niedziela, 22 października 2017

Zebrane z tygodnia #345.
Chosen from the week #345.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #345 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #345 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Black Knight painted by Magobaku.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE kontynuuję publikację serii wpisów dotyczących wolnego państwa-miasta Nuln Hrabstwa Wissenlandu.
 • Z kolei Gideon na blogu Awesome Lies opublikował wpis Blood for the Blood God.
 • Ponadto Maniex na blogu Maniexite zamieścił relację z nauki gry w Warheim FS.
 • On my blog DansE MacabrE I continuing the publication of a series of entries for the free city-state Nuln and Count Wissenland. (PL)
 • Gideon on the Awesome Lies blog posted the entry Blood for the Blood God. (ENG)
 • Maniex on the blog Maniexite has posted a story about learning the game at Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Joe B na łamach bloga Broken Paintbrush zamieścił poradnik w którym krok po kroku zbudował i pomalował podstawkę pod model.
 • Z kolei Vet Sgt na blogu 18charlie opublikował pierwszą część poradnika o budowie drzew palmowych.
 • A na ScaleModelling.gr szanowne państwo-draństwo może zobaczyć jak dodać śnieg na podstawki modeli. 
 • Joe B on the blog Broken Paintbrush has posted a step-by-step guide to building and painting a custom base. (ENG)
 • Vet Sgt on the 18charlie blog published the first part of the guide on building palm trees. (ENG)
 • On the ScaleModelling.gr page you can see how to add snow to the models' bases. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze zrecenzował modele owiec od Mirliton SG.
 • Zaś Juan na łamach bloga SpikeyBits zaprezentował zestaw Multi-Part Plague Marines Kit od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE zaprezentowałem szanownemu państwu-draństwu Uchwyt do Figurek i Modeli od HobbyZone.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze reviewed the sheep models from Mirliton SG. (PL)
 • Juan on the blog SpikeyBits presented the Multi-Part Plague Marines Kit from Games Workshop. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I showed you the Painter Grip from HobbyZone. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Craven na łamach bloga Węglowy Szowinista opublikował wpis Kilonova - zaobserwowana grawitacyjnie i optycznie.
 • Wpisy opublikowane w ramach #38 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Gangs of Mordheim oraz shadow grey.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Sowabud z Tűzzel-Vassal Wargaming és más.
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista published the entry Kilonova - observed gravitationally and optically. (PL)
 • Entries published within the #38 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Gangs of Mordheim and shadow grey. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Sowabud Tűzzel-Vassal Wargaming és más. (PL)
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz