niedziela, 10 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #278/Chosen from the week #278

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #278 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #278 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez CP Models Miniatures, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Ponadto na Danse Macabre udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Przypominam, że na Danse Macabre zamieściłem relację z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, który odbył się 11 czerwca w Katowicach.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by CP Models Miniatures, which could win the tournament on June 11 Warheim FS. (PL/ENG)
 • Moreover on Danse Macabre shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • I remind, on pages of the blog Danse Macabre I posted report from the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods, which took place on June 11 in Katowice. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Aleksandra na łamach swojego bloga Craftworld Studio opublikowała tutorial painting viking shield with Warcolours.
 • Natomiast Eternal Wargamer na stronie Creative Twilight pokazał swój sposób na wykonanie kamiennych podstawek.
 • Natomiast koyoth na swoim blogu shadow grey pokazał jak zrobić walizkę do przewożenia modeli.
 • Alexandra in her blog Craftworld Studio published a tutorial painting viking shield with warcolours. (ENG)
 • Eternal Wargamer on Creative Twilight showed his way to make the stone bases. (ENG)
 • And koyoth on his blog shadow grey showed how to make the suitcase to carry models. (PL/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre zaprezentowałem wam model Ogre Gunner do Scibor MM.
 • Zaś Scot na stronie The Brush Wizard udostępnił recenzję zestawu farb Gemstone Paints od GW.
 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze pochwalił się zakupem drzewka do terrarium.
 • Last week on my blog Danse Macabre I presented to you model Ogre Gunner from Scibor MM. (ENG)
 • Scot on The Brush Wizard made available to review a set Gemstone Paints from GW. (ENG)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze, praised the purchase of trees for terrarium.

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Samhain podsumował na łamach bloga Barak Varr #22 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim był Święty Gral. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Gorzej się nie da, gdzie Luca Lagao ogłosił temat #23 wydania FKB.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na Danse Macabre możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Michał DwarfCrypt.
 • Natomiast na stronie BRIGHT SIDE możecie zobaczyć zestawienie 100 efektownych fotografii, które miały powstać bez użycia PS.
 • Samhain summarized on his blog Barak Varr #22 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Holy Gral. If you are interested about the next edition, look on blog Gorzej się nie da, where Luca Lagao announced on the #23 issue of MBC. (PL)
 • I remind you, among other things on the Danse Macabre, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Michael from DwarfCrypt. (PL)
 • On page BRIGHT SIDE you can see the list of 100 spectacular photographs that were created without the use of PS. (ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Stormcast Eternals painted by CAGN.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz