niedziela, 26 czerwca 2016

Zebrane z tygodnia #276/Chosen from the week #276

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #276 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #276 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez White Knight's Miniature Imperium, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z Philem Lewisem przez Orlygga Realm of Chaos 80s.
 • Ponadto na Danse Macabre zamieściłem relację z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, który odbył się 11 czerwca w Katowicach.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by White Knight's Miniature Imperium, which could win the tournament on June 11 Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL/ENG)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published a translation of an interview with Phil Lewis by Orlygg from the Realm of Chaos 80s. (PL)
 • On Danse Macabre posted the relationship with the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods, which took place on June 11 in Katowice. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dave na swoim blogu Wargaming Tradecraft udostępnił poradnik w którym krok po kroku pokazał swój pomysł na malowanie włosów.
 • Zaś na łamach bloga Domus project dostępny jest poradnik z którego możecie dowiedzieć się jak samodzielnie zrobić miniaturowe cegły.
 • Natomiast Morback na łamach bloga Le Blog de Kouzes opublikował poradnik w którym przedstawił kolejne etapy malowania modelu Blood Warriors.
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft released a guide in which the step-by-step showed his idea to paint hair. (ENG)
 • On the blog Domus project you can read the tutorial on how to make by yourself a miniature bricks. (ENG)
 • And Morback on Le Blog de Kouzes released tutorial about painting step-by-step model Blood Warriors. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na łamach Coloured Dust opublikował recenzję popiersia Harald od Heroes and Villains Miniatures.
 • Pablo na blog de Pablo El Marques otworzył pudełko z modelem Asharah od Raging Heroes.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach bloga Danse Macabre zaprezentowałem wam zestaw Camp Basing Kit od HQResin.
 • Arbal on the pages Coloured Dust published review Harald busts of Heroes and Villains Miniatures. (PL/ENG)
 • Pablo on the pages blog de Pablo El Marques opened the box with the model Asharah from Raging Heroes. (ESP)
 • Last week on the blog Danse Macabre I present to you a set of Camp Basing Kit from HQResin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #22 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Danse Macabre oraz shadow grey i Sobie maluję.
 • Piotr na blogu Fanboj i Życie napisał post o ludzkich supermocach.
 • Z kolei KorNat udostępnił na swoim blogu PinAtWar trzy sztandary, które można wykorzystać w skali 28 mm.
 • Entries published within the #22 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Danse Macabre and shadow grey and Sobie maluję. (PL/ENG)
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie wrote a post about human superpowers. (PL)
 • And KorNat made available on his blog PinAtWar three banners that can be used to scale 28 mm. (PL/ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Aenur, the Sword of Twilight painted by Anna Shestakova.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 19 czerwca 2016

Zebrane z tygodnia #275/Chosen from the week #275

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #275 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #275 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer|   Warhammer

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Werewoolf Miniatures, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Ponadto Jaxa na łamach swojego Dziwacznego Bloga Jaxy opublikował czytane przez Wojtka wprowadzenie do uniwersum Warhammer 40k.
 • Baniak zamieścił na YT prelekcję Mordheim jako modyfikacja WFRP.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by Werewoolf Miniatures, which could win the tournament on June 11 Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL/ENG)
 • Jaxa publish on his Dziwaczny Blog Jaxy read by Wojtek introduction to the universe of Warhammer 40k. (PL)
 • Baniak posted on YT a presentation Mordheim as a modification of WFRP. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Potsiat na łamach bloga Gangs of Mordheim zamieścił poradnik w którym pokazał swój pomysł na malowanie skóry Skavenów.
 • Z kolei Tomasz na swoim blogu Sobie maluję pokazał jak z pudełka po jajkach zrobić ścianę z cegieł.
 • I kilka porad dla wszystkich fotografów zamieszczonych w przystępny sposób na stronie coapp.pro.
 • Potsiat on his blog Gangs of Mordheim posted a tutorial which showed his idea to paint the skin of Skaven. (PL/ENG)
 • Tomasz on his blog Sobie maluję showed how from the box after the eggs make a brick wall. (PL)
 • And a few tips for all photographers posted in a comprehensible way on coapp.pro. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na łamach swojego bloga Fantasy w miniaturze zamieścił recenzję zestawu Flaming Torches od Ristuls EM.
 • Natomiast Michał na blogu DwarfCrypt rozpakował pudełko z zestawem modeli Landsknechts od Artizan Designs.
 • A na Danse Macabre zamieściłem recenzję modelu Gnaws od Kromlech.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze posted a review of a set of Flaming Torches from Ristuls EM. (PL)
 • Michał on the blog DwarfCrypt unpacked box with a set of models Landsknechts from Artizan Designs. (ENG/PL)
 • On Danse Macabre I posted a review model Gnaws from Kromlech. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Na stronie volomir.com dostępne jest kolejne podsumowanie z cyku Do Not Miss 2016.
 • Natfka na Faeit 212 zamieścił dwuczęściową (TUTAJ i TUTAJ) fotorelację z wydarzenia Warhammer Fest.
 • Maniex prepared a summary of the week on Wrota - polska sieć blogów bitewnych. (PL)
 • On a page volomir.com available is another summary of the series Do Not Miss 2016. (ENG)
 • Natfka on Faeit 212 posted a two part (HERE and HERE) photo report from events Warhammer Fest. (ENG)

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #22 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Black Grom StudioGorzej się nie da oraz Hakostwo i Kostka Domina.
 • Z kolei na Danse Macabre opublikowałem w ramach serii Między Młotem a Kowadłem wywiad z Inkubem, który od kilku lat prowadzi bloga Wojna w miniaturze.
 • FireAnt na łamach swojego bloga fireant.pl podzielił się swoimi przemyśleniami na temat nowej odsłony magazynu White Dwarf od Games Workshop.

Model tygodnia   |   Miniature of the week

XV95 Ghostkeel Battlesuit painted by Anton Pryakhin.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 12 czerwca 2016

Zebrane z tygodnia #274/Chosen from the week #274

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #274 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #274 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez BlackChapel Miniatures, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu z otchłani czasu przedstawił postać Illiyana Nastasa oraz napisał dlaczego nie wierzy w 9th Age.
 • A na fanpage Warheim FS możecie obejrzeć kilkanaście zdjęć z turnieju WFS, który odbył się w 11 czerwca w Katowicach. Pełna relacja z wydarzenia pojawi się na blogu niebawem.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by BlackChapel Miniatures, which could win the tournament on June 11 Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL/ENG)
 • Inkub on the blog War in miniature within the cycle from the depths of time presented the the character Illiyan Nastas and wrote why does not believe in 9th Age. (PL/ENG)
 • On the fanpage Warheim FS  you can see several photos from the tournament WFS, which took place on June 11 in Katowice. Full report from the event will appear on the blog soon. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Volomir na swojej stronie volomir.com opublikował poradnik zatytułowany How to use the layering brushtroke in miniature painting.
 • Natomiast Arbal na łamach Coloured Dust udostępnił poradnik w którym pokazał swój pomysł na zbudowanie scenicznej, miejskiej podstawki przedstawiającej ruiny.
 • A jeśli podoba się wam model tygodnia to Melanie na swoim blogu Serafins Miniatures zamieściła poradniki w których pokazała jak zrobiła zamekpodstawkę oraz świecznikróże okna.

Recenzje   |   Reviews

 • FireAnt na łamach swojego bloga fireant.pl przetestował Magic Superglue Activator od The Army Painter.
 • Z kolei na blogu Minis for War dostępna jest recenzja zestawu farb Soviet Paint Set od BattleFront.
 • A na Danse Macabre zamieściłem recenzję modelu Wulfland Captain od BlackChapel Miniatures.
 • FireAnt on his blog fireant.pl tested Magic Superglue Activator from The Army Painter. (PL)
 • On the blog Minis for War is available review a set of paints Soviet Paint Set from Battlefront. (ENG)
 • On Danse Macabre I posted a review model Wulfland Captain from BlackChapel Miniatures. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na łamach bloga Fanboj i Życie przypomniał, by nie oceniać książek po okładce...
 • ...zaś Beatriz zaprezentowała czytelnikom strony volomir.com anarchitekturę w wykonaniu Sylvaina Corentina.
 • Z kolei Katarzyna Barczyk na łamach serwisu ciekawostki historyczne opublikowała artykuł zatytułowany Twoje zwłoki nie są bezpieczne. Co zrobiliby z nimi nasi przodkowie?.
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie reminded not to judge books by its cover.... (PL)
 • Beatriz presented readers the page volomir.com anarchitecture performed by Sylvain Corentin. (ENG)
 • Katarzyna Barczyk on the pages the site ciekawostki historyczne published an article titled Your bodies are not safe. What would they do with them our ancestors?. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

The Beauty and the Beast painted by Melanie.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.