niedziela, 29 maja 2016

Zebrane z tygodnia #272/Chosen of the week #272

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #272 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #272 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:W minionym tygodniu, na łamach serwisu Wrota - polska sieć blogów bitewnych, opublikowaliśmy wraz z Maniexem pierwszy z serii wywiadów Między Młotem a Kowadłem..., którego bohaterami są Kapitan Hak Skavenblight z bloga Hakostwo.Last week, in the pages of the site Wrota - polska sieć blogów bitewnych, published together with Maniex the first of a series of interviews Between the Hammer and the Anvil... whose main characters are Kapitan Hak and Skavenblight from the blog Hakostwo.


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

  Dziś mam dla was trzy poradniki traktujące o podstawkach pod modele.
 • Pierwszy to poradnik Welcome to Sanctuary opublikowany na łamach Massive Voodoo.
 • Drugi to Rathalos umieszczony na blogu Serafins Miniatures.
 • Trzeci to poradnik udostępniony na łamach Bloga Maciejusa.
  Today I have for you three tutorials dealing with the bases for miniatures.
 • The first is tutorial Welcome to Sanctuary published in the pages of Massive Voodoo. (ENG)
 • The second is Rathalos placed on the blog Serafins Miniatures. (ENG)
 • The third is a tutorial available on the pages Bloga Maciejusa. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Michał na DwarfCrypt, a Pepe na Fantasy w miniaturze rozpakowali blister z zestawem Scarecrows od Ristuls Extraordinary Market.
 • Z kolei Koyoth na shadow grey otworzył pudełko z modelem Thundertusk/Stonehorn od Games Workshop.
 • A na Danse Macabre podzieliłem się swoimi wrażeniami na temat zestawu Stone walls od Mini Monsters.
 • Michał on DwarfCrypt and Pepe on Fantasy w miniaturze unpacked blister with a set of Scarecrows from Ristuls Extraordinary Market. (ENG/PL)
 • Koyoth on the shadow grey opened the box with the model Thundertusk/Stonehorn from Games Workshop. (ENG/PL)
 • On Danse Macabre I shared my impressions on the the set Stone walls from Mini Monsters. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #21 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Gangs of Mordheim oraz Krypta Królów Maniexite.
 • Ponadto Maniex na łamach swojego bloga Maniexite zamieścił wpis traktujący o mechanice w grze bitewnej. Zachęcam do lektury posta oraz toczącej się pod wpisem dyskusji.
 • Krzysztof Piersa na swoim blogu odpowiedział na pytanie po co mi modelarstwo? A po co modelarstwo szanownemu państwu-draństwu?
 • Entries published within the #21 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Gangs of Mordheim and Krypta Królów and Maniexite. (PL/ENG)
 • Maniex in his blog entry posted Maniexite which focuses on the mechanics of the battle game. I encourage you to read the post and the ongoing discussions under the entry. (PL)
 • Krzysztof Piersa on his blog answered the question why do I need models? What modeling gave you? (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Shennay painted by mmasclans.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 22 maja 2016

Zebrane z tygodnia #271/Chosen of the week #271

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #271 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #271 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Ristuls Extraordinary Market, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem ostatni wpis przybliżający historię rządów Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • FireAnt na blogu fireant.pl wpisem o Zoatach rozpoczął nowy cykl z mroku dziejów.
 • Z kolei na łamach bloga Wojna w miniaturze szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z recenzją osadzonej w uniwersum WH 40k gry Freeblade.
 • On Danse Macabre showed you the prizes funded by Ristuls Extraordinary Market that will be won in June at the tournament Warheim FS and I published another entry on the history of the rule of Karl Franz in the Empire. (ENG/PL)
 • FireAnt on his blog fireant.pl  published a post about Zoats, which began a new cycle of the darkness of history. (PL)
 • And on the blog Wojna w miniaturze, you will find a review located in the universe WH 40k game Freeblade. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • FireAnt na łamach bloga fireant.pl zamieścił skierowanych do fanów WH 40k poradnik zatytułowany Zbuduj lepszych... Salamanders!.
 • Z kolei Stuart na swoim blogu The Lost and the very Damned opublikował tutorial w którym krok po kroku pokazał jak tanim kosztem zrobić zniszczone metalowe beczki.
 • David na łamach bloga Sproket's small world zdradził swój pomysł na efektowne użycie efektu wody.
 • FireAnt in his blog fireant.pl posted addressed to fans WH 40k tutorial entitled Build better... Salamanders!. (PL)
 • Stuart on his blog The Lost and the very Damned very posted a tutorial which shows step by step how to do it cheaply destroyed metal barrel. (ENG)
 • David on his blog Sproket's small world showed his idea of the effective use of water effect. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex rozpakował na łamach swojego bloga Maniexite pudełko z grą Warhammer Quest Silver Tower od Games Workshop. Z wpisem poświęconym najnowszej grze od GW szanowne państwo-draństwo może się także zapoznać na blogu The Fantasy Hammer.
 • Natomiast na blogu The Mad Hamster's Modelling Page dostępna jest recenzja modelu Dwarf Ranger #5 od Scibor MM.
 • A na Danse Macabre podzieliłem się swoimi wrażeniami na temat zestawu Fantasy Treasure Chests Kit od Ristuls Extraordinary Market.
 • Maniex unpacked in his blog Maniexite box with the game Warhammer Quest Silver Tower from Games Workshop. With the entry dedicated to the latest game from GW you can also read on the blog The Fantasy Hammer. (PL/ENG)
 • On the blog The Mad Hamster's Modelling Page is available review model Dwarf Ranger #5 from Scibor MM. (PL)
 • On Danse Macabre I shared my impressions on the set of Fantasy Treasure Chests Kit from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Relacje   |   Report

 • Na blogu volomir.com oraz na łamach FAEIT 212 (TUTAJ i TUTAJ) szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z relacjami z konkursu Golden Demon 2016.
 • Z kolei na blogach Dalauppror oraz Shed Wars i Wargame News and Terrain dostępne są fotorelacje z wydarzenia Salute 2016.
 • A o wrażeniach jakie wywołało wydarzenie Duke of Bavaria 2016 możecie przeczytać na Massive Voodoo.

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2016.
 • Natomiast jeśli szanowne państwo-draństwo chce poświęcić trochę czasu kulturze to na blogu Kulturą w płot dostępne jest podsumowanie najciekawszych zdjęć opublikowanych w portalach społecznościowych przez KWP w kwietniu.
 • Maniex prepared a summary of the week on Wrota - polska sieć blogów bitewnych. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2016. (ENG)
 • If you want to take the time to culture on the blog Kulturą w płot available a summary of the most interesting photos published in social networks by KWP in April. (PL)

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Band of Brothers painted by Stanislav Kurylenko.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 15 maja 2016

Zebrane z tygodnia #270/Chosen of the week #270

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #270 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #270 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Anvil Industry, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • Z kolei Gore Khan na swoim blogu Diariusz RPG rozpoczął prace nad kampanią do Warheim FS zatytułowaną Wielki Łooomot Nurbaga czyli ucieczka z Gór Czarnych. Więcej przeczytacie także na łamach forum Azylium.
 • Ponadto Koyoth na swoim blogu shadow grey przypomniał postać Thruda Barbarzyńcy.
 • On Danse Macabre showed you the prizes funded by Anvil Industry that will be won in June at the Tournament Warheim FS and I published another entry on the history of the rule of Karl Franz in the Empire. (ENG/PL)
 • Gore Khan on his blog Diariusz RPG began work on a campaign to Warheim FS called the Great Waaagh!!! Nurbaga - escape from the Black Mountains. More read on the pages of forum Azylium. (PL)
 • Koyoth on his blog shadow grey reminded the Thrud Barbarians. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na swoim blogu Coloured Dust zamieścił poradnik, w którym zaprezentował swój pomysł na malowanie popiersia Harald od Heroes and Villains Miniatures.
 • Z kolei Cagn na łamach Le Blog de Kouzes pokazał krok po kroku kolejne etapy konwersji modelu, który nazwał Revenant 09.
 • Luca Lagao na swoim blogu Gorzej się nie da pokazał krok po kroku jak wyrzeźbić modele grzybów. 
 • Arbal on his blog Coloured Dust posted a tutorial in which he presented his idea to paint busts of Harald from Heroes and Villains Miniatures. (ENG/PL)
 • Cagn in the pages of Le Blog de Kouzes released step by step the stages conversion model, which he called Revenant 09. (ENG)
 • Luca Lago on his blog Gorzej się nie da shown step by step how to sculpt models of mushrooms. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre rozpakowałem blister z modelem Dwarf Champion od Scibor MM.
 • Natomiast Volomir na swoim blogu volomir.com zaprezentował zawartość pudełka z nowym wydaniem gry Warhammer Quest: Silver Tower.
 • A jeśli zastanawiacie się na zakupem nowego, niedrogiego aparatu do fotografowania modeli to przeczytajcie wpis, który KorNat opublikował na łamach bloga PinAtWar.
 • On Danse Macabre you can read the review Dwarf Champion from Scibor MM. (ENG/PL)
 • Volomir on his blog volomir.com presented the contents of the box from the a new edition of Warhammer Quest: Silver Tower. (ENG)
 • If you are considering buying a new, inexpensive camera for photographing the models you have read the entry that KorNat published on his blog PinAtWar. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie w ramach cyklu w to się kiedyś grało przypomniał grę Cyberpunk 2020.
 • Z kolei na blogu Kulturą w płot dostępna jest galeria, po obejrzeniu której znów poczujecie się jak małe dzieci!
 • A jeśli lubicie audiobooki, które Czyta Wojtek to w esklepie madbooks.pl możecie nabyć Chór zapomnianych głosów pióra Remigiusza Mroza w cenie 19,99! Więcej szczegółów na blogu Czyta Wojtek oraz na stronie madbooks.pl.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie in the series we played it once recalled the game Cyberpunk 2020. (PL)
 • On the blog Kulturą w płot is available gallery, after seeing that again, you will feel like little kids!
 • If you like audiobooks, which Czyta Wojtek in store madbooks.pl can purchase Chór zapomnianych głosów written by Remigiusz Mróz in the price of 19,99! More details on the blog Czyta Wojtek and on the madbooks.pl. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Duel painted by Awaken Realms.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.