niedziela, 30 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #333
Chosen from the week #333.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #333 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #333 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Flagellants painting by Jaeckel.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Nordland zaprezentowałem relację z kolejnej sesji WFRP oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem VII: World Building kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Watcher na łamach bloga Minas Kolmar podzielił się swoją opinią na temat odejścia Toma Kirby z Games Workshop.
 • In the blog DansE MacabrE I published some information about the province of Nordland I presented a report from another WFRP session and provided rules for the Dramatis Personae - Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin. (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry VII: World Building continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Watcher on the blog Minas Kolmar shared his opinion about left Tom Kirby from Games Workshop. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Joe B na łamach swojego bloga Broken Paintbrush opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na malowanie ciemnej skóry.
 • Zaś Johann na blogu Chestnut Ink pokazał krok po kroku jak malować techniką NMM.
 • Z kolei Wilhelm na łamach bloga WilhelMiniatures kontynuuje malowanie modeli Poxwalkers z zestawu Dark Imperium od Games Workshop.
 • Joe B on his blog Broken Paintbrush has published a guide in which he showed his idea for painting dark skin. (ENG)
 • Johann on the Chestnut Ink blog showed step by step how to paint with NMM. (ENG/FRA)
 • Wilhelm on the blog WilhelMiniatures continue painting Poxwalkers from the box Dark Empire from Games Workshop. (ENG).

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite rozpakował pudełko z modelem Primaris Space Marine Librarian od Games Workshop.
 • Z kolei Dominig na blogu Kostka Domina podzielił się swoimi wrażeniami na temat Test of Honour starter set + Unarmoured Samurai od Warlord Games.
 • Na DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Gnom z muszkietem od SpellCrow.
 • Maniex on his blog Maniexite unpacked the box with Primaris Space Marine Librarian from Games Workshop. (PL)
 • Dominig on the blog Kostka Domina shared his impressions of the Test of Honor starter set + Unarmoured Samurai od Warlord Games. (PL)
 • On my blog DansE MacabrE I published a review miniatures the Gnom with musket from SpellCrow. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 23 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #332.
Chosen from the week #332.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #332 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #332 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

The palace harlequin painted by Aleksandr_Bodrikov.
Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE opublikowałem regulamin i scenariusze na turniej Warheim FS - Mitterhebst, który odbędzie się 30 września 2017.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem VI: Tabletop Heroes kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Middenland oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez sklep Kromlech.
 • On DansE MacabrE, I published the rules and scenarios for the Warheim FS - Mitterhebst tournament, which will take place on September 30, 2017.
 • Gideon on Awesome Lies blog entry VI: Tabletop Heroes continues The WFRP Story series. (ENG)
 • In the DansE MacabrE blog, I posted some information about Middenland, and I presented the prizes sponsored at the tournament Warheim FS by Kromlech. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust krok po kroku pokazał jak pomalował popiersie Grunt od Nuts Planet.
 • Zaś Dave na blogu Wargaming Tradecraft pokazał swój pomysł na model Human Wizard od Privateer Press.
 • Jeroni na łamach eureka! painting to rule the world pokazał jak pomalować model Karla Franza techniką NMM.
 • Arbal on his blog Colored Dust step by step showed how he painted the bust of Grunt from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • Dave on the blog Wargaming Tradecraft has shown his idea of the Human Wizard model from Privateer Press. (ENG)
 • Jeroni on the eureka! painting to rule the world showed how to paint Karl Franz's model with NMM technique. (ESP/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex na swoim blogu Maniexite rozpakował zestaw Sector Imperialis Objectives od Games Workshop.
 • David na Sproket's small world podzielił się swoimi wrażeniami na temat pędzli Element Masterclass Brushes od Element Games.
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Ogre Gunner od Scibor MM.
 • Maniex on his blog Maniexite unpacked Sector Imperialis Objectives from Games Workshop. (PL)
 • David at Sproket's small world shared his impressions about Element Masterclass Brushes from Element Games. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Ogre Gunner from Scibor MM. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Draug na GRYOnline.pl podzielił się wrażeniami z gry w Wiedźmina, którego nie było.
 • Wpisy opublikowane w ramach #35 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Gangs of Mordheim i Kostka Domina.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Krzysztof Dust Brothers.
 • Draug on the pages of GRYOnline.pl shared his impressions of the game The Witcher, which was not. (PL)
 • Entries published within the #35 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Gangs of Mordheim and Kostka Domina. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Krzysztof from Dust Brothers. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 16 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #331/Chosen from the week #331

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #331 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #331 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Queen Anne’s Revenge by modeler Anatoly Pechnikov.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE opublikowałem regulamin i scenariusze na turniej Warheim FS - Mitterhebst, który odbędzie się 30 września 2017.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem V: Smashing Skulls kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Middenland oraz zamieściłem zasady kolejnej Postaci Dramatu - Albrecht Waldner, Inżynier dowodzący - do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE, I published the rules and scenarios for the Warheim FS - Mitterhebst tournament, which will take place on September 30, 2017.
 • Gideon on Awesome Lies blog entry V: Smashing Skulls continues The WFRP Story series. (ENG)
 • In the DansE MacabrE blog, I posted some information about Middenland, and I posted the rules for another Dramatis Personae - Albrecht Waldner, Command Engineer - for Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na swoim blogu Coloured Dust pokazał swój patent na nakładanie kalkomanii na modele.
 • Z koleiWilhelm na łamach bloga WilhelMiniatures kontynuuje malowanie modeli Poxwalkers z zestawu Dark Imperium od Games Workshop.
 • Natomiast Giovanni na stronie figurementors.com opublikował poradnik w którym pokazał jak pomalować czarny pancerz.
 • Arbal on his blog Colored Dust showed his patent on decalting models. (PL/ENG)
 • Wilhelm on the blog WilhelMiniatures continue painting Poxwalkers from the box Dark Empire from Games Workshop. (ENG)
 • Giovanni on the site of figurementors.com has published a guide in which he showed how to paint a black power armour. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica zrecenzował Countess Augusta Byron od Wild West Exodus.
 • Zaś Maniex na blogu Maniexite zaprezentował zestaw Munitorum Armoured Containers od Games Workshop.
 • A na blogu DansE MacabrE rozpakowałem blistry z zestawami Wooden Crates oraz Food Crates i Spare Parts Crates od Micro Art Studio.
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica reviewed Countess Augusta Byron from Wild West Exodus. (ENG)
 • Maniex on the blog Maniexite presented the Munitorum Armored Containers kit from Games Workshop. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog I unpacked Wooden Crates and Food Crates and Spare Parts Crates from Micro Art Studio. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)

Inne   |   Others

 • Michał na swoim blogu Nordic Night opublikował wpis Runy - Futhark Starszy. Wróżenie.
 • Z kolei Dariusz na swoim autorskim blogu dariusz domagalski zamieścił wpis upadek imperium.
 • Wpisy opublikowane w ramach #35 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE i Gangs of Mordheim.
 • Michał on his blog Nordic Night published the entry Runy - Futhark Elder. Divination. (PL)
 • Dariusz on his own blog dariusz domagalski posted a fall in the empire. (PL)
 • Entries published within the #35 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Gangs of Mordheim. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.