niedziela, 31 stycznia 2016

Zebrane z tygodnia #255/Chosen of the week #255

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #255 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #255 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na blogu Danse Macabre opublikowałem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający okres rządów Imperatora Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • Inkub na łamach Wojny w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu, który Orlygg z bloga Realms of Chaos 80s przeprowadził z Paulem Cockburnem, kierownik redakcji Games Workshop i redaktor naczelny White Dwarfa.
 • Borejko na Git Games wyjaśnia etymologię nazwy Warhammer.
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz rulers of the lands of the Empire. (PL)
 • Inkub on the Wojna w miniaturze published a translation of the interview, which Orlygg from Realms of Chaos 80s had with Paul Cockburn, director of editorial od Games Workshop and editor-in-chief of the White Dwarf(PL)
 • Borejko on Git Games explains the etymology of the name Warhammer(PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Miłośnicy Papy Nurgla mogą zasilić szeregi swoich wojowników modelami Putrid Snail Beast oraz Morbid Beast Araneaeman od Kromlech.
 • Z kolei Ristuls EM udostępnił do sprzedaży zestaw Crystals Basing Kit, który z powodzeniem mogą wykorzystać dowodzący Szczuroludźmi.
 • A jeśli chcecie urozmaić pole bitwy na którym gracie, to możecie sięgnąć po zestawy Bridge oraz River set od puppetswar.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Lovers of Papa Nurgle may swell the ranks of his warriors models Putrid Snail Beast and Morbid Beast Araneaeman from Kromlech.
 • Ristuls EM has released for sale a set of Crystals Basing Kit, which can successfully take advantage of commanding the Skaven.
 • And if you want to spice up the battlefield where you play, you can reach the sets of Bridge and River set of puppetswar.

Poradniki   |   Tutorials

 • River na łamach HopeRiver's Valley opublikowała tutorial w którym krok po kroku pokazała kolejne etapy malowania modelu Ultramarine Tactical od Games Workshop.
 • Z kolei Spell na blogu Bloody Brushes rozpoczął budowę nowego stołu do gry w klimatach WH 40k.
 • Zaś na łamach Massive Voodoo dostępny jest tutorial Visualising Winter.
 • River in the pages of HopeRiver's Valley has published a tutorial in which step-by-step showed the successive stages painting  of Ultramarine Tactical model from Games Workshop(ENG)
 • Spell on Bloody Brushes began construction of a new table to play in climates WH 40k. (PL)
 • In the pages of Massive Voodoo is a tutorial available Visualisation Winter(ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre zamieściłem inbox modelu Barbarian Veteran #6 od Scibor MM.
 • Koyoth rozpakował  na łamach bloga shadow grey Gyrocopter od Games Workshop.
 • A na blogu Twierdza nieumarłych możecie obejrzeć zawartość pudełka z figurkami Dwarf Berserkers od Avatars of War.
 • On Danse Macabre I posted inbox model Barbarian Veteran #6 from Scibor MM. (ENG)
 • Koyoth unpacked on his blog shadow grey Gyrocopter from Games Workshop. (PL)
 • On Twierdza nieumarłych you can view the contents of the box with miniatures Dwarf Berserkers from Avatars of War. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Super Dungeon Explore Machine painted by Bijou.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 24 stycznia 2016

Zebrane z tygodnia #254/Chosen of the week #254

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #254 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

Zebrane z tygodnia #154

Zebrane z tygodnia #54
I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #254 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy, but not only...

Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:

Chosen from the week #154

Chosen from the week #54

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na blogu Danse Macabre opublikowałem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający okres rządów Imperatora Karla Franza oraz udostępniłem raport bitewny Żelazna skrzynia z rozgrywki w Warheim FS.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu Z otchłani czasu przybliżył historię Opancerzonych Orków Rugluda kolejnego sławnego oddziału w uniwersum WFB.
 • A jeśli gracie w Mordheim to Ahosyta na blogu Kabała Rozlanej Farby opublikował karty Modlitw Taala.
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz and the after battle report - Iron chest - the game by the rules Warheim FS. (PL)
 • Inkub on his blog War in miniature, in a series From the abyss of time, published a story Ruglud's Armoured Orcs - Spike-Can Commandos another Regiments of Renown in the WFB. (ENG)
 • And if you're playing in Mordheim, it will interest you cards Prayer of Taal that the blog Kabała Rozlanej Farby published a Ahosyta.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Inkub na blogu Wojna w miniaturze zdradził swój pomysł na malowanie modeli istot eterycznych.
 • Natomiast Dave na Wargaming Tradecraft podsumował poradniki traktujące o malowaniu metalików.
 • A na blogu Grot Orderly możecie zapoznać się z poradnikiem o blackliningu. 
 • Inkub on the blog War in miniature shared his idea to paint miniatures the Ethereals. (ENG)
 • Dave posted on the blog Wargaming Tradecraft summary tutorials on painting metallic colors. (ENG)
 • On a blog Grot Orderly you can look at the tutorial about blacklining.

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre rozpakowałem blister z figurkami Gobbosa Blakk Eye with Gnawer od Kromlech.
 • Thirdeyenuke na Tale of Painters zrecenzował wydawnictwo The Horus Heresy: Model Masterclass - Volume One od Games Workshop.
 • Z kolei koyoth na shadow grey porównał figurkę Archaon Everchosen z innymi modelami.
 • On Danse Macabre I unpacked the blister with a miniature Gobbosa Blakk Eye with Gnawer from Kromlech. (ENG)
 • Thirdeyenuke on Tale of Painters posted a review of The Horus Heresy: Model Masterclass - Volume One from Games Workshop(ENG)
 • On the other hand koyoth on a shadow grey compared  figure Archaon Everchosen with other models. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Dziadu z Lasu from Dziadu z Lasu and Tomasz from Sobie maluję and Asterix from Blog Valadoru published posts as part of the January edition of Miniatures Blog Carnival, which leads Maniex from Maniexite. (PL)
 • On the pages of wiedzoholik and kwantowo.pl you can read about this mysterious Planet X. (PL)
 • And Piotr on his blog Fanboj i Życie tries to answer the question why Poles do not read books? (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Arlith, Silent Shadow painted by Ringil.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 17 stycznia 2016

Zebrane z tygodnia #253/Chosen of the week #253

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #253 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #253 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na blogu Danse Macabre opublikowałem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy przybliżający okres rządów Imperatora Karla Franza oraz udostępniłem raport bitewny Skarbiec z rozgrywki w Warheim FS.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu Z otchłani czasu przybliżył historię Łuczników Scarloca kolejnego sławnego oddziału w uniwersum WFB.
 • Maniex na Maniexite na przykładzie Krasnoludów Chaosu przypomniał twórczość Marka Gibbonsa.
 • Last week at the Danse Macabre published another unofficial history of the rule of Emperor Karl Franz and the after battle report - The Treasury - the game by the rules Warheim FS. (PL)
 • Incub on his blog War in miniature, in a series From the abyss of time, published a story Skarloc's Wood Elf Archers another Regiments of Renown in the universe WFB. (ENG)
 • On the other hand Maniex on Maniexite an example illustrations of Chaos Dwarfs recalled the work of Mark Gibbons. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na blogu Twierdza Nieumarłych możecie zobaczyć jak z lutownicy zrobić wycinarkę do styropianu lub styroduru.
 • D Power na łamach I'm alone with a Dream zdradził swój sposób na szybkie wykonanie pieczęci czystości.
 • KorNat na PinAtWar pokazał jak wykonał proporce dla figurek.
 • On the blog Undead Fortress you can see how to make a cutter styrofoam, or styrodur from a soldering iron. (PL)
 • D Power on the pages I'm alone with a Dream betrayed his way to quickly create a purity seals. (ENG)
 • And Kornat on PinAtWar showed how made banners for the figures.

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre rozpakowałem blister z modelem Barbarian Veteran #2 od Scibor MM.
 • Jan na Brushlicker Studio otworzył pudełko ze staroedycyjnymi Skeleton Warriors Regiment od Games Workshop.
 • Z kolei Arbal na Coloured Dust przetestował aplikator do kleju cyjanoakrylowego A/C Applicator firmy Flex-I-File.
 • On Danse Macabre I unpacked the blister with a miniature Veteran Barbarian #2 of Scibor MM. (ENG)
 • Jan on Brushlicker Studio opened the box with oldschool Skeleton Warriors Regiment from Games Workshop. (PL)
 • And Arbal on Coloured Dust tested A/C Applicator made by the Flex-I-File. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • W ramach styczniowej edycji FKB, którą prowadzi Maniex, ukazały się wpisy autorstwa Asterixa z Bloga Valadoru oraz koyotha shadow grey.
 • Z kolei Craven na blogu Węglowy Szowinista napisał dlaczego odkrycie fal grawitacyjnych jest takie ważne.
 • Adam na łamach Kwantowo.pl udostępnił kolejną porcję AstroGifów.
 • Asterix from Blog Valadoru and koyoth from shadow grey published posts as part of the January edition of Miniatures Blog Carnival, which leads Maniex from Maniexite. (PL)
 • Craven wrote on the blog Węglowy Szowinista why the discovery of gravitational waves is so important. (PL)
 • And Adam showed on Kwantowo.pl another portion of AstroGif. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Knightmare painted by Martin Grandbarbe.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.