niedziela, 27 maja 2018

Zebrane z tygodnia #376.
Chosen from the week #376.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #376 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #376 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Elan - Princess of the forest painted by Riccardo Agostini.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Torin na swoim blogu Paint Crime Site opublikował relację z sesji WFRP.
 • Z kolei Karol na blogu Najmita.net podzielił się swoimi wrażeniami z lektury książki Droga Czaszek autorstwa Josha Reynoldsa.
 • A na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejna porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • Torin on his blog Paint Crime Site published a report from the WFRP session. (PL)
 • Karol on Najmita.net blog shared his impressions of Josh Reynolds's book  Road of Skulls. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the Grand Principality of Reikland. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • James na swoim blogu James Wappel Miniature Painting pokazał jak zamierza przechowywać chemię z serii Oilbrushers od Mig Ammo.
 • Z kolei Dominik na blogu WrocWar pokazał z czego zbudował wycinarkę do styroduru.
 • Parker Gray na stronie SpikeyBits pokazał jak oświetlić stół diodami LED.
 • James on his blog James Wappel Miniature Painting showed how he intends to store chemistry from the Oilbrushers series from Mig Ammo. (ENG)
 • Dominik on WrocWar blog showed what he built a styrodur hot wire foam cutter. (PL/ENG)
 • Parker Gray on the SpikeyBits website showed how to illuminate the table with LED diodes. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Drago na stronie SpikeyBits porównał ze sobą pędzle Slow Fuse Games Bomb Wick line oraz Citadel i Winsor and Newton Series 7.
 • Natomiast na blogu The Mad Hamster's Modelling Page dostępna jest recenzja podstawki scenicznej Niche with Saint Base od BlackDog.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem zestaw Small Gargoyles od Mini Monsters.
 • Drago on the site SpikeyBits compared with each other brushes Slow Fuse Games Bomb Wick line and Citadel and Winsor and Newton Series 7. (ENG)
 • On The Mad Hamster's Modelling Page blog is available review of the scenic bases Niche with Saint Base from BlackDog . (PL)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked the Small Gargoyles set from Mini Monsters. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Torash na stronie FallenSUN opublikował relację z turnieju RadaParParada.
 • A na FB profilu Competition Minis dostępne są zdjęcia modeli z wydarzenia Miniature Figure Collectors of America Show 2018.
 • Z kolei na łamach blogów Jedyna i Słuszna Wojna o Ciacho oraz Zielony Skaven szanowne państwo-draństwo znajdzie fotorelację z wydarzenia Pyrkon 2018.

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na blogu bitewniakowe pogranicza rozmawia z Maciejem Drążkiewiczem o konwencie Gladius 2018.
 • Z kolei berdysz na blogu ...za pomocą Berdysza opublikował zdjęcia pierwszego regimentu Ratkin do Kings of War.
 • Natomiast na blogu Letters from the Ostfront dostępna jest relacja z turnieju Early War w Derby, UK.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na swoim blogu volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 20.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 5-25-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #14 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 20. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 5-25-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #14 issue of RPG News. (PL)
Podsumowanie tygodnia #72.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #45 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Shoggoth's Place.
 • Z kolei Adam na łamach swojego bloga Kwantowo.pl zastanawia się, to ile w końcu jest tych kontynentów?
 • Enc na blogu ABC gier fabularnych napisał jak wybiera systemy rpg.
 • Entries published within the #45 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Shoggoth's Place. (PL)
 • Adam in the pages of his blog Kwantowo.pl wonders, how many are these continents?. (PL)
 • Enc on the ABC gier fabularnych blog wrote how he chooses RPG systems. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 20 maja 2018

Zebrane z tygodnia #375.
Chosen from the week #375.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #375 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #375 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

The Ancient Centigor sculpted and painted by Francesco Farabi.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer

 • Last week, in the pages of the Warhammer FRP blog, I published another report from The Enemy Within campaign and shared a file with Basic Careers. (PL)
 • Gideon published the article fanning the flames, part two in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I shared another portion of information about the Grand Principality of Reikland and presented the Iron Demon to Warheim FS. (PL/ENG)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Roman na łamach bloga Massive Voodoo zaprezentował krok po kroku proces malowania popiersia Nikola Tesla od Infamy Games.
 • Mr Papafakis na łamach swojego bloga  Mr Papafakis zaprezentował recepturę na wykonanie swojego własnego washa Gryphonne Sepia.
 • Z kolei James na stronach bloga James Wappel Miniature Painting pokazał jak zbudować skrzyżowanie dróg.
 • Roman on the pages of the Massive Voodoo blog presented step by step the process of painting a bust of Nikola Tesla from Infamy Games. (ENG)
 • Mr Papafakis in the pages of his blog Mr Papafakis presented a recipe for the performance of his own wash Gryphonne Sepia. (ENG)
 • James on the pages of the blog James Wappel Miniature Painting showed how to build a crossroads. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na blogu GMorts Chaotica zrecenzował zestaw Lotus Eaters od Wyrd Games.
 • Natomiast Whiskey Priest na blogu The Leadpile zaprezentował Fantasy Warriors od Grenadier Miniatures.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem Evil High Priest I od Otherworld Miniatures.
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica reviewed the Lotus Eaters set from Wyrd Games. (ENG)
 • Whiskey Priest on The Leadpile blog was presented the Fantasy Warriors from Grenadier Miniatures. (ENG)
 • I unpacked the blister with the Evil High Priest I from Otherworld Miniatures in the blog DansE MacabrE. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Piotr podsumował na łamach bloga Małe Figurkowo miniony tydzień na scenie Warmahordes.
 • Z kolei Bartek na Asienieboje Wargaming Blog opublikował relację z wydarzenia Carronade 2018.
 • Zaś Gervaz na swoim blogu bitewniakowe pogranicza podzielił się swoimi wrażeniami na temat gry Tribal. Honour is everything!
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Piotr summed up the previous week on the Warmahordes scene in the pages of the blog Małe Figurkowo. (PL)
 • Bartek at Asienieboje Wargaming Blog published a report from the Carronade 2018 event. (PL/ENG)
 • Gervaz on his bitewniakowe pogranicza blog shared his impressions on the game Tribal. Honor is everything! (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 5-18-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 5-18-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 013.
Inne   ]|[   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zaprezentował 12 hobbystyczno-nerdowskich rzeczy, które warto mieć w domu.
 • Z kolei na łamach bloga Kulturą w Płot szanowne państwo-draństwo może zobaczyć co powstanie z połączenia wyobraźni Beksińskiego Gigera?
 • Drachu na łamach Dziodbloga jakiś czas temu napisał o RPGowym rozwoju.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie presented 12 hobby-nerd things that are worth having at home. (PL)
 • On the pages of the blog Kulturą w Płot, you can see what will come from the combination of Beksiński's and Giger's imagination?. (PL)
 • Drachu in the pages of Dziodblog wrote about RPG development some time ago. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 13 maja 2018

Zebrane z tygodnia #374.
Chosen from the week #374.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #374 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #374 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dreadnought converted and painted by Bahior.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na blogu Warhammer FRP udostępniłem wpis 10 ważnych pytań.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł way too many dead guys.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE zaprezentowałem kolejną machinę wojenną Skavenów z klanu Eshin oraz opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • On the Warhammer FRP blog, I shared an entry of 10 important questions. (PL/ENG)
 • Gideon published the article way too many dead guys in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I presented another Skaven war machine from the Eshin clan and published another portion of information on the Grand Principality of Reikland. (PL/ENG)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tonio na łamach Blog de Kouzes opublikował poradnik o malowaniu gnijącego ciała.
 • Zaś Potsiat na blogu Gangs of Mordheim pokazał jak narysować witraż.
 • Z kolei Tyler M. na Mengel Miniatures opublikował post o podstawkach.
 • Tonio in Blog de Kouzes published a guide about painting a Rotten Flesh. (FRA)
 • Potsiat on the Gangs of Mordheim blog showed how to draw a stained glass window. (PL)
 • Tyler M. on Mengel Miniatures has posted a post about the bases.


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Dominig na swoim blogu Kostka Domina zrecenzował zestaw Log Fence set #1 od Rubicon Models.
 • A na blogu Hobby Bunker Schriesheim dostępna jest recenzja zestawu Iron Fence od Micro Art Studio.
 • Natomiast na blogu DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Lodowe Bronie od SpellCrow.
 • Dominig on his blog Kostka Domina reviewed the set Log Fence set #1 from Rubicon Models. (PL/ENG)
 • The Iron Fence set review from Micro Art Studio is available on the Hobby Bunker Schriesheim blog. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I unpacked the blister with the Frost Weapons set from SpellCrow. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Bartek na łamach Asienieboje Wargaming Blog wspomina upalne włoskie lato z 1944 roku.
 • Z kolei Kapitan Hak na blogu Hakostwo przeprowadził błyskawiczną renowację stanowiska malarskiego.
 • Zaś Gervaz na bitewniakowych pograniczach zrecenzował modele od Warlord Games Gripping Beast.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Bartek in the pages of Asienieboje Wargaming Blog mentions a hot Italian summer from 1944. (PL/ENG)
 • Kapitan Hak on Hakostwo blog made a rapid renovation of the painting station. (PL)
 • Gervaz reviewed miniatures from Warlord Games and Gripping Beast on the blog bitewniakowe pogranicza. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 5-11-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #12 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 5-11-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #12 issue of RPG News. (ENG/PL)
Najlepsze zdjęcia #60.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #45 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogu Zielony Skaven.
 • Z kolei Grungnar Gundrikson w swoim Warsztacie Krasnoluda pochwalił się krasnoludzkim kuflem.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Maciek Bloga Maciejusa.
 • Entries published within the #45 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blog Zielony Skaven. (PL)
 • Grungnar Gundrikson in his Warsztat Krasnoluda presented a dwarf beer mug. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Maciek from Blog Maciejusa. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.