niedziela, 24 września 2017

Zebrane z tygodnia #341.
Chosen from the week #341.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #341 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #341 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Isabella's Magical Defence by ColonialRaptor.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE kontynuuję publikację serii wpisów dotyczących wolnego państwa-miasta Nuln i Hrabstwa Wissenlandu oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów na turniej Warheim FS - Mitterherbst.
 • Gideon na blogu Awesome Lies pyta How WFRP are you?
 • Z kolei Borejko na łamach swojego bloga Git Games opublikował fragment rozmowy z Graeme Davisem.
 • On my blog DansE MacabrE I continuing the publication of a series of entries for the free city-state Nuln and County Wissenland and I presented the prizes donated by the sponsors tournament Warheim FS - Mitterherbst. (PL/ENG)
 • Gideon on the blog Awesome Lies asks How WFRP are you? (ENG)
 • Borejko on his blog Git Games published an interview with Graeme Davis. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Wisco na łamach swojego bloga You Magnificent Bastards opublikował tutorial blacklining.
 • Blue in VT na łamach swojego bloga Blue's Marauding Miniatures pokazał swój pomysł na budowę makiet domów.
 • Z kolei Stahly na łamach bloga Tale of Painters pokazał swój pomysł na malowanie modelu Ultramarines do WH 40k.

Recenzje   |   Reviews

 • Allen na blogu Spikey Bits opublikował recenzję zestawu Commando Squats od Kromlech.
 • Zaś G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica zamieścił recenzję modelu Swine-Cursed od Wyrd Games.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Moscal Lord #2 od Scibor MM.
 • Allen on the blog Spikey Bits published a review set Commando Squats from Kromlech. (ENG)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica posted a review of Swine-Cursed from Wyrd Games. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Moscal Lord #2 model from Scibor MM. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
The Wednesday Gallery.

Inne   |   Others

 • Na łamach strony Enklawa szanowne państwo-draństwo może obejrzeć wywiad z Baniakiem.
 • Wpisy opublikowane w ramach #37 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Gangs of Mordheim.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Morpheus The Fantasy Hammer.
 • On the pages of the Enklawa you can watch an interview with Baniak. (PL)
 • Entries published within the #37 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Gangs of Mordheim. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Morpheus from The Fantasy Hammer. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 17 września 2017

Zebrane z tygodnia #340.
Chosen from the week #340.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #340 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #340 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Thorvin, the great by AntonioPeña.

WarhammeFantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • A na łamach bloga Mengel Miniatures szanowne państwo-draństwo może zobaczyć krok po kroku jak pomalować model Ironjawz od Games Workshop.
 • Michael na blogu 28mm Victorian Warfare pokazał jak zbudować dioramę Kong's Lair.
 • Natomiast na FB profilu BrushStroke dostępny jest tutorial cracked ice base.
 • On the Mengel Miniatures blog you can see step by step how to paint the Ironjaw model from Games Workshop. (ENG)
 • Michael on the 28mm Victorian Warfare blog showed how to build Kong's Lair diorama. (ENG)
 • The tutorial cracked ice base is available on the FB profile of BrushStroke. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Michał na swoim blogu DwarfCrypt zrecenzował zestaw Ravens Basing Kit od HQ Resin.
 • Z kolei Morpheus na blogu The Fantasy Hammer zaprezentował model Wood Elves Araloth od Games Workshop.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE zamieściłem recenzję zestawu ZE30 Mixed Zombies II od CP Models Miniatures.
 • Michał reviewed the Ravens Basing Kit from HQ Resin on his blog DwarfCrypt. (PL/ENG)
 • Morpheus on The Fantasy Hammer blog presented the Wood Elves Araloth from Games Workshop. (PL/ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I posted a review of the ZE30 Mixed Zombies II from CP Models Miniatures. (PL/ENG)

Relacje   |   Reports

 • Na blogu Game of Travel szanowne państwo-draństwo może obejrzeć zdjęcia z wydarzenia Bring Out Your Lead 2017 w Nothinghamshire.
 • Romych na łamach bloga RomychBrush zaprezentował zdjęcia z wydarzenia Game Day 2017.
 • Zaś Bartek na swoim blogu Asienieboje Wargaming Blog opublikował relację z wydarzenia Claymore 2017.
 • On the Game of Travel blog, you can view photos from the event Bring Out Your Lead 2017 in Nothinghamshire. (ENG)
 • Romych on the blog RomychBrush presented pictures from the event Game Day 2017. (RUS)
 • Bartek on blog Asienieboje Wargaming Blog has published a report from the event Claymore 2017. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 9-8-17.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 9-8-17. (ENG)

Inne   |   Others

 • Adam na blogu Kwantowo.pl opisał 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o rozbłyskach słonecznych.
 • Natomiast Craven na łamach bloga Węglowy Szowinista przypomina, że chemioterapia nie powoduje przerzutów.
 • Gervaz na blogu bitewniakowe pogranicza pokazał jak wydawcy gier wykorzystują zjawisko kiedyś wszystko było lepsze...
 • Adam on the blog Kwantowo.pl described 5 things you should know about solar flares. (PL)
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista recalls that chemotherapy does not cause metastases. (PL)
 • Gervaz on the bitewniakowe pogranicza has shown how gaming publishers use the phenomenon once was all the better... (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 10 września 2017

Zebrane z tygodnia #339.
Chosen from the week #339.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #339 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #339 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Rök Trollbloods painted by Adv.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE rozpocząłem publikację serii wpisów dotyczących wolnego państwa-miasta Nuln Hrabstwa Wissenlandu.
 • Juan na łamach bloga Spikey Bits opublikował kilka informacji na temat Nurgla, Pana Rozkładu.
 • Gore Khan na łamach swojego bloga Diariusz RPG opublikował raport z rozgrywki w Warheim FS.
 • On the blog DansE MacabrE I began publishing a series of entries on the free state-city Nuln and County Wissenland. (PL)
 • Juan on the blog Spikey Bits has published some information about Nurgle, Plague Father. (ENG)
 • Gore Khan on his blog Diariusz RPG has published a report from the Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dominig na łamach bloga Kostka Domina pokazał jak zrobił matę do gry ze sztucznego futra.
 • Natomiast Roman na blogu Massive Voodoo pokazał jak krok po kroku pomalował model Zorkh-Seth od Ares Mythology.
 • FIG78 na blogu Chestnut Ink pokazał jak przygotować stare gazety do waloryzacji makiet.
 • Dominig on the blog Kostka Domina showed how he made an teddy bear fur mat.
 • Roman on the blog Massive Voodoo showed how step by step painted model Zorkh-Seth from Ares Mythology. (ENG)
 • FIG78 on Chestnut Ink blog showed how to prepare old newspapers for modeling.

Recenzje   |   Reviews

 • Daniel na łamach bloga Eureka Miniature zrecenzował model Red Wing od Terrible Kids Stuff.
 • Zaś G Mort na łamach swojego bloga GMorts Chaotica rozpakował pudełko z zestawem Reva's 'The Mercy of Death' Starter Set od Wyrd Games.
 • A na blogu DansE MacabrE zamieściłem recenzję modelu Beast od Scibor MM.
 • Daniel on the blog Eureka Miniature reviewed the Red Wing model from Terrible Kids Stuff. (ENG/ESP)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked the box with Reva's 'The Mercy of Death' Starter Set from Wyrd Games. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I posted a review of the Beast model from Scibor MM. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
Kulturą w płot.

Inne   |   Others

 • Adam na łamach swojego bloga kwantowo.pl opublikował recenzję książki Wszechświat w twojej dłoni autorstwa Christophe Galfard.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Dominig Kostki Domina.
 • A na blogu Artysta i sztuka szanowne państwo-draństwo może poznać męskie malarstwo Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej.
 • Adam on his blog kwantowo.pl published a review of the book Wszechświat w twojej dłoni by Christophe Galfard. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Dominig from Kostki Domina. (PL)
 • On the blog Artysta i sztuka you can get to know the manly painting of Anna Bilińska-Bohdanowicz. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.