niedziela, 24 lipca 2016

Zebrane z tygodnia #280/Chosen from the week #280

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #280 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #280 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na DansE MacabrE opublikowałem nowe zasady Strachulców do Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z Garym Chalkiem przez Orlygga Realm of Chaos 80s.
 • Z kolei FireAnt na łamach bloga fireant.pl kontynuuje cykl z mroku dziejów i przypomina Capitol Imperialis.
 • Last week on DansE MacabrE I published new rules for Horrors of Tzeentch to Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published a translation of an interview with Gary Chalk by Orlygg from the Realm of Chaos 80s. (PL)
 • FireAnt on his blog fireant.pl continues the cycle from the darkness of history and reminds Capitol Imperialis. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dominig na łamach swojego bloga Kostka Domina opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na tanie krzewy.
 • Luca Lagao na blogu Gorzej się nie da... pokazał jak zrobić miniaturowe kwiaty.
 • Necropocalypse na łamach Noobs and their paint brush pokazał jak krok po kroku pomalować czaszki.

Recenzje   |   Reviews

 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem model Krell - Gore Master od Dark Art Studios.
 • Z kolei Dhil Morgan na swoim blogu Abiger Industry rozpakował pudełko z modelem smoka Blight Fang od Reaper Miniatures.
 • Natomiast Kamil na łamach bloga Zielony Skaven pokazał zawartość pudełka Thanquol and Boneripper od Games Workshop.
 • On the pages of my blog DansE MacabrE presented model Krell - Gore Master from Dark Art Studios. (PL/ENG)
 • Dhil Morgan in his blog Abiger Industry unpacked box with the model of a dragon Blight Fang from Reaper Miniatures. (PL)
 • Kamil on his blog Zielony Skaven showed the contents of the box Thanquol and Boneripper from Games Workshop. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na stronie Kulturą w płot szanowne państwo-draństwo może obejrzeć fotografie fantastycznych prac wykonanych przez Hua Tunan.
 • A wpis opublikowany w ramach #23 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu na blogach Dust Brothers.
 • Ponadto w minionym tygodniu na DansE MacabrE pokazałem wam mój warsztat.
 • On the page Kulturą w płot you can see photographs of the fantastic work done by Hua Tunan. (PL)
 • Entry published within the #23 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week on blogs Dust Brothers. (PL)
 • And last week on DansE MacabrE I showed you my workshop. (PL/ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Welcome to the metro painted by Robert Carlsson.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz