented different color schemes. (PL)
Recenzje   ]|[   Reviewes


 • Matheo na swoim blogu Paints of War podzielił się swoimi wrażeniami na temat wybranych produktów od HobbyZone w które wyposażył swój warsztat.
 • Natomiast Pepe na blogu Fantasy w miniaturze zaprezentował drabiny od SpellCrow.
 • A na łamach DansE MacabrE opublikowałem zdjęcia zestawu Angel Statue #2 od HQResin.

 • Matheo on his blog Paints of War shared his impressions about selected products from HobbyZone in which he equipped his workshop. (PL)
 • Pepe on the blog Fantasy w miniaturze presented the ladder from SpellCrow. (PL)
 • And I posted a photo of Angel Statue #2 from HQResin in the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports


 • Łukasz na łamach swojego bloga Bishop Miniatures opublikował fotorelację z wydarzenia Scale Model Challange 2017.
 • Z kolei Cisza na blogu Z pola walki podzielił się swoimi wrażeniami z wizyty w Madrycie.
 • Zaś Frederic na łamach bloga Chestnut Ink opublikował relację Le Relecq Kerhuon 2017.

 • Łukasz in his blog Bishop Miniatures published a photo report from the event Scale Model Challenge 2017. (PL/ENG)
 • Cisza on the blog Z pola walki shared his impressions of his visit in Madrid. (PL/ENG)
 • Frederic on the blog Chestnut Ink published a report Le Relecq Kerhuon 2017. (FRA)

Podsumowania   ]|[   SummariesThe Wednesday Gallery.

Inne   ]|[   OthersI to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 22 października 2017

Zebrane z tygodnia #345.
Chosen from the week #345.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #345 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #345 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Black Knight painted by Magobaku.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE kontynuuję publikację serii wpisów dotyczących wolnego państwa-miasta Nuln Hrabstwa Wissenlandu.
 • Z kolei Gideon na blogu Awesome Lies opublikował wpis Blood for the Blood God.
 • Ponadto Maniex na blogu Maniexite zamieścił relację z nauki gry w Warheim FS.
 • On my blog DansE MacabrE I continuing the publication of a series of entries for the free city-state Nuln and Count Wissenland. (PL)
 • Gideon on the Awesome Lies blog posted the entry Blood for the Blood God. (ENG)
 • Maniex on the blog Maniexite has posted a story about learning the game at Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Joe B na łamach bloga Broken Paintbrush zamieścił poradnik w którym krok po kroku zbudował i pomalował podstawkę pod model.
 • Z kolei Vet Sgt na blogu 18charlie opublikował pierwszą część poradnika o budowie drzew palmowych.
 • A na ScaleModelling.gr szanowne państwo-draństwo może zobaczyć jak dodać śnieg na podstawki modeli. 
 • Joe B on the blog Broken Paintbrush has posted a step-by-step guide to building and painting a custom base. (ENG)
 • Vet Sgt on the 18charlie blog published the first part of the guide on building palm trees. (ENG)
 • On the ScaleModelling.gr page you can see how to add snow to the models' bases. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze zrecenzował modele owiec od Mirliton SG.
 • Zaś Juan na łamach bloga SpikeyBits zaprezentował zestaw Multi-Part Plague Marines Kit od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE zaprezentowałem szanownemu państwu-draństwu Uchwyt do Figurek i Modeli od HobbyZone.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze reviewed the sheep models from Mirliton SG. (PL)
 • Juan on the blog SpikeyBits presented the Multi-Part Plague Marines Kit from Games Workshop. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I showed you the Painter Grip from HobbyZone. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Craven na łamach bloga Węglowy Szowinista opublikował wpis Kilonova - zaobserwowana grawitacyjnie i optycznie.
 • Wpisy opublikowane w ramach #38 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Gangs of Mordheim oraz shadow grey.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Sowabud z Tűzzel-Vassal Wargaming és más.
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista published the entry Kilonova - observed gravitationally and optically. (PL)
 • Entries published within the #38 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Gangs of Mordheim and shadow grey. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Sowabud Tűzzel-Vassal Wargaming és más. (PL)
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 15 października 2017

Zebrane z tygodnia #344.
Chosen from the week #344.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #344 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #344 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

No rest for the wicked sculpted and painted by Ischa Bank.

Wraz z Maniexem zapraszam szanowne państwo-draństwo do udziału w Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Rico na łamach swojego bloga The Crossroads pokazał swój sposób na szybkie malowanie ciała Zombie.
 • FIG78 na łamach bloga ChestnutInk zaprezentował swój pomysł na wykonanie pustynnej podstawki.
 • Z kolei Rob na blogu The Rob Hawkins Hobby Blog zdradza sekrety budowy makiety planety Sullust.
 • Rico on the blog The Crossroads has shown his way to quick painting Zombie's flesh.
 • FIG78 on the blog ChestnutInk presented his idea for building and painting a sand/desert base. (ENG/FRA)
 • Rob on the blog The Rob Hawkins Hobby blog reveals the secrets of building a scenery board Sullust. (ENG)

Relacje   |   Reports

 • Psborsuk na łamach swojego bloga Borsuczy warsztat opublikował relację z wydarzenia XII Pola Chwały 22-24.09.2017.
 • Natomiast Ana na łamach Gardens of Hecate podzieliła się swoimi wrażeniami na temat Tor Megido.
 • Z kolei Skavenblight na blogu Hakostwo zamieściła relację z Warsztatów malarskich w Staromiejskim Domu Kultury 7.10.2017.
 • Psborsuk on the blog of his Borsuczy warsztat published a report on the events of the XII Poles of Glory 22-24.09.2017. (PL)
 • Ana in the Gardens of Hecate shared her impressions of Tor Megido. (ENG)
 • Skavenblight on the blog Hakostwo posted a report from the Painting Workshop at the Staromiejsci Dom Kultury 7.10.2017. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Michał na łamach swojego bloga DwarfCrypt zrecenzował uchwyt do figurek i modeli od HobbyZone.
 • Natomiast Kapitan Hak na blogu Hakostwo zaprezentował modele Frostgrave Barbarians od North Star.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem the antagonists vampire counts od West Wind Productions.
 • Michał on his blog DwarfCrypt reviewed the painter grip for miniatures and models from HobbyZone. (PL/ENG)
 • Kapitan Hak on the blog Hakostwo presented the Frostgrave Barbarians from North Star. (PL)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I unpacked the antagonists vampire counts from West Wind Productions. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy prezentujące postęp prac nad pracami tworzonymi w ramach #38 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz NerdWorkshop.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Sowabud z Tűzzel-Vassal Wargaming és más.
 • Frederic opublikował na łamach bloga ChestnutInk wywiad z Angelo Di Chello, którego jedną z prac możecie zobaczyć poniżej.
 • Entries showing the progress of works on the #38 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and NerdWorkshop. (PL/ENG)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Sowabud from Tűzzel-Vassal Wargaming és más. (PL)
 • Frederic has published an interview with Angelo Di Chello in the ChestnutInk blog, one of Angelo's works you can see below. (FRA/ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.