niedziela, 24 września 2017

Zebrane z tygodnia #341.
Chosen from the week #341.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #341 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #341 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Isabella's Magical Defence by ColonialRaptor.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE kontynuuję publikację serii wpisów dotyczących wolnego państwa-miasta Nuln i Hrabstwa Wissenlandu oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów na turniej Warheim FS - Mitterherbst.
 • Gideon na blogu Awesome Lies pyta How WFRP are you?
 • Z kolei Borejko na łamach swojego bloga Git Games opublikował fragment rozmowy z Graeme Davisem.
 • On my blog DansE MacabrE I continuing the publication of a series of entries for the free city-state Nuln and County Wissenland and I presented the prizes donated by the sponsors tournament Warheim FS - Mitterherbst. (PL/ENG)
 • Gideon on the blog Awesome Lies asks How WFRP are you? (ENG)
 • Borejko on his blog Git Games published an interview with Graeme Davis. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Wisco na łamach swojego bloga You Magnificent Bastards opublikował tutorial blacklining.
 • Blue in VT na łamach swojego bloga Blue's Marauding Miniatures pokazał swój pomysł na budowę makiet domów.
 • Z kolei Stahly na łamach bloga Tale of Painters pokazał swój pomysł na malowanie modelu Ultramarines do WH 40k.

Recenzje   |   Reviews

 • Allen na blogu Spikey Bits opublikował recenzję zestawu Commando Squats od Kromlech.
 • Zaś G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica zamieścił recenzję modelu Swine-Cursed od Wyrd Games.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Moscal Lord #2 od Scibor MM.
 • Allen on the blog Spikey Bits published a review set Commando Squats from Kromlech. (ENG)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica posted a review of Swine-Cursed from Wyrd Games. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Moscal Lord #2 model from Scibor MM. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
The Wednesday Gallery.

Inne   |   Others

 • Na łamach strony Enklawa szanowne państwo-draństwo może obejrzeć wywiad z Baniakiem.
 • Wpisy opublikowane w ramach #37 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Gangs of Mordheim.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Morpheus The Fantasy Hammer.
 • On the pages of the Enklawa you can watch an interview with Baniak. (PL)
 • Entries published within the #37 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Gangs of Mordheim. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Morpheus from The Fantasy Hammer. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz