niedziela, 24 grudnia 2017

Zebrane z tygodnia #354.
Chosen from the week #354.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #354 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #354 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Girl and the Wolf painted by A.Demidov.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Ligii Ostermarku.
 • Z kolei Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Terra Incognita: Nippon, part one.
 • Ponadto na blogu DansE MacabrE znajdziecie także raport bitewny z rozgrywki Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the League of Ostermark. (PL)
 • Gideon published the article Terra Incognita: Nippon, part one some time ago in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • In addition, on the DansE MacabrE blog you will also find a battle report from Warheim FS. (PL/ENG)
Sister of Battle.

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Anolecrab na blogu Krypta Królów pokazał krok po kroku jak zbudował dioramę The Quest.
 • Natomiast Charlie na łamach swojego bloga The Beard Bunker pokazał krok po kroku swój pomysł na interaktywną mapę kampanii, gadżet który można wykorzystać nie tylko w gracz bitewnych.
 • A na blogu Guslado's Games dostępny jest poradnik zatytułowany Ice Basing Tutorial.
 • Anolecrab on the blog Krypta Królów showed step by step how he built the diorama The Quest. (PL/ENG)
 • Charlie in the pages of his blog The Beard Bunker showed step by step his idea for an interactive campaign map a gadget that can be used not only in a wargaming. (ENG)
 • And a guide titled Ice Basing Tutorial is available on the Guslado's Games blog. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Torin na swoim blogu  Paint Crime Site rozpakował blister z modelem Dwarf Hamish od Scibor MM.
 • Z kolei Michał na łamach bloga DwarfCrypt podzielił się swoimi wrażeniami na temat modeli Woman at arms with bows and Woman at arms with axes od Unreleased Miniatures.
 • A na łamach DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Dead Cattle Terrains od Ristuls Extraordinary Market.
 • Torin on his blog Paint Crime Site unpacked the blister with the Dwarf Hamish model from Scibor MM. (PL)
 • Michał on the pages of the blog DwarfCrypt shared his impressions about the models Women at arms with bows and Woman at arms with axes from Unreleased Miniatures. (PL/ENG)
 • In the blog DansE MacabrE I published a review of the Dead Cattle Terrains from Ristuls Extraordinary Market.  (PL/ENG)


Podsumowania   ]|[   Summaries

Warmachine & Hordes chosen of the week #50.

Inne   ]|[   Others

 • Wpis opublikowany w ramach #40 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu na blogu Krypta Królów.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #6 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Craven na blogu Węglowy Szowinista przypomniał o sondzie Cassini i pozyskanych przez próbnik danych dotyczących Saturna. 
 • Entry published within the #40 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week on blog Krypta Królów. (PL)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #6 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • Craven on the blog Węglowy Szowinista reminded about the Cassini probe and the Saturn data obtained by the probe.
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz