niedziela, 24 czerwca 2018

Zebrane z tygodnia #380.
Chosen from the week #380.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #380 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #380 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Nizaah painted by Alejandro Prieto.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warhammer FRP opublikowałem fragment Podręcznika Gracza do WFRP zawierający opis i zasady profesji Krasnoludów.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł the WFRP story XI: forces of fantasy.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu.
 • In the pages of the Warhammer FRP blog, I published a fragment of the WFRP player's handbook containing the description and rules of the Dwarven career, (PL)
 • Gideon published in the pages of his blog Awesome Lies some time ago an article of the WFRP story XI: forces of fantasy. (ENG)
 • In addition, last week I published another entry on the theme of the Grand County of Stirland in the blog DansE MacabrE. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Roman na łamach bloga Massive Voodoo krok po kroku pokazał jak pomalował model Marie Fleur.
 • A z lektury artykułu opublikowane na blogu Bejcowe Porady szanowne państwo-draństwo dowie się jak wykorzystać Tamiya Clear na 4 sposoby.
 • Zaś na blogu Serpentarium dostępna jest pierwsza część opublikowanego przez Ravenswood poradnika, w którym możecie zobaczyć kolejne etapy konwersji i malowania modelu Traitor Librarian.
 • Roman in the pages of the Massive Voodoo blog showed step by step how he painted the Marie Fleur model. (ENG)
 • From reading the article published on the blog Bejcowe Porady You will learn how to use Tamiya Clear in 4 ways. (PL)
 • On the Serpentarium blog, the first part of the guide published by Ravenswood is available, where you can see the next steps of the conversion and painting of the miniature Traitor Librarian. (ENG/RUS)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na blogu Bejcowe Porady dostępna jest recenzja aerografu 180X od Fine-Art.
 • G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelem Amina Naidu od Wyrd Games.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE podzieliłem wrażeniami na temat zestawu Picket Fence Set #1 od Rubicon Models.
 • 180X airbrush review from Fine-Art is available on the Bejcowe Porady blog. (PL)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked the box with the Amina Naidu model from Wyrd Games. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I shared my impressions about the Picket Fence Set #1 set from Rubicon Models. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Na łamach blogów Dębowa Tarcza oraz Z pola walki szanowne państwo-draństwo znajdzie fotorelacje z konwentu Gladius.
 • Natomiast na blogu Dust Brothers dostępna jest relacja z turnieju Dust European Championship 2018.
 • Seba na blogu Bearded Orc podzielił się swoimi wrażeniami z turnieju Kings of War, który odbył się w Katowicach w Innym Wymiarze.
 • In the blogs of Dębowa Tarcza and Z pola walki You can find photoreports from the Gladius convention. (PL/ENG)
 • On the Dust Brothers blog a report from the Dust European Championship 2018 is available. (PL/ENG)
 • Seba on the blog Bearded Orc shared his impressions from the tournament Kings of War, which took place in Katowice in the Inny Wymiar. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 24.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-22-18.
 • Ponadto Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tydzień na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 24. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-22-18. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the week on the Warmahordes scene. (ENG/PL)

Inne   ]|[   Others

 • Jeśli szanowne państwo-draństwo interesują egipskie piramidy, to rzućcie okiem na artykuł i komentarze opublikowane na blogu kwantowo.pl.
 • Z kolei na łamach bloga Kadrinazi możecie przeczytać o szkodliwych efektach palenia tytoniu na polu bitwy.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Seba Bearded Orc.
 • If you are interested in Egyptian pyramids, take a look at the article and comments published in the pages of the blog kwantowo.pl. (PL)
 • In the pages of the Kadrinazi blog you can read about the harmful effects of smoking on the battlefield. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Seba from Bearded Orc. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 17 czerwca 2018

Zebrane z tygodnia #379.
Chosen from the week #379.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #379 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #379 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Cyberpunk 2077 by Jarosław Camelson Drabek

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem raport bitewny z rozgrywki w Warheim FS oraz udostępniłem pierwszy wpis na temat Wielkiego Hrabstwa Stirlandu.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł page to page.
 • Torin na swoim blogu Paint Crime Site opublikował relację z sesji Warhammer FRP.
 • Last week, I published a battle report on the Warham FS battle in the pages of the DansE MacabrE blog and shared the first entry about the Grand County of Stirland. (PL/ENG)
 • Gideon published the article page by page in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • Torin on his blog Paint Crime Site published a report from the Warhammer FRP session. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Ana na łamach swojego bloga Gardens of Hecate krok po kroku pokazała jak zbudować wiejską chatę.
 • Natomiast Pan Ryba na stronie klubu Dębowa Tarcza pokazał jeden z pomysłów na wykonanie pudełka na figurki.
 • Z kolei na DansE MacabrE opublikowałem poradnik w którym napisałem jak i dlaczego korzystam z serwisu imageshack do publikacji zdjęć na blogu i forach.
 • Ana in the pages of her blog Gardens of Hecate showed step by step how to build a Peasant House. (ENG)
 • Pan Ryba on the website of Dębowa Tarcza club showed one of the ideas for making a box for miniatures. (PL)
 • On the pages of the blog DansE MacabrE I published a tutorial in which I wrote how and why I use the imageshack website to publish photos on the blog and forums. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Zeka na stronie TheNode zrecenzował model Hobgoblina z mieczem od SpellCrow.
 • Z kolei G Mort na blogu GMorts Chaotica podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Kandara od Wyrd Games.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z zestawem Log Fence Set #1 od Rubicon Models.
 • Zeka at TheNode reviewed the Hobgoblin with a sword model from SpellCrow. (PL)
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica shared his impressions about the Kandara model from Wyrd Games. (ENG)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked the box with the Log Fence Set #1 from Rubicon Models. (PL/ENG)


Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza opublikował wpis w którym rozważa problem żywotności gier bitewnych.
 • Anolecrab na blogu Krypta Królów prezentuje kolejne pomalowane modele do Malifaux.
 • Asterix na łamach Bloga Valadoru przygotowuje się do Wojny o Pierścień.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Gervaz in the pages of the bitewniakowe pogranicza blog published an entry in which he considers the problem of vitality of battle games. (PL)
 • Anolecrab on the blog Krypta Królów presents the next painted miniatures to Malifaux. (PL)
 • Asterix in the pages of Blog Valadoru is preparing for the War of the Ring. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-15-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-15-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 017
Inne   ]|[   Others

 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze pochwalił się karykaturą w klimacie WH 40k.
 • Z kolei na stronie polszczyzna.pl szanowne państwo-draństwo może się przekonać, czy poprawnie rozumie popularne powiedzenia.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Cisza z bloga Z pola walki.
 • Inkub in the pages of his blog Wojna w miniaturze boasted a caricature in the climate of the WH 40k. (PL)
 • On the website polszczyzna.pl You can see if you correctly understand popular sayings in Polish. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Cisza from blog Z pola walki. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 10 czerwca 2018

Zebrane z tygodnia #378.
Chosen from the week #378.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #378 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #378 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

De profundis clamavi painted by Fesechko.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE szanowne państwo-draństwo znajdzie relację z ostatniej sesji Warhammer FRP oraz ostatnią porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • Whiskey Priest na blogu The Leadpile opublikował artykuł poświęcony Hobgoblinom.
 • A na blogu Warhammer FRP znajdziecie plik pdf z zasadami profesji Niewolników Ciemności do WFRP.
 • On the pages of DansE MacabrE blog you will find a report from the last Warhammer FRP session and the last portion of information on the Grand Principality of Reikland. (PL)
 • Whiskey Priest on the blog The Leadpile has published an article about Hobgoblins. (ENG)
 • And on the Warhammer FRP blog you will find a pdf file with the rules of the Slaves of Darkness career to WFRP. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Drago na stronie SpikeyBits pokazał jak namalować aerografem efekt płomienia na modelu.
 • Thor na łamach bloga Creative Twilight wyjaśnił dlaczego i jak warto zabezpieczyć modele lakierem bezbarwnym.
 • Z kolei na DansE MacabrE opublikowałem poradnik w którym napisałem jak i dlaczego korzystam z serwisu imageshack do publikacji zdjęć na blogu i forach.
 • Drago on the SpikeyBits website showed how to paint the flame effect on the model with an airbrush. (ENG)
 • Thor in the pages of the Creative Twilight blog explained why and how to protect the models with clear varnish. (ENG)
 • On the pages of the blog DansE MacabrE I published a tutorial in which I wrote how and why I use the imageshack website to publish photos on the blog and forums. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na The Mad Hamster's Modelling Page dostępna jest recenzja modelu Lucy Fur od Michael Kontraros Collectibles.
 • Hauptmann Wietzorek na swoim blogu Winterkrieg rozpakował pudełko z modelami Shieldmaiden Infantry/Rangers od Shieldwolf Miniatures.
 • Z kolei na łamach DansE MacabrE zaprezentowałem szanownemu państwu-draństwu zawartość zestawu Dwarven Treasure set #1 od Scibor MM.
 • On The Mad Hamster's Modeling Page, a review of the Lucy Fur model from Michael Kontraros Collectibles is available. (PL)
 • And Hauptmann Wietzorek on his blog Winterkrieg unpacked the box with models Shieldmaiden Infantry/Rangers from Shieldwolf Miniatures. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I presented to you the contents of the set Dwarven Treasure set #1 from Scibor MM. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 6-8-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #16 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 6-8-18. (ENG)
 • And Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #16 issue of RPG News. (ENG/PL)
Najlepsze zdjęcia #61: Maj 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Gervaz podsumował na łamach bloga bitewniakowe pogranicza #45 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim było hasło Spełnij swe (bitewniakowe) marzenia już dziś!. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog DansE MacabrE, gdzie ogłosiłem temat #46 wydania FKB.
 • Ponadto Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista napisał o ostatnich odkryciach NASA na Marsie...
 • ...a na blogu Kulturą w Płot szanowne państwo-draństwo może przeczytać o papieżu, który pisał erotyki.
 • Gervaz summarized on his blog bitewniakowe pogranicza #45 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Fulfill your (wargames) dreams today!. If you are interested about the next edition, look on blog DansE MacabrE, where I announced on the #46 issue of MBC. (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szowinista wrote about recent discoveries of NASA on Mars. (PL)
 • ...and on the blog Kulturą w Płot you can read about the Pope who wrote erotica. (PL)


I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.