niedziela, 30 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #407.
Chosen from the week #407.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #407 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #407 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Gelida: the Frozen Expanse by Ana Polanscak

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warheim FS opublikowałem karty zadań specjalnych przygotowanych przez Sister of Mercy.
 • Wielebny Rafael na swoim blogu Kaliber 28 mm opublikował zdjęcia makiety mostu oraz scenariusz do Mordheim.
 • A na DansE MacabrE udostępniłem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • In the pages of the Warheim FS blog, I published special task cards prepared by Sister of Mercy. (PL)
 • Wielebny Rafael, on his blog Kaliber 28 mm, published the pictures of the bridge model and the scenario for Mordheim. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I made another portion of information about the province of the Empire. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Arbal na stronach bloga Coloured Dust udokumentował proces malowania modelu Drakkar Rider AD750 od Andrea Miniatures.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis o budowie dioramy z fałszywą perspektywą.
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
 • Arbal on the blog Colored Dust documented the painting process of the model Drakkar Rider AD750 from Andrea Miniatures. (PL/ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the next entry about building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • W. na łamach bloga Well of Eternity podzielił się wrażeniami na temat zawartości pudła Realm of Chaos, Wrath and Rapture od Games Workshop.
 • Natomiast na KFS miniatures znajdziecie recenzję modelu Devil Satan od Kingdom Death.
 • Z kolei na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem Degenerate Dwarf Champion od Scibor MM.
 • W. in the pages of the Well of Eternity blog shared impressions on the content of the Realm of Chaos, Wrath and Rapture boxes from Games Workshop. (PL/ENG)
 • On the blog KFS miniatures you will find a Devil Satan model review from Kingdom Death. (PL)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked the blister with the model Degenerate Dwarf Champion from Scibor MM. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Asterix na łamach bloga Valador zapowiedział koniec szaleństwa... choć wygląda to dopiero na początek obłędu.
 • Booxi na stronie Well of Eternity przyjrzał się dokładnie Gloomspite Gitz od Games Workshop.
 • Skavenblight na blogu Hakostwo opublikowała zdjęcia świątecznego Gotreka z piernika.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Asterix at his blog Valador announced the end of madness... but it looks only at the beginning of insanity. (PL)
 • Booxi on the Well of Eternity website looked closely at Gloomspite Gitz from Games Workshop.
 • Skavenblight on the blog Hakostwo published the photos of Christmas gingerbread Gotrek.
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Bahior podsumował na łamach bloga The Dark Oak #52 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była III Świąteczna Wymiana Figurkowa. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji FKB, to po Nowym Roku zajrzyjcie na blog Dust Brothers.
 • Z kolei Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zastanawia się czy czytnik ebooków jest bardziej ekologiczny niż książka.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Wołek Zbożowy z bloga Nerdworkshop.
 • Bahior summarized on his blog The Dark Oak #52 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was #3rd Christmas Miniature ExchangeIf you are interested in the subject of the next edition MBC, then after the New Year, check out the Dust Brothers blog. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie wonders if the ebook reader is more ecological than the book. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Wołek Zbożowy from blog Nerdworkshop. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 23 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #406.
Chosen from the week #406.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #406 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #406 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

>>>Lord of Change by KAHA<<<

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na blogach Paint Crime Site oraz Warhammer FRP możecie przeczytać relacje z sesji WFRP.
 • Viluir na swoim blogu Rzuć 90k6! rzuciła okiem na wersję kolekcjonerską gry Warhammer FRP 4 ed od Cubicle 7.
 • A na DansE MacabrE udostępniłem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • On the blogs of Paint Crime Site and Warhammer FRP, you can read the reports from WFRP sessions. (PL)
 • Viluir on his blog Rzuć 90k6! she took a look at the collector's version of Warhammer FRP 4 ed from Cubicle 7. (PL)
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I made another portion of information about the province of the Empire. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował kolejny wpis w którym relacjonuje prace nad stanowiskiem malarskim w walizce.
 • Z kolei Josua Lai na łamach bloga Massive Voodoo pokazał krok po kroku jak wykonał model i sceniczną podstawkę Happy-Hippo.
 • A na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Kapitan Hak published a next entry on Hakostwo blog post in which he reports on the work station in a suitcase. (PL)
 • Josua Lai in the pages of the Massive Voodoo blog showed step by step how he made the model and the scenic bases Happy-Hippo. (ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Zeka na stronie TheNode.pl  zrecenzował trzech Krasnoludów od SpellCrow.
 • Natomiast Seba Brodaty Ork na swoim blogu Bearded Orc podzielił się wrażeniami na temat modelu Fallen Centaur #2 od Alien Lab Creator.
 • A na blogu DansE MacabrE otworzyłem blister z zestawem Cultist Captains od North Star Military Figures.
 • Zeka at TheNode.pl reviewed three Dwarves from SpellCrow. (PL)
 • Seba Brodaty Ork on his blog Bearded Orc shared impressions about the Fallen Centaur #2 model from Alien Lab Creator. (PL)
 • And on the DansE MacabrE blog I opened a blister with the Cultist Captains set from North Star Military Figures. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • PSborsuk na blogu Borsuczy warsztat opublikował zdjęcia drugiego mecha z klanu Blood Spirit do gry Battletech.
 • Bahior na swoim blogu The Dark Oak opublikował scenariusz do gry WH 40k.
 • Wołek Zbożowy na łamach bloga NerdWorkshop zaprezentował Rycerzy Królestwa z Mousillon.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • PSborsuk on blog Borsuczy warsztat published photos of the second mech from the Blood Spirit clan for Battletech. (PL)
 • Bahior on his blog The Dark Oak has published the scenario for the game WH 40k. (PL/ENG)
 • Wołek Zbożowy in the pages of the blog NerdWorkshop presented the Knights of the Realm from Mousillon. (PL/ENG))
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #52 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Dziennik Groana (część 1 i część 2), Gorzej się nie da... i Valador.
 • Z kolei Adam na łamach swojej strony kwantowo.pl opublikował artykuł w którym wskazał Wam gdzie szukać rzetelnych wiadomości ze świata nauki.
 • Piotr na łamach bloga Fanboj i Życie pokaże Wam co łączy i dzieli opowiadania Ostatni obrońca Kamelotu pióra Rogera Zelaznego Okruch lodu autorstwa Sapkowskiego.
 • Entries published within the #52 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Dziennik Groana (part 1 and part 2), Gorzej się nie da... and Valador. (PL)
 • Adam in the pages of kwantowo.pl published an article in which he showed you where to look for reliable news from the world of science. (PL)
 • Piotr in the pages of the blog Fanboj i Życie will show you what connects and divides stories of the Last defender of Camelot by Roger Zalazny and Zelazny's Kamelot and Ice Crumb by Andrzej Sapkowski. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 16 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #405.
Chosen from the week #405.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #405 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #405 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Sha’Ael the soul trader painted by Alfonso Giraldes_Banshee

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem porcję informacji na temat Talabheim.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł fight on the beach.
 • A na blogu Warheim FS udostępniłem plik PDF z Kartami Zadań Specjalnych do Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published a portion of information on Talabheim. (PL)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article fight on the beach. (ENG)
 • On the Warheim FS blog I shared a PDF file with Special Tasks Cards for Warheim FS. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Dave na łamach swojego bloga Wargaming Tradecraft opublikował poradnik na temat używania farb typu Colour Shift.
 • Z kolei Guillaume na blogu Chestnut Ink pokazał jak tanio (i smacznie) wykonać mokrą paletę.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis o budowie dioramy z fałszywą perspektywą.
 • Dave has published a guide on the use of Colour Shift in the pages of his blog Wargaming Tradecraft. (ENG)
 • Guillaume on the Chestnut Ink blog showed how cheap (and tasty) do a wet palette. (FRA/ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the next entry about building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na łamach bloga KFS miniatures szanowne państwo-draństwo znajdzie recenzję przewodnika jak malować farbami akrylowymi od Andrea Press.
 • Natomiast Watcher na stronach bloga Minas Kolmar podzielił się wrażeniami na temat lektury powieści Angel Exterminatus pióra Grahama MacNeill.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Hammerhead od Aradia Miniatures.
 • On the pages of the blog KFS miniatures You can find a guide review how to paint with acrylic paints from Andrea Press. (PL)
 • Watcher on the pages of the blog Minas Kolmar shared his impressions about reading the novel Angel Exterminatus by Graham MacNeill. (PL)
 • I published a review of the Hammerhead model from Aradia Miniatures in the blog DansE MacabrE. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Kamil na swoim blogu Zielony Skaven opublikował zdjęcia z turnieju The 9th Age, który odbył się w Świdniku.
 • Found na blogu Massive Voodoo podzielił się swoimi wrażeniami z udziału w International Model Show Catania 2018.
 • Z kolei beszcza na łamach bloga beszcza bloguje... napisał trzy zdania o turnieju Warhammer Fantasy Battle 6ed, który odbył się w Konstancinie. 
 • Kamil on his blog Zielony Skaven published photos from the 9th Age tournament, which took place in Świdnik. (PL)
 • Found on the blog Massive Voodoo shared his impressions from participation in the International Model Show Catania 2018. (ENG)
 • Beszcza in the pages of the blog beszcza bloguje... wrote few sentences about the tournament Warhammer Fantasy Battle 6ed, which took place in Konstancin. (PL)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • MiSiO na łamach bloga Bitewny Zgiełk opublikował roczne podsumowanie wojny domowej.
 • Karol na swoim blogu Najmita.net opublikował zdjęcia modelu Ishara Snowfinch od Reaper Miniatures.
 • Pan Ryba na łamach bloga Dębowa Tarcza zamieścił zdjęcia modelu Bergjaeger do Mordheim.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • MiSiO on the pages of the blog Bitewny Zgiełk published an annual summary of the civil war. (PL)
 • Karol on his blog Najmita.net published photos of Ishara Snowfinch from Reaper Miniatures. (PL)
 • Pan Ryba in the pages of the Dębowa Tarcza blog posted photos of the Bergjaeger model to Mordheim. (PL)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Piotr opublikował na łamach swojego bloga Fanboj i Życie wpis, w którym podzielił się swoimi wrażeniami na temat popularnych w USA książek fantasy.
 • Z kolei Adam na stronie kwantowo.pl przyjrzał się ujemnej masie w kosmologii.
 • Craven na blogu Węglowy Szowinista lubi obiektywne pokazywanie faktów.
 • Piotr published an entry in his blog Fanboj i Życie, in which he shared his impressions on fantasy books popular in the USA. (PL)
 • Adam on the site kwantowo.pl looked at the negative mass in cosmology. (PL)
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista likes to show facts in an objective way. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.