niedziela, 25 czerwca 2017

Zebrane z tygodnia #328/Chosen from the week #328

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #328 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #328 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Samurai Female Warrior ( 1600-1867 ) №2 painted by Olga Zernina.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem w minionym tygodniu trzy wpisy związane z uniwersum Warhammer Fantasy:
  • Pierwszą część historii Middenlandu.
  • Aktualizację podręcznika do Warheim FS.
  • Fabularyzowany raport z kolejnej sesji WFRP.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem III: Set lasers to kill kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Borejko na Git Games przedstawił etymologię nazwy Warhammer.
 • On DansE MacabrE last week I posted three entries related to the Warhammer Fantasy universe: (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry III: Set lasers to kill continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Borejko on blog Git Games presented the etymology of the name Warhammer. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Francois na łamach bloga Chestnut Ink zamieścił wpis w którym pokazał kilka swoich pomysłów na zbudowanie dioramy w klimacie postapo.
 • Z kolei Kristian na stronie figurementors.com udostępnił wpis poświęcony technice OSL.
 • Ana na Gardens of Hecate opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazała swój pomysł na wykonanie wiejskich podstawek.
 • Francois on the blog Chestnut Ink posted an entry in which he showed some of his ideas for building dioramas in postapo climate. (ENG)
 • Kristian on the site figurementors.com has made an entry on the OSL technique. (ENG)
 • Ana at the Gardens of Hecate has published a tutorial that step by step showed her idea for making forest bases. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Jeśli interesują was runy i wierzenia wikingów to Michał na łamach bloga Nordic Night zamieścił wpis  Runy - Futhark Starszy. Wprowadzenie.
 • Z kolei Gervaz na swoim blogu bitewniakowe pogranicza udostępnił wywiad w którym rozmawia z Mumandamusem na temat gry Kings of War.
 • Wpisy opublikowane w ramach #34 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Abiger Industry oraz Gangs of Mordheim shadow grey.
 • If you are interested in runes and Viking beliefs then Michał on the blog of Nordic Night posted the entry Runy - Futhark Elder. Introduction. (PL)
 • Gervaz on his blog bitewniakowe pogranicza provided an interview in which he talks to Mumandamus about the Kings of War game.
 • Entries published within the #34 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Abiger Industry and Gangs of Mordheim and shadow grey. (PL)
Grafika opublikowana w ramach serii znalezione przez Maniexa :)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz