niedziela, 31 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #281/Chosen from the week #281

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #281 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #281 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Inkub na blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu z otchłani czasu przypomniał historię Fortu Macragge.
 • Dominig na swoim blogu Kostka Domina opublikował raport z rozgrywki według zasad Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • And Inkub on the blog Wojna w miniaturze within the cycle time of the abyss reminded history of the fort Fort Macragge. (PL)
 • Dominig on his blog Kostka Domina published a after battle report according to the rules of the game Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Cagn na łamach bloga Blog de Kouzes zamieścił poradnik o malowaniu efektu OSL na przykładzie modeli Relictor i Vexillor do Age of Sigmar.
 • Arbal na swojej stronie Coloured Dust zamieścił poradnik w którym pokazał jak zakończył pracę nad podstawką sceniczną do swojej ostatniej pracy Revolution.
 • Z kolei Henry na swoim blogu Plastic Pirates pokazał jak zbudować makietę długiego domu wikingów.
 • Cagn on his blog Blog de Kouzes posted a tutorial about painting effect OSL on the example models Relictor and Vexillor to Age of Sigmar. (FRA)
 • Arbal on his website Coloured Dust posted a tutorial which showed the finished work on the base stage for his last work Revolution. (PL/ENG)
 • Henry on his blog Plastic Pirates showed how to build a model of a viking longhouse. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na blogu DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Altreich Engineer od BlackChapel Miniatures.
 • Z kolei Arbal na łamach Coloured Dust rozpakował pudełko w modelem Don Quixote od Nuts Planet.
 • Sigur na Battle Brush Studios zaprezentował Townhouse II od Tabletop World.
 • On the blog DansE MacabrE I publish a review model Altreich Engineer from BlackChapel Miniatures. (ENG)
 • Arbal on the pages Coloured Dust unpacked box with model Don Quixote from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • Sigur on the Battle Brush Studios presented the Townhouse II from Tabletop World. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2016.
 • Z kolei na stronie Kulturą w Płot szanowne państwo-draństwo znajdzie zestawienie #40 najpopularniejszych zdjęć opublikowanych w lipcu na portalach społecznościowych.

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Luna’s soldier painted by Oliver Späth.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 24 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #280/Chosen from the week #280

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #280 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #280 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na DansE MacabrE opublikowałem nowe zasady Strachulców do Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z Garym Chalkiem przez Orlygga Realm of Chaos 80s.
 • Z kolei FireAnt na łamach bloga fireant.pl kontynuuje cykl z mroku dziejów i przypomina Capitol Imperialis.
 • Last week on DansE MacabrE I published new rules for Horrors of Tzeentch to Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published a translation of an interview with Gary Chalk by Orlygg from the Realm of Chaos 80s. (PL)
 • FireAnt on his blog fireant.pl continues the cycle from the darkness of history and reminds Capitol Imperialis. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dominig na łamach swojego bloga Kostka Domina opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na tanie krzewy.
 • Luca Lagao na blogu Gorzej się nie da... pokazał jak zrobić miniaturowe kwiaty.
 • Necropocalypse na łamach Noobs and their paint brush pokazał jak krok po kroku pomalować czaszki.

Recenzje   |   Reviews

 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem model Krell - Gore Master od Dark Art Studios.
 • Z kolei Dhil Morgan na swoim blogu Abiger Industry rozpakował pudełko z modelem smoka Blight Fang od Reaper Miniatures.
 • Natomiast Kamil na łamach bloga Zielony Skaven pokazał zawartość pudełka Thanquol and Boneripper od Games Workshop.
 • On the pages of my blog DansE MacabrE presented model Krell - Gore Master from Dark Art Studios. (PL/ENG)
 • Dhil Morgan in his blog Abiger Industry unpacked box with the model of a dragon Blight Fang from Reaper Miniatures. (PL)
 • Kamil on his blog Zielony Skaven showed the contents of the box Thanquol and Boneripper from Games Workshop. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na stronie Kulturą w płot szanowne państwo-draństwo może obejrzeć fotografie fantastycznych prac wykonanych przez Hua Tunan.
 • A wpis opublikowany w ramach #23 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu na blogach Dust Brothers.
 • Ponadto w minionym tygodniu na DansE MacabrE pokazałem wam mój warsztat.
 • On the page Kulturą w płot you can see photographs of the fantastic work done by Hua Tunan. (PL)
 • Entry published within the #23 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week on blogs Dust Brothers. (PL)
 • And last week on DansE MacabrE I showed you my workshop. (PL/ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Welcome to the metro painted by Robert Carlsson.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 17 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #279/Chosen from the week #279

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #279 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #279 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Tereny Do Gier, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS.
 • Ponadto na Danse Macabre udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Przypominam, że na Danse Macabre zamieściłem relację z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, który odbył się 11 czerwca w Katowicach.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by Tereny Do Gier, which could win the tournament on June 11 Warheim FS. (PL/ENG)
 • And on Danse Macabre shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • I remind, on pages of the blog Danse Macabre I posted report from the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods, which took place on June 11 in Katowice. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na blogu Massive Voodoo szanowane państwo-draństwo znajdzie tutorial poświęcony malowaniu białym kolorem.
 • Potsiat na łamach bloga Gangs of Mordheim zdradził swój pomysł na wykonanie scenicznej podstawki.
 • Natomiast Michael na 28mm Victorian Warfare podzielił się swoim patentem na wykonanie makiety pola porośniętego zbożem.
 • On the blog Massive Voodoo you will find a tutorial dedicated to painting white color. (ENG)
 • And Potsiat on his blog Gangs of Mordheim showed his idea to do scenic bases. (PL/ENG)
 • Michel on the blog 28mm Victorian Warfare shared his patent to produce the model of grain. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Dominig opublikował na blogu Kostka Domina recenzję maty trawiastej od KK Gaming Solutions.
 • Zaś koyoth na łamach bloga shadow grey otworzył pudełko z Varanguard - Knights of Ruin od Games Workshop.
 • A na blogu Danse Macabre zaprezentowałem zestaw Scarecrows od Ristuls Extraordinary Market.
 • Dominiq published on the blog Kostka Domina review mats of grass from KK Gaming Solutions. (PL)
 • And Koyoth on his blog shadow grey opened box with a Varanguard - Knights of Ruin from Games Workshop. (PL/ENG)
 • On the blog Danse Macabre I presented a set Scarecrows from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Natomiast Sarmor ZenoN na stronie The Node przygotowali kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Na stronie volomir.com dostępne jest kolejne podsumowanie z cyku Do Not Miss 2016.
 • Sarmor and ZenoN on the blog The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • And Maniex prepared a summary of the week on Wrota - polska sieć blogów bitewnych. (PL)
 • On a page volomir.com available is another summary of the series Do Not Miss 2016. (ENG)

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Dark Elven Dragon painted by Jaroslaw Camelson Drabek.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.