niedziela, 31 grudnia 2017

Zebrane z tygodnia #355.
Chosen from the week #355.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #355 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #355 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

City Watch by Jaeckel Alone.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Ligii Ostermarku...
 • ...na blogu zaprezentowałem także nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez SpellCrow...
 • ...oraz udostępniłem kolejny raport z rozgrywki Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the League of Ostermark... (PL)
 • ...on the blog I also presented prizes funded for the Warheim FS tournament by SpellCrow...
 • ...and I shared another Warheim FS report.


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Nazroth na łamach swojego bloga Scar Hand Painting opublikował wpis w którym wyjaśnia dlaczego używa czarnego podkładu do malowania figurek.
 • Z kolei Dwalthrim na blogu Kuźnia Dwalthrima prezentuje jak efektowanie zwaloryzować makiety do gier bitewnych.
 • Allen na łamach bloga SpikeyBits ujawnia sekrety skutecznego czyszczenia aerografu.
 • Nazroth in the pages of his blog Scar Hand Painting has posted an entry in which he explains why he uses a black primer for painting miniatures. (ENG)
 • Dwalthrim in the pages of his blog Kuźnia Dwalthrima presents how effective to valorise models for battle games. (PL)
 • Allen in the pages of the SpikeyBits blog reveals the secrets of effectively cleaning the airbrush. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Arbal rozpakował na łamach swojego bloga Coloured Dust popiersie Martina od Nuts Planet.
 • Natomiast na stronach bloga SpikeyBits możecie obejrzeć recenzję zestaw Japan Exclusive Space Marines od Games Workshop.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Guardsmen Backpacks od Kromlech.
 • Arbal unpacked Martina bust from Nuts Planet on the pages of his blog Colored Dust. (PL/ENG)
 • On the SpikeyBits blog pages you can watch reviewes the Japan Exclusive Space Marines set from Games Workshop. (ENG)
 • I published a review of the Guardsmen Backpacks from Kromlech on the pages of the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Na łamach bloga Game of Travel możecie zapoznać się z relacją z wydarzenia 2nd Polish Oldhammer Weekend 2017.
 • Z kolei Tony na Dampf's Modelling Page udostępnił relację z Scale Model World 2017.
 • Zaś na FB profilu RUSTO dostępne są zdjęcia wykonane na Lucca Comics and Games 2017.
 • On the pages of the Game of Travel blog you can read the relation from the 2nd Polish Oldhammer Weekend 2017 event. (PL)
 • Tony in the pages of his blog Dampf's Modeling Page shared photos from Scale Model World 2017. (ENG)
 • On FB profile RUSTO are available photos taken on Lucca Comics and Games 2017. (ENG)


Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 12-29-17.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 12-29-17. (ENG)


Inne   ]|[   Others

 • Repentia podsumowała na łamach bloga DansE MacabrE #40 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była II Świąteczna Wymiania Figurkowa. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Hakostwo, gdzie Kapitan Hak ogłosi wkrótce temat #41 wydania FKB.
 • Z kolei Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie w dwuczęściowym wpisie (TUTAJ TUTAJ) przedstawił potwory znane z uniwersum Wiedźmina.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #7 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Repentia summarized on her blog DansE MacabrE #40 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was II Christmas Miniature Exchange. If you are interested about the next edition, look on blog Hakostwo, where Kapitan Hak announced soon on the #41 issue of MBC. (PL)
 • Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie in a two-part entry (HERE and HERE) presented the monsters known from the Witcher universe. (PL)
 • And Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #7 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 24 grudnia 2017

Zebrane z tygodnia #354.
Chosen from the week #354.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #354 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #354 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Girl and the Wolf painted by A.Demidov.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Ligii Ostermarku.
 • Z kolei Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Terra Incognita: Nippon, part one.
 • Ponadto na blogu DansE MacabrE znajdziecie także raport bitewny z rozgrywki Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the League of Ostermark. (PL)
 • Gideon published the article Terra Incognita: Nippon, part one some time ago in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • In addition, on the DansE MacabrE blog you will also find a battle report from Warheim FS. (PL/ENG)
Sister of Battle.

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Anolecrab na blogu Krypta Królów pokazał krok po kroku jak zbudował dioramę The Quest.
 • Natomiast Charlie na łamach swojego bloga The Beard Bunker pokazał krok po kroku swój pomysł na interaktywną mapę kampanii, gadżet który można wykorzystać nie tylko w gracz bitewnych.
 • A na blogu Guslado's Games dostępny jest poradnik zatytułowany Ice Basing Tutorial.
 • Anolecrab on the blog Krypta Królów showed step by step how he built the diorama The Quest. (PL/ENG)
 • Charlie in the pages of his blog The Beard Bunker showed step by step his idea for an interactive campaign map a gadget that can be used not only in a wargaming. (ENG)
 • And a guide titled Ice Basing Tutorial is available on the Guslado's Games blog. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Torin na swoim blogu  Paint Crime Site rozpakował blister z modelem Dwarf Hamish od Scibor MM.
 • Z kolei Michał na łamach bloga DwarfCrypt podzielił się swoimi wrażeniami na temat modeli Woman at arms with bows and Woman at arms with axes od Unreleased Miniatures.
 • A na łamach DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Dead Cattle Terrains od Ristuls Extraordinary Market.
 • Torin on his blog Paint Crime Site unpacked the blister with the Dwarf Hamish model from Scibor MM. (PL)
 • Michał on the pages of the blog DwarfCrypt shared his impressions about the models Women at arms with bows and Woman at arms with axes from Unreleased Miniatures. (PL/ENG)
 • In the blog DansE MacabrE I published a review of the Dead Cattle Terrains from Ristuls Extraordinary Market.  (PL/ENG)


Podsumowania   ]|[   Summaries

Warmachine & Hordes chosen of the week #50.

Inne   ]|[   Others

 • Wpis opublikowany w ramach #40 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu na blogu Krypta Królów.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #6 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Craven na blogu Węglowy Szowinista przypomniał o sondzie Cassini i pozyskanych przez próbnik danych dotyczących Saturna. 
 • Entry published within the #40 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week on blog Krypta Królów. (PL)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #6 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista reminded about the Cassini probe and the Saturn data obtained by the probe.
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 17 grudnia 2017

Zebrane z tygodnia #353.
Chosen from the week #353.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #353 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #353 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Mother of Dragons painted by Riccardo Agostini.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

Heretics!!! Heretics Everywhere!!!

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Ana na łamach swojego bloga Gardens of Hecate opublikowała poradnik w którym pokazała swój sposób na malowanie skorodowanego pancerza.
 • Zaś Piotr w gościnnym występie na blogu Coloured Dust pokazał jak wymienić świetlówki w lampie Valleman VTLAMP6 na świetlówki LED T5.
 • Natomiast z lektury poradnika opublikowanego na łamach strony Modelarski świat poznacie 5 prostych zasad jak dbać o pędzle modelarskie.
 • Ana in the pages of her blog Gardens of Hecate has published a guide in which she showed her way to paint the corroded plate. (ENG)
 • Piotr in a guest appearance on the blog Colored Dust showed how to replace fluorescent lamps in the Valleman lamp VTLAMP6 for LED T5 lamps. (PL)
 • From the reading of the guide published in the pages of the Modelarski świat, you will learn 5 simple rules on how to care for model brushes.

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Findar na łamach swojego bloga Diariusz RPG rozpakował pudełka z modelami Sepulchral Guard oraz Ironskull's Boyz do Warhammer Shadespire od Games Workshop.
 • Z kolei James na blogu James Wappel Miniature Painting zaprezentował wybrane produkty od Green Stuff World.
 • A na łamach DansE MacabrE zaprezentowałem G-Mat: Forgotten Realm od GameMat.eu.
 • Findar in the pages of his blog Diariusz RPG unpacked boxes with Sepulchral Guard and Ironskull's Boyz models for Warhammer Shadespire from Games Workshop. (PL)
 • James on the blog James Wappel Miniature Painting presented selected products from Green Stuff World. (ENG)
 • And in the pages of DansE MacabrE I presented G-Mat: Forgotten Realm from GameMat.eu. (PL/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 12-15-17.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 12-15-17. (ENG)
Warmachine & Hordes Podsumowanie tygodnia #49.

Inne   ]|[   Others

 • Dariusz na swojej autorskiej stronie dariusz domagalski podzielił się swoimi przypuszczeniami na temat tajemniczego kosmicznego gościa, który jakiś czas temu odwiedził nasz układ słoneczny.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #5 odcinek Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Findar z bloga Diariusz RPG.
 • Dariusz on his own website dariusz domagalski shared his assumptions about a mysterious cosmic visitor who visited our solar system some time ago. (PL)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #5 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Findar from Diariusz RPG. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.