niedziela, 24 kwietnia 2016

Zebrane z tygodnia #267/Chosen of the week #267

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #267 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #267 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre udostępniłem kolejne scenariusze przygotowane na czerwcowy turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
  Na Danse Macabre rozpakowałem także nagrody ufundowane przez Dark Art Studios dla zwycięzców turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
  Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu, który Orlygg z Realms of Chaos 80s przeprowadził z Mikem Bruntonem.
 • Sister of Mercy na łamach forum Azylium opublikowała dwie zmiany zasad dotyczących magów umiejętności.
 • Last week on the pages of my blog Danse Macabre I released the next scenarios prepared for the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods.
  On Danse Macabre I unpacked the prizes funded by the Dark Art Studios for the winners of the tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods.
  And on Danse Macabre I published another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)
 • Inkub in his blog Wojna w miniaturze published a translation of the interview, which Orlygg the Realms of Chaos 80s did with Mike Brunton. (PL)
 • Sister of Mercy on the pages of forum Azylium published two changes to the rules relating to magicians and skills. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Orlygg na Realm of Chaos 80s udostępnił poradnik z lektury którego szanowne państwo-draństwo dowie się jak pomalować skórę Zielonoskórych w oldschoolowym stylu.
 • Natomiast na Massive Voodoo dostępny jest poradnik w którym krok po kroku można zobaczyć kolejne etapy malowania dioramy Davidé vs. Goliath.
 • Zaś na Eye of Error miłośnicy nie tylko systemu WH 4ok mogą zobaczyć w jaki sposób podświetlić modele pojazdów.
 • Orlygg for the Realm of Chaos 80s released tutorial to the reading of which you will learn how to paint skin Greenskins in oldschool style. (ENG)
 • On the Massive Voodoo are available tutorial  in the step-by-step, you can see the steps of painting dioramas Davide vs. Goliath. (ENG)
 • And on the Eye of Error not only fans the system WH 4ok can see how to highlight models of vehicles. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • FireAnt na łamach bloga fireant.pl podzielił się swoimi wrażenia na temat nowych modeli Orruków do gry Age of Sigmar od Games Workshop.
 • Z kolei KorNat na blogu PinAtWar zrecenzował zestaw modeli Light Cavalry 1450-1500 od Perry Miniatures.
 • A na łamach bloga Danse Macabre zrecenzowałem model Zombie Dragon od Dark Art Studios.
 • FireAnt on the his blog fireant.pl shared his impressions of the new models Orruks to the Age of Sigmar from Games Workshop. (PL)
 • Kornat on the blog PinAtWar review by a set of models Light Cavalry 1450-1500 from Perry Miniatures. (PL/ENG)
 • On the pages of my blog Danse Macabre I have reviewed model Zombie Dragon by Dark Art Studios. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Do końca miesiąca pozostał tydzień dlatego szanowne państwo-draństwo pozwoli, że przypomnę o zbliżającym się finale #20 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
  A swoje wpisy w ramach FKB opublikowali już Grish na fat lazy painter oraz koyoth na łamach shadow grey Żółty na blogu Twierdza Nieumarłych.
 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie opublikował wpis w którym pokazał #10 różnic między książką a serialem Gra o Tron.
 • Z kolei Maniex na Maniexite zamieścił wpis zatytułowany Czy wargaming może sobie pozwolić by być ekskluzywnym? Zachęcam zarówno do lektury samego artykułu jak i opublikowanych poniżej komentarzy.
 • Since the end of the month remained for a week to let me remind you of the impending finale #20 edition of Miniatures Blog Carnival. And their entries within the MBC published already Grish on the fat lazy painter and koyoth on the pages of shadow grey and Żółty on the blog Twierdza Nieumarłych. (PL)
 • Peter on his blog Fanboj i Życie published an entry in which the showed #10 differences between the book and the TV series Game of Thrones. (PL)
 • Maniex on the Maniexite posted an entry titled Is wargaming can afford to be exclusive? I encourage you to read both the article and published comments below. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Glacier King painted by Katarzyna Gorska.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 17 kwietnia 2016

Zebrane z tygodnia #266/Chosen of the week #266

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #266 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #266 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre udostępniłem poprawione dwa scenariusze przygotowane na czerwcowy turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów. Z kolei Sister of Mercy na Danse Macabre przygotowała dla was podzielony na tomy podręcznik do Warheim FS. Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • FireAnt powracający z odmętów Immaterium opublikował na łamach swojego bloga FireAnt wpis poświęcony krytyce Age of Sigmar od Games Workshop.
 • I jeśli jeszcze nie wiecie, to Galakta wydała jakiś czas temu dodatek Komnaty Terry do gry Relic: Tajemnica sektora Antian. 
 • Last week on the blog Danse Macabre I publish revised two scenarios prepared for the June tournament Warheim FS - Laughter Dark GodsSister of Mercy in the pages of Danse Macabre prepared for you split into volumes rulebook for game Warheim FS. And on Danse Macabre I published  another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)
 • FireAnt returning from the depths of Immaterium published in his blog FireAnt  the entry dedicated to criticism of the Age of Sigmar from Games Workshop. (PL)
 • And if you do not know the Galakta  released a while ago addition Komnaty Terry to the game Relic: Tajemnica sektora Antian. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Dynamic Haleth i Dynamic Boudi to modele które możecie kupić na stronie Hasslefree Miniatures.
 • Z kolei Flaming Torches i Scarecrows to nowości od Ristuls Extraordinary Market.
 • Zaś zestawy Tombstones i Roadside Shrines od SkullForgeScenics możecie nabyć w sklepie Etsy.

Poradniki   |   Tutorials

 • Sanguemarcio na łamach bloga Miniature Warfare opublikował jaaakiś czas temu wpis w którym pokazał jak zbudować makietę mostu.
 • Garfy na Tale of Painters opublikował videotutorial w którym pokazał swój sposób na wykonanie podstawek.
 • Jeśli wybieracie się na konkurs modelarski i zamierzacie zabrać ze sobą modele to przeczytajcie wpis opublikowany na blogu Massive Voodoo w którym znajdziecie 10 cennych rad jak dobrze przygotować się do wydarzenia.
 • Sanguemarcio on his blog Miniature Warfare published sooome time ago in an entry which showed how to build a model of the bridge. (ENG)
 • Garfy on the Tale of Painters published a video tutorial which showed his way to make a bases for models. (ENG)
 • If you are going to model contest and intend to bring models read the post published on the blog Massive Voodoo where you will find 10 valuable tips to prepare well for the event. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na blogu The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo znajdzie recenzję modelu Dwarf Miner #5 od Scibor MM.
 • Rob na The Rob Hawkins Hobby Blog zaprezentował makiety od Skull Forge Scenics.
 • Ponadto 2 minionym tygodniu na łamach Danse Macabre rozpakowałem pudełko z zestawem Kosze i dynie od Mini Monsters. Zestaw był jedną z nagród, które można było wygrać podczas turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe... który odbył się 30 stycznia 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar.
 • On the blog The Mad Hamster's Modelling Page you will find a review model Dwarf Miner #5 from the Scibor MM. (PL)
 • Rob on The Rob Hawkins Hobby Blog presented a models from the Skull Forge Scenics. (ENG)
 • Last week on the blog Danse Macabre I unpacked blister with a set of Baskets and pumpkins from Mini MonstersSet was one of the prizes that can be won during the tournament Warheim FS - Piekło pocztowe... which took place on January 302016 in Katowice in the club Inny Wymiar. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Natomiast Sarmor i Zenon na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Demi Morgana na blogu Demi's log oraz Sławol na FB opublikowali fotorelacje z konwentu Pyrkon 2016.

Inne   |   Others

 • Koyoth na łamach bloga K6, który jak pamiętacie powstał przy okazji primaaprilisowego żartu, opublikował kolejny wpis traktujący o kostkach do gry. Dwa poprzednie wpisy znajdziecie TUTAJ i TUTAJ.
 • Z kolei Inkub na blogu Wojna w miniaturze oraz Dhil Morgan na Abiger Industry opublikowali posty poświęcone zakończonej sukcesem zbiórce społecznościowej Panteon Chaosu na platformie Kickstarter.
 • A na FB profilu Frostgrave Visions szanowne państwo-draństwo znajdzie kilkadziesiąt inspirujących grafik przedstawiających podziemia.
 • Koyoth on blog K6, which as you recall was made on the occasion of fools-day joke, published another entry which focuses on the dices. Two previous entries HERE i HERE. (PL)
 • Inkub on the blog Wojna w miniaturze and Dhil Morgan on Abiger Industry published posts dedicated to the successful Kickstarter campaign Pantheon of Chaos. (PL)
 • On FB profile Frostgrave Visions you will find dozens of inspiring images depicting the underworld. (ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Gorthang the swamp master painted sculpted and painted by Karol Rudyk.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 10 kwietnia 2016

Zebrane z tygodnia #265/Chosen of the week #265

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #265 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #265 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na Danse Macabre dostępny są dwa scenariusze przygotowane na czerwcowy turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
 • Sister of Mercy na Danse Macabre przygotowała dla was podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 5 z 6.
 • Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • On Danse Macabre available are two scenarios prepared for the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods. (PL)
 • Sister of Mercy on Danse Macabre has prepared for you a rulebook to Warheim FS, light version, Volume 5 of 6. (PL)
 • And on Danse Macabre I published   another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Zg'orzel, The Morbid Herald to nowość od Kromlech.
 • Z kolei Barmaley Fountain to nowa makieta od Puppetwar.
 • Zaś Medieval Tavern to względnie nowa makieta budynku od Mini Monsters.

Poradniki   |   Tutorials

 • Jeśli natomiast dopiero zaczynacie przygodę z malowanie figurek i zastanawiacie się jakie farby wybrać na początek, to zapoznajcie się z artykułem, który Tomasz opublikował jakiś czas temu na swoim blogu Sobie maluję.
 • Zaś Johann na Chestnut Ink opublikował tutorial w którym pokazał swój pomysł na pomalowanie ostrza lawy.
 • I specjalny tutorial w którym malarze z Massive Voodoo radzą jak uniknąć ran i obrażeń w trakcie uprawiania niebezpiecznego hobby jakim jest modelarstwo.
 • If, however, just starting the adventure of painting figures and wonder what paint to choose to start with, then check the article, which Tomasz has published some time ago on his blog Sobie maluję. (PL)
 • Johann published on the blog Chestnut Ink tutorial which showed his idea to paint the lava sword. (ENG)
 • And a special tutorial in which painters from Massive Voodoo advice on how to avoid injuries and damage in the course of practicing dangerous hobby that is modeling. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na swoim blogu Coloured Dust zaprezentował szanownemu państwu-draństwu produkt Airbrush Station od Hobby Zone.
 • Natomiast Maniex na łamach Maniexite rozpakował pudełko z modelami Dwarves of Fire Canyon od The Russian Alternative.
 • A na Danse Macabre pokazałem zawartość pudełka z zestawem Undead Monster Skulls od Ristuls Extraordinary Market.
 • Arbal on his blog Coloured Dust presented product Airbrush Station from Hobby Zone. (PL/ENG)
 • Maniex on the pages Maniexite unpacked box with models Dwarves of Fire Canyon from The Russian Alternative. (PL)
 • On the Danse Macabre I showed the contents of the box with a set of Undead Monster Skulls from Ristuls Extraordinary Market. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Między innymi na FB profilu Historia jakiej nie znacie szanowne panstwo-draństwo może zapoznać się fotografiami Krzyżaków oraz Templariuszy i Joannitów które wykonał austriacki fotograf Werner Burgstaller.
 • Koyoth na blogu K6 opublikował dwuczęściowy wpis poświęcony kostkom do gry. Pierwszą część znajdziecie TUTAJ, a druga dostępna jest TU.
 • Ponadto Koyoth Maniex zamieścili na swoim blogach shadow grey Maniexite wpisy traktujące o grze Age of Sigmar.
 • Among other things on the FB profile Historia jakiej nie znacie you can take a look at the photographs and the Teutonic Knights and Templar and Hospitaller who made Austrian photographer Werner Burgstaller. (PL)
 • Koyoth on blog K6 published a two-part entry dedicated to dice. The first part can be found HERE, and the second is available HERE. (PL)
 • Koyoth and Maniex posted on his blog shadow grey and Maniexite entries dealing with the Age of Sigmar. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Jin painted by Brushguy.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.