niedziela, 28 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #259/Chosen of the week #259

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #259 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #259 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze przetłumaczył i opublikował wywiad który Orlygg z Realm of Chaos 80s przeprowadził z Andy Craigem, malarzem zespołu 'Eavy Metal.
 • Z kolei na Fantasy Space (TUTAJ TUTAJ) możecie obejrzeć kilka zdjęć cosplayerów przebranych za bohaterów z uniwersum Warhammer
 • Ponadto w minionym tygodniu na blogu Danse Macabre zamieściłem kolejny wpis opisujący rządy Karla Franza na ziemiach Imperium oraz opublikowałem zasady dla Załogi Zielonoskórych Kaprów, zaś Sister of Mercy przedstawiła zmiany, które pojawiły się w poprawionej wersji podręcznika do Warheim FS.
 • Inkub in his blog Wojna w miniaturze translated and published an interview that Orlygg the Realm of Chaos 80s did with Andy Craig, painter the 'Eavy Metal team. (PL)
 • On the Space Fantasy (HERE and HERE) you can see some pictures of cosplayers dressed as characters from the Warhammer universe.
 • Last week on the blog Danse Macabre posted another entry describing the the rule of of Karl Franz on the lands of the Empire and the published rules for the Greenskins Pirates, the Sister of Mercy presented the changes that appeared in the revised version of the rulebook to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na blogu Twierdza nieumarłych dostępny jest poradnik w którym możecie zobaczyć jak zrobić znaczniki kosztowności przy użyciu brokatu i cyrkonii.
 • Z kolei Spell na Bloody Brushes pokazał jak używać E-30 Water Effect firmy Prochima.
 • A jeśli posiadacie w swoich zbiorach modele resoraków to na Massive Voodoo możecie przeczytać jak użyć ich na dioramach w skali 28 mm.
 • On the blog Twierdza nieumarłych you can read the tutorial, where you can see how to make jewelry markers with glitter and rhinestones. (PL)
 • Spell on Bloody Brushes showed how to use the E-30 Water Effect from Prochima. (PL)
 • And if you have in its collection of car models on Massive Voodoo you can read how to use them for the dioramas in the scale of 28 mm. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • W minionym tygodniu na blogu Danse Macabre opublikowałem recenzję modelu Drunkard Dwarf od Scibor MM.
 • Natomiast Pepe zaprezentował na swoim blogu Fantasy w miniaturze Elficki obelisk od Mini Monsters.
 • Kender na Paint Forge zrecenzował wybrane produkty od lootpile.eu.

  Przypomnę, że zarówno Scibor MM jak i Mini Monsters oraz lootpile.eu sponsorowało turniej Warheim FS - Piekło pocztowe...
 • Last week on the blog Danse Macabre publish a review of the model Drunkard Dwarf from Scibor MM. (ENG)
 • Pepe presented on his blog Fantasy w miniaturze Elven obelisk from Mini Monsters. (PL)
 • Kender on Paint Forge review by selected products from lootpile.eu. (ENG)

  Let me remind you that both Scibor MM and Mini Monsters and lootpile.eu sponsored tournament 
  Warheim FS - Piekło pocztowe... (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Zbliża się koniec miesiąca, a wraz nim koniec #18 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego tematem przewodnim jest Pupil. Zdjęcia pomalowanych pupili możecie zobaczyć  między innymi na blogach Gangs of MordheimHakostwo oraz Maniexite i shadowgrey.
 • Z kolei Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zamieścił jakiś czas temu wpis zatytułowany elementy lochu.
 • Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu, że Aleksander Feldmaster na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie. 
 • Is approaching the end of the month, and with it the end of the # 18 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme is the a favorites. Pictures painted favorites you can see, among other things on blogs Gangs of MordheimHakostwo  and Maniexite and shadowgrey. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie posted some time ago an entry titled dungeon elements. (PL)
 • I remind you that Alexander from Feldmaster on the pages Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below. (ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Hordes of Chaos Battle Banner painted by Thorash.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 21 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #258/Chosen of the week #258

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #258 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #258 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze, w ramach cyklu Z otchłani czasu, opublikował wpis traktujący o Smoczej Kompania Księcia Ulthera.
 • Ahosyta na blogu Kabała Rozlanej Farby zamieścił jakiś czas temu karty nekromancji do Mordheim
 • W minionym tygodniu na Danse Macabre zamieściłem raport bitewny z kolejnej rozgrywki w Warheim FS oraz udostępniłem kolejny nieoficjalny wpis historyczny przybliżający okres rządów Karla Franza na ziemiach Imperium.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze, in a series From the Abyss of Time, published an entry of treating the Prince Ulther's Dragon Company. (ENG)
 • Ahosyta on his blog Kabała Rozlanej Farby posted, some time ago, necromancy card to Mordheim. (ENG)
 • In the last week published a blog Danse Macabre after battle report of games Warheim FS and has provided another unofficial post about the history of the rule of Karl Franz on the lands of the Empire. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Tregar i Blanche to nowości od Hasslefree Miniatures.
 • Natomiast Otherworld Miniatures powiększył swoją ofertę o modele Gnoll Shaman oraz zestaw Satyr II.
 • A na stronie PWork Paper Wargames możecie nabyć maty do gry Arid Plain oraz Frost Grave.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Tregar and Blanche are new models from Hasslefree Miniatures.
 • Otherworld Miniatures expanded its range of models Gnoll Shaman and set Satyr II.
 • On the PWork Paper Wargames you can purchase mats for games Arid Plain and Frost Grave.

Poradniki   |   Tutorials

 • KorNat na blogu PinAtWar opublikował poradnik w którym pokazał jak zbudował zamkową bramę.
 • Z kolei Maniex na łamach Maniexite pokazał jak kleić plastik. 
 • Natomiast na stronie Massive Voodoo dostępny jest tutorial Step by Step: Brognir Stonebridge.
 • KorNat on his blog PinAtWar published a guide which shows how to build a castle gate. (ENG)
 • Maniex on the pages Maniexite showed how sticky plastic. (PL)
 • On page Massive Voodoo is available tutorial Step by Step: Brognir Stonebridge.

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze otworzył pudełka z figurką Drunken Dwarf oraz zestawem Dwarves Shields od Scibor MM.
 • A na blogu Twierdza nieumarłych dostępna jest recenzja modelu Berserker Lord od Avatars of War.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach Danse Macabre opublikowałem recenzję zestawu Goblin Pirates Command Group od Kromlech.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze opened the box with the figure Drunken Dwarf and set Dwarves Shields from Scibor MM. (PL) 
 • And on the blog Twierdza nieumarłych published review model Berserker Lord from Avatars of War. (PL)
 • Moreover, last week on the pages Danse Macabre published a review set Goblin Pirates Command Group from Kromlech. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Asterix na Blogu Valadoru oraz Skavenblight na stronie Hakostwo i Tomek na blogu Sobie maluję opublikowali wpisy w ramach #18 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
 • Z kolei na łamach Węglowego Szowinisty szanowne państwo-draństwo może przeczytać komentarz Cravena na temat Planety X.
 • Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu, że Aleksander Feldmaster na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie.
 • Asterix on Blogu Valadoru and Skavenblight on Hakostwo and Tomek  on the blog Sobie maluję published entries within the # 18 edition of Miniatures Blog Carnival. (PL)
 • On the pages the Węglowy Szowinista you can read Craven comment about Planet X. (PL)
 • I remind you that Alexander from Feldmaster on the pages Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below.

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Lady Administrator Itela Justina and cherub Jael painted by Stanislav Kurylenko.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 14 lutego 2016

Zebrane z tygodnia #257/Chosen of the week #257

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #257 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #257 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na blogu Danse Macabre zamieściłem raport bitewny  z rozgrywki według zasad Warheim FS oraz udostępniłem kolejny nieoficjalny wpis fluffowy opowiadający o rządach Karla Franza na tronie Imperium.
 • Z kolei Maniex na łamach Maniexite zakończył cykl wpisów w których prezentował grafiki autorstwa Marka Gibbonsa.
 • Ponadto Copernicus Corporation na swojej FB stronie zapowiedziało wznowienie wydawania powieści osadzonych w uniwersum Warhammer Fantasy oraz WH 40k. Zaś Mathias na blogu Warhammer Armies Project udostępnił odnośnik do nieoficjalnej, fanowskiej 9 edycji podręcznika do Warhammer Fantasy Battle.
 • Last week on the blog Danse Macabre posted a after battle report from the game according to the rules Warheim FS. I also published another unofficial fluff about a rule of Karl Franz  on the throne of the Empire. (PL)
 • Maniex on the pages Maniexite completed a series of posts in which he presented artwork by Mark Gibbons(PL)
 • In addition, Copernicus Corporation on their FB page announced the resumption of issuing a novel set in the universe of Warhammer Fantasy and WH 4ok. And Mathias on the blog Warhammer Armies Project share a link to unofficial fansite 9 edition of the rulebook to Warhammer Fantasy Battle(ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Butcher Blacksmith to nowe modele z serii Talliareum Ogre od Shieldwolf Miniatures.
 • Z kolei Avatars of War dodał do swojej oferty model Lady of War, a na stronie Kingsford Miniatures znajdziecie figurki gladiatorów w skali 28 mm.
 • Natomiast jeśli bardziej od uniwersum Warhammer Fantasy interesuje was mroczny świat WH 40k to spójrzcie na model Kaptin Orc oraz znaczniki Junk City Objective Markers od Kromlech.eu.
  If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news
 • Butcher and Blacksmith are new models of a series of Talliareum Ogre from Shieldwolf Miniatures.
 • Avatars of War has added to its offer model Lady of War, and on the website of Kingsford Miniatures you will find Gladiators in scale 28 mm.
 • However, if more than the universe of Warhammer Fantasy you are interested in the dark world of of WH 40k you look at the model Kaptin Orc and markers Junk City Objective Markers from Kromlech.eu.

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na łamach Coloured Dust udostępnił poradnik w którym w kilku prostych krokach pokazał jak malować złoto.
 • Z kolei Skavenblight na blogu Hakostwo opublikowała poradnik traktujący o malowaniu czerwieni.
 • Z kolei potsiat na Gangs of Mordheim krok po kroku zaprezentował swój pomysł na malowanie skóry i futra Czarnoszczurów
 • Arbal on the pages Coloured Dust released tutorial which in a few simple steps show how to paint gold. (ENG)
 • Skavenblight on the blog Hakostwo published a tutorial which focuses on painting red colour. (PL)
 • Potsiat on his own blog Gangs of Mordheim presented step by step, his idea of painting the skin and fur Black Skaven. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze rozpakował blistry z modelem Dwarf Ducal Guard oraz zestaw podstawek Squalid Groun Square Bases od Scibor MM.
 • Natomiast na blogu Twierdza nieumarłych dostępna jest krótka recenzja pasty strukturalnej wyprodukowanej przez firmę Morocolor Italia.
 • A na blogu Danse Macabre zamieściłem recenzję zestawu Korynckie Kolumny od Mini Monsters.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze unpacked blister packs with model Dwarf Ducal Guard and a set of bases Squalid Groun Square Bases from Scibor MM. (ENG)
 • On the blog Twierdza nieumarłych is available a short review of structural paste produced by Morocolor Italia.
 • On the blog Danse Macabre  I posted a review a set of Corinthian columns from Mini Monsters.

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Borejko na swoim blogu Git Games umieścił odnośnik do spisu gier fabularnych i dodatków wydanych w Polsce które opracował shohei.
 • Natomiast z lektury wpisu udostępnionego na kwantowo.pl szanowne państwo-draństwo dowie się, że hipoteza to jeszcze nie teoria.
 • Ponadto Aleksander na łamach Indiegogo ruszył z kampanią mającą na celu ufundowanie magnetycznej walizki na figurki. Walizkę możecie obejrzeć na umieszczonym poniżej filmie.
 • Boreyko on his blog Git Games put a link to the list of game features and additions issued in Poland, which has developed Shohei. (PL)
 • From reading the entry shared on kwantowo.pl you can find out that the hypothesis is not yet a theory.
 • Alexander on the pages the site Indiegogo started a campaign aimed at funding a magnetic suitcases figures. Suitcase you can see on the film located below.

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Abalam, Prince of Hell painted by Roman Lappat.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.