niedziela, 24 kwietnia 2016

Zebrane z tygodnia #267/Chosen of the week #267

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #267 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #267 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre udostępniłem kolejne scenariusze przygotowane na czerwcowy turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
  Na Danse Macabre rozpakowałem także nagrody ufundowane przez Dark Art Studios dla zwycięzców turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
  Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu, który Orlygg z Realms of Chaos 80s przeprowadził z Mikem Bruntonem.
 • Sister of Mercy na łamach forum Azylium opublikowała dwie zmiany zasad dotyczących magów umiejętności.
 • Last week on the pages of my blog Danse Macabre I released the next scenarios prepared for the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods.
  On Danse Macabre I unpacked the prizes funded by the Dark Art Studios for the winners of the tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods.
  And on Danse Macabre I published another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)
 • Inkub in his blog Wojna w miniaturze published a translation of the interview, which Orlygg the Realms of Chaos 80s did with Mike Brunton. (PL)
 • Sister of Mercy on the pages of forum Azylium published two changes to the rules relating to magicians and skills. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Orlygg na Realm of Chaos 80s udostępnił poradnik z lektury którego szanowne państwo-draństwo dowie się jak pomalować skórę Zielonoskórych w oldschoolowym stylu.
 • Natomiast na Massive Voodoo dostępny jest poradnik w którym krok po kroku można zobaczyć kolejne etapy malowania dioramy Davidé vs. Goliath.
 • Zaś na Eye of Error miłośnicy nie tylko systemu WH 4ok mogą zobaczyć w jaki sposób podświetlić modele pojazdów.
 • Orlygg for the Realm of Chaos 80s released tutorial to the reading of which you will learn how to paint skin Greenskins in oldschool style. (ENG)
 • On the Massive Voodoo are available tutorial  in the step-by-step, you can see the steps of painting dioramas Davide vs. Goliath. (ENG)
 • And on the Eye of Error not only fans the system WH 4ok can see how to highlight models of vehicles. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • FireAnt na łamach bloga fireant.pl podzielił się swoimi wrażenia na temat nowych modeli Orruków do gry Age of Sigmar od Games Workshop.
 • Z kolei KorNat na blogu PinAtWar zrecenzował zestaw modeli Light Cavalry 1450-1500 od Perry Miniatures.
 • A na łamach bloga Danse Macabre zrecenzowałem model Zombie Dragon od Dark Art Studios.
 • FireAnt on the his blog fireant.pl shared his impressions of the new models Orruks to the Age of Sigmar from Games Workshop. (PL)
 • Kornat on the blog PinAtWar review by a set of models Light Cavalry 1450-1500 from Perry Miniatures. (PL/ENG)
 • On the pages of my blog Danse Macabre I have reviewed model Zombie Dragon by Dark Art Studios. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Do końca miesiąca pozostał tydzień dlatego szanowne państwo-draństwo pozwoli, że przypomnę o zbliżającym się finale #20 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
  A swoje wpisy w ramach FKB opublikowali już Grish na fat lazy painter oraz koyoth na łamach shadow grey Żółty na blogu Twierdza Nieumarłych.
 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie opublikował wpis w którym pokazał #10 różnic między książką a serialem Gra o Tron.
 • Z kolei Maniex na Maniexite zamieścił wpis zatytułowany Czy wargaming może sobie pozwolić by być ekskluzywnym? Zachęcam zarówno do lektury samego artykułu jak i opublikowanych poniżej komentarzy.
 • Since the end of the month remained for a week to let me remind you of the impending finale #20 edition of Miniatures Blog Carnival. And their entries within the MBC published already Grish on the fat lazy painter and koyoth on the pages of shadow grey and Żółty on the blog Twierdza Nieumarłych. (PL)
 • Peter on his blog Fanboj i Życie published an entry in which the showed #10 differences between the book and the TV series Game of Thrones. (PL)
 • Maniex on the Maniexite posted an entry titled Is wargaming can afford to be exclusive? I encourage you to read both the article and published comments below. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Glacier King painted by Katarzyna Gorska.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz