niedziela, 27 sierpnia 2017

Zebrane z tygodnia #337.
Chosen from the week #337.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #337 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #337 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Gotrek, kin slayer painted by QianweiSHI.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Baronia Nordlandu oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Caradryan, Kapitan Straży Feniksa.
 • Orlygg na łamach swojego bloga Realms of Chaos 80s opublikował wpis Oldhammer Weekend 2017: Tony Ackland's Sketchbook: Unpublished Advanced Heroquest, WFRP and Confrontation.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies kontynuuje cykl The best of the bad.
 • In the DansE MacabrE blog I posted some information about Barony of Nordland and provided the rules for the Dramatis Personae - Caradryan, Kapitan Straży Feniksa. (PL/ENG)
 • Orlygg on his blog Realms of Chaos 80s has posted entry Oldhammer Weekend 2017: Tony Ackland's Sketchbook: Unpublished Advanced Heroquest, WFRP and Confrontation.
 • Gideon on the blog Awesome Lies continues to cycle The best of the bad. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Christian na swoim blogu Cianty pokazał swój pomysł na malowanie bruku i kamiennych ścian.
 • Zaś Michael na łamach bloga 28mm Victorian Warfare pokazał jak zbudować sobie dżunglę.
 • Natomiast Dominig na blogu Kostka Domina zaprezentował tanie uchwyty do malowania modeli.
 • Christian on his blog Cianty showed his idea of painting cobbles and stone walls. (ENG)
 • Michael on his blog 28mm Victorian Warfare showed how to build a jungle. (ENG)
 • Dominig on the blog Kostka Domina presented cheap handles for painting models. (PL/ENG)

Relacje   |   Reports

 • Bartek na łamach swojego bloga Asienieboje Wargaming Blog zamieścił relację z wydarzenia Claymore.
 • Z kolei Mike na blogu Mike's Modeling zamieścił zdjęcia z IPMS Avon Show 2017.
 • Uwe na Facebooku zamieścił zdjęcia z wydarzenia Kulmbach Wettbewerb 2017.
 • Bartek on the blog of Asienieboje Wargaming Blog has posted a report from event Claymore. (PL/ENG)
 • Mike on Mike's Modeling blog posted pictures from IPMS Avon Show 2017. (ENG)
 • Uwe on Facebook posted photos from the Kulmbach Wettbewerb 2017 event. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Sarmor na stronie The Node zrecenzował modele Salome Kohn i Justice Sedante od Hasslefree Miniatures.
 • Natomiast Allen na SpikeyBits zrecenzował model Cypheria The Fallen of Chaos od Grimskull Miniatures.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Fantasy Wooden Road Signs od Ristuls Extraordinary Market.
 • Sarmor on The Node reviewed the models of Salome Kohn and Justice Sedante from Hasslefree Miniatures. (PL)
 • Allen on SpikeyBits reviewed the Cypheria The Fallen of Chaos model from Grimskull Miniatures. (ENG)
 • On my blog DansE MacabrE published a review of Fantasy Wooden Road Signs from Ristuls EM. (PL/ENG) 

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Z kolei na blogu Mengel Miniatures szanowne państwo-draństwo może przeczytać wywiad z Brandonem GMM Studios.
 • Kadrinazi na łamach swojego bloga Kadrinazi wędruje palcem po holenderskiej mapie.
 • Wpisy opublikowane w ramach #36 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach bitewniakowe pogranicza oraz DansE MacabrE Fantasy w miniaturze.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 20 sierpnia 2017

Zebrane z tygodnia #336.
Chosen from the week #336.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #336 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #336 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Savage beauty with Sabertooth painted by Arnau Lazaro.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Baronia Nordlandu oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Hans Wasser, Rycerz Pantery.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies kontynuuje cykl The best of the bad.
 • Orlygg na łamach swojego bloga Realms of Chaos 80s opublikował wpis Games Workshop's Lost Games: Chivalry rediscovered.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Kris na łamach bloga Wargames and Railroads krok po kroku przedstawił budowę stanowiska modelarskiego od Hobby Zone.
 • Natomiast Silver Whistle na blogu Wargaming with Silver Whistle pokazał swój pomysł na wykonanie stogów siana.
 • Bryza na stronie wwpd podzielił się swoim pomysłem na wykonanie scenicznej podstawki artyleryjskiej.
 • Kris on the Wargames and Railroads blog step by step presented the construction of a painting station from Hobby Zone. (ENG)
 • Silver Whistle on the blog Wargaming with Silver Whistle has shown its idea for making haystacks. (ENG)
 • The Bryza on the site wwpd shared his idea for a scenic artillery bases. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Mario na swoim blogu Making miniatures with Mario opublikował recenzje wybranych produktów od Mini Monsters.
 • Z kolei Michał na blogu DwarfCrypt udostępnił recenzję zestawu Scarecrows od HQ Resin.
 • A na blogu DansE MacabrE zamieściłem recenzję zestawu Baron Frankensteins Lab od West Wind Productions.
 • Mario on his blog Making miniatures with Mario has published reviews of selected products from Mini Monsters. (ENG)
 • Michał on the blog DwarfCrypt released a review of Scarecrows set from HQ Resin. (PL/ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I posted a review set the Baron Frankensteins Lab from West Wind Productions. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie zamieścił wpis Wszystkie grzechy Cyberpunka.
 • Asterix na łamach Bloga Valadoru udostępnił raport z bitwy pomiędzy Krasnoludami Zielonoskórami według zasad 9th age.
 • Wpis opublikowany w ramach #36 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu między innymi na blogu Hakostwo.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie posted an entry All the sins of Cyberpunk. (PL)
 • Asterix in the Blog Valadoru provides a report on the battle of the Dwarfs and Greenskins according to the rules of the game 9th age. (PL)
 • Entry published within the #36 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blog Hakostwo. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 13 sierpnia 2017

Zebrane z tygodnia #335.
Chosen from the week #335.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #335 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #335 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Perchè: "Tell me Why?" sculpted and painted by Mirko Cavalloni.

Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Spot1cus na blogu Watch Fortress Erioch pokazał swój sposób na malowanie skóry modeli Tyranidów.
 • Z kolei Andy na łamach bloga Broken Paintbrush pokazał jak krok po kroku zbudować sceniczną podstawkę pod modele.
 • Allen na blogu Spikey Bits pokazał szybki sposób na malowanie marmuru.
 • Spot1cus on the blog Watch Fortress Erioch has shown his way to skin painting Tyranid models. (ENG)
 • Andy on the blog Broken Paintbrush showed how to step by step build a scenic terrain for bases and dioramas for models. (ENG)
 • Allen on the Spikey Bits blog showed a quick way to paint marble. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust rozpakował jakiś czas temu pudełko z popiersiem Anti Robot Squad Sergeant od Nuts Planet.
 • Natomiast Raphael na łamach bloga Chestnut Ink zrecenzował popiersie Elf Rider Bust od Spira Mirabilis.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Orc Totem od Mini Monsters.
 • Arbal on the blog Colored Dust unpacked some time ago box with bust Anti Robot Squad Sergeant from Nuts Planet. (ENG/PL)
 • Raphael on the blog Chestnut Ink reviewed the bust of Elf Rider Bust from Spira Mirabilis. (ENG/FRA)
 • On the DansE MacabrE blog I presented the Orc Totem set from the Mini Monsters. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na blogu Dagger and Brush szanowne państwo-draństwo może krok po kroku zapoznać się z procesem tworzenia fantastycznych bestii na mapach fantasy.
 • Wpisy opublikowane w ramach #36 edycji FKB pojawiły się w minionym tygodniu na blogach HakostwoIdiotoodporny i shadow grey.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Bartek Asienieboje Wargaming Blog.
 • On the Dagger and Brush blog you can learn step by step how to create fantasy beasts on fantasy maps. (ENG)
 • Entries published within the #36 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Hakostwo and Idiotooporny and shadow grey. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Bartek from Asienieboje Wargaming Blog. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.