niedziela, 25 czerwca 2017

Zebrane z tygodnia #328/Chosen from the week #328

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #328 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #328 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Samurai Female Warrior ( 1600-1867 ) №2 painted by Olga Zernina.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem w minionym tygodniu trzy wpisy związane z uniwersum Warhammer Fantasy:
  • Pierwszą część historii Middenlandu.
  • Aktualizację podręcznika do Warheim FS.
  • Fabularyzowany raport z kolejnej sesji WFRP.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem III: Set lasers to kill kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Borejko na Git Games przedstawił etymologię nazwy Warhammer.
 • On DansE MacabrE last week I posted three entries related to the Warhammer Fantasy universe: (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry III: Set lasers to kill continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Borejko on blog Git Games presented the etymology of the name Warhammer. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Francois na łamach bloga Chestnut Ink zamieścił wpis w którym pokazał kilka swoich pomysłów na zbudowanie dioramy w klimacie postapo.
 • Z kolei Kristian na stronie figurementors.com udostępnił wpis poświęcony technice OSL.
 • Ana na Gardens of Hecate opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazała swój pomysł na wykonanie wiejskich podstawek.
 • Francois on the blog Chestnut Ink posted an entry in which he showed some of his ideas for building dioramas in postapo climate. (ENG)
 • Kristian on the site figurementors.com has made an entry on the OSL technique. (ENG)
 • Ana at the Gardens of Hecate has published a tutorial that step by step showed her idea for making forest bases. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Jeśli interesują was runy i wierzenia wikingów to Michał na łamach bloga Nordic Night zamieścił wpis  Runy - Futhark Starszy. Wprowadzenie.
 • Z kolei Gervaz na swoim blogu bitewniakowe pogranicza udostępnił wywiad w którym rozmawia z Mumandamusem na temat gry Kings of War.
 • Wpisy opublikowane w ramach #34 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Abiger Industry oraz Gangs of Mordheim shadow grey.
 • If you are interested in runes and Viking beliefs then Michał on the blog of Nordic Night posted the entry Runy - Futhark Elder. Introduction. (PL)
 • Gervaz on his blog bitewniakowe pogranicza provided an interview in which he talks to Mumandamus about the Kings of War game.
 • Entries published within the #34 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Abiger Industry and Gangs of Mordheim and shadow grey. (PL)
Grafika opublikowana w ramach serii znalezione przez Maniexa :)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 18 czerwca 2017

Zebrane z tygodnia #327/Chosen from the week #327

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #327 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #327 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Age of Sigmar Battle Wizard painting by tittlemanscrest84.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei na łamach bloga Warheim FS udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Albrechta Waldnera, Inżyniera dowodzącego.
 • A na blogu DansE MacabrE znajdziecie także fabularyzowaną relację z kolejnej sesji WFRP rozegranej w ramach kampanii Cienie pod Oldenlitz.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • In the pages of the Warheim FS blog I have provided rules for the Dramatis Personae - Albrecht Waldner, the commanding engineer. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog you will also find a fabulous report from the next WFRP session organized under the campaign Shadows under Oldenlitz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Dwarf Engineer oraz Dwarven Helicopter to nowości od Scibor MM.
 • Natomiast Kromlech dodał do swojej oferty modele Dvergr Commando Special Weapon: Flamer oraz Plasma Gun.
 • A w ofercie Warmonger Miniatures znajdziecie między innymi Beastmen Shields oraz Standard Bearer.

Poradniki   |   Tutorials

 • Kapitan Hak na łamach bloga Hakostwo opublikował wpis o mieszaniu farb stalowymi kulkami.
 • Z kolei Spot1cus na łamach Watch Fortress Erioch napisał o narzędziach, które powinny być w warsztacie każdego modelarza.
 • Tyler M. na blogu Mengel Miniatures napisał o kilku modelarskich skrótach.
 • Kapitan Hak in the blog Hakostwo published a post about mixing paint with steel balls. (PL)
 • Spot1cus on the blog Watch Fortress Erioch wrote about the tools that should be in every modeler's workshop. (ENG)
 • Tyler M. on the blog Mengel Miniatures wrote about few model shortcuts. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na stronie The Mad Hamster's Modelling Page możecie obejrzeć model Dwarf Nobleman od Scibor MM.
 • Natomiast G Mort na łamach swojego bloga GMorts Chaotica zrecenzował jakiś czas temu zestaw Akaname do Malifaux.
 • A na DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z zestawem Spice Market od Micro Art Studio.
 • On The Mad Hamster's Modeling Page you can see the Dwarf Nobleman from Scibor MM. (PL)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica reviewed some time ago the Akaname set to Malifaux. (ENG)
 • And in the blog DansE MacabrE I unpacked the box with Spice Market set from Micro Art Studio. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #34 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Gangs of Mordheim.
 • Z kolei Borejko na swoim blogu Git Games umieścił odnośnik do wywiadu z Kenem Rolstonem, autorem między innymi dodatku Coś się psuje w Kislevie do WFRP.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Gervaz bitewniakowe pogranicza.
 • Entries published within the #34 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Gangs of Mordheim. (PL)
 • Borejko on his blog Git Games has put a link to an interview with Ken Rolston, the author of the addition of Something Rotten in Kislev to WFRP. (PL/ENG)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Gervaz from bitewniakowe pogranicza. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 11 czerwca 2017

Zebrane z tygodnia #326/Chosen from the week #326

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #326 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #326 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Shennay painted by Ischa Bank.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Gideon na blogu Awesome Lies wpisem II: Reaper kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Ponadto na DansE MacabrE opublikowałem zasady dla kolejnej Postaci Dramatu - Yavandir Aravar, Smoczy Mag.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry II: Reaper continues The WFRP Story series. (ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the rules for the next Dramatis Persona - Yavandir Aravar, Smoczy Mag. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze pokazał jak za pomocą Durostrip od Biotech usunąć farbę z modeli.
 • Zaś Wilhelm na WilhelMiniatures pokazał jak pomalować model Pestigora.
 • Dave na blogu Wargaming Tradecraft pokazał jak skonwertować i pomalować model Dwarven Cleric.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze showed how to remove paint from models using Durostrip from Biotech. (ENG/PL)
 • Wilhelm on the Wilhelminiatures blog showed how to paint the Pestigor model. (ENG)
 • Dave on the blog Wargaming Tradecraft has shown how to convert and paint the Dwarven Cleric. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Sigur na łamach bloga Tale of Painters zrecenzował makietę Town House II od Tabletop World.
 • Natomiast na Scar Hand Painting możecie zobaczyć wybrane zestawy tufts i flowers od Paint Forge.
 • A na DansE MacabrE zamieściłem recenzję zestawu Food Market Basing Kit od HQResin.
 • Sigur on the Tale of Painters blog reviewed the model of Town House II from Tabletop World. (ENG)
 • On the blog Scar Hand Painting you can see selected sets of tufts and flowers from Paint Forge. (ENG)
 • On DansE MacabrE I posted a review of the Food Market Basing Kit from HQResin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #34 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Hakostwo oraz Kostka Domina.
 • Z kolei Maniex na Maniexite pisze o nowej edycji gry WH40K, a gervaz na blogu bitewniakowe pogranicze komentuje nowe oblicze firmy Games Workshop.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest gervaz bitewniakowe pogranicza.
 • Entries published within the #34 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Hakostwo and Kostka Domina. (PL)
 • Maniex on Maniexite writes about the new edition of WH40K and gervaz on bitewniakowe pogranicza has commented on the new face of Games Workshop. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with gervaz from bitewniakowe pogranicza. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.