niedziela, 12 czerwca 2016

Zebrane z tygodnia #274/Chosen from the week #274

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #274 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #274 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez BlackChapel Miniatures, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na blogu Wojna w miniaturze w ramach cyklu z otchłani czasu przedstawił postać Illiyana Nastasa oraz napisał dlaczego nie wierzy w 9th Age.
 • A na fanpage Warheim FS możecie obejrzeć kilkanaście zdjęć z turnieju WFS, który odbył się w 11 czerwca w Katowicach. Pełna relacja z wydarzenia pojawi się na blogu niebawem.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by BlackChapel Miniatures, which could win the tournament on June 11 Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL/ENG)
 • Inkub on the blog War in miniature within the cycle from the depths of time presented the the character Illiyan Nastas and wrote why does not believe in 9th Age. (PL/ENG)
 • On the fanpage Warheim FS  you can see several photos from the tournament WFS, which took place on June 11 in Katowice. Full report from the event will appear on the blog soon. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Volomir na swojej stronie volomir.com opublikował poradnik zatytułowany How to use the layering brushtroke in miniature painting.
 • Natomiast Arbal na łamach Coloured Dust udostępnił poradnik w którym pokazał swój pomysł na zbudowanie scenicznej, miejskiej podstawki przedstawiającej ruiny.
 • A jeśli podoba się wam model tygodnia to Melanie na swoim blogu Serafins Miniatures zamieściła poradniki w których pokazała jak zrobiła zamekpodstawkę oraz świecznikróże okna.

Recenzje   |   Reviews

 • FireAnt na łamach swojego bloga fireant.pl przetestował Magic Superglue Activator od The Army Painter.
 • Z kolei na blogu Minis for War dostępna jest recenzja zestawu farb Soviet Paint Set od BattleFront.
 • A na Danse Macabre zamieściłem recenzję modelu Wulfland Captain od BlackChapel Miniatures.
 • FireAnt on his blog fireant.pl tested Magic Superglue Activator from The Army Painter. (PL)
 • On the blog Minis for War is available review a set of paints Soviet Paint Set from Battlefront. (ENG)
 • On Danse Macabre I posted a review model Wulfland Captain from BlackChapel Miniatures. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na łamach bloga Fanboj i Życie przypomniał, by nie oceniać książek po okładce...
 • ...zaś Beatriz zaprezentowała czytelnikom strony volomir.com anarchitekturę w wykonaniu Sylvaina Corentina.
 • Z kolei Katarzyna Barczyk na łamach serwisu ciekawostki historyczne opublikowała artykuł zatytułowany Twoje zwłoki nie są bezpieczne. Co zrobiliby z nimi nasi przodkowie?.
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie reminded not to judge books by its cover.... (PL)
 • Beatriz presented readers the page volomir.com anarchitecture performed by Sylvain Corentin. (ENG)
 • Katarzyna Barczyk on the pages the site ciekawostki historyczne published an article titled Your bodies are not safe. What would they do with them our ancestors?. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

The Beauty and the Beast painted by Melanie.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz