niedziela, 3 września 2017

Zebrane z tygodnia #338.
Chosen from the week #338.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #338 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #338 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Slåsbil painted by Kristian from Secrets of the Void.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE rozpocząłem publikację serii wpisów dotyczących wolnego państwa-miasta Nuln i Hrabstwa Wissenlandu.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies kontynuuje cykl The best of the bad.
 • Torin na stronie Paint Crime Site opublikował podsumowanie kampanii WFRP - Cienie pod Oldenlitz, widzianej oczami Rufusa Hubera.
 • On the blog DansE MacabrE I began publishing a series of entries on the free state-city Nuln and County Wissenland. (PL)
 • Gideon on the blog Awesome Lies continues to cycle The best of the bad. (ENG)
 • And Torin at the Paint Crime Site has published a summary of the WFRP campaign - Shadows under Oldenlitz, seen with Rufus Huber's eyes.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Z kolei na łamach bloga piratemonkeypainting szanowne państwo-draństwo może przeczytać więcej na temat techniki malowania zwanej Loaded Brush.
 • Hellfire Painting na łamach SpikeyBits podzielił się swoim przepisem na to jak zostać profesjonalnym malarzem.
 • Natomiast Scar_Hand Painting na swoim blogu Scar_Hand Painting opublikował poradnik w którym pokazał jak przygotować i posortować żwir na posypkę o różnej gramaturze.
 • On the piratemonkeypainting blog you can read more about the paint brush technique called Loaded Brush. (ENG)
 • And Hellfire Painting on the blog SpikeyBits has shared his recipe on how to become a professional painter. (ENG)
 • Scar_Hand Painting on his blog Scar_Hand Painting published a guide in which he showed how to prepare and sort gravel of different weights.  (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Kamil na swoim blogu Zielony Skaven rozpakował zestaw Militia Backpack and Pouches od Kromlech.
 • Natomiast Juan na łamach SpikeyBits zaprezentował model Lady of Strife od Creature Caster.
 • mYsz kooF na blogu Dziura w zębie podzielił się swoimi wrażeniami na temat zestawu Blood Throne of Khorne od Games Workshop.
 • Kamil on his blog Zielony Skaven unpacked Militia Backpack and Pouches from Kromlech. (PL)
 • Juan on his blog SpikeyBits presented the Lady of Strife model from Creature Caster. (ENG)
 • MYsz kooF on the blog Dziura w zębie shared his impressions about the Blood Throne of Khorne from Games Workshop.

Podsumowania   |   Summaries

 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 8-25-17.
 • Ponadto na blogach DansE MacabrE oraz Fantasy w miniaturze szanowne państwo-draństwo znajdzie podsumowanie sierpniowej aktywności blogowej.

Inne   |   Others

 • W sieci dostępny jest już dziewiąty, letni Smokopolitan o temacie Mistrzowie polskiej fantastyki.
 • Gonzo podsumował na łamach bloga Black Grom Studio #36 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim były rany i obrażenia. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Maniexite, gdzie Maniex ogłosił temat #37 wydania FKB.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Dominig z bloga Kostka Domina.
 • The ninth, summer edition of the Smokopolitan magazine entitled Polish Masters of Fantasy is available online. (PL)
 • Gonzo summarized on his blog Black Grom Studio #36 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was wounds and injuries. If you are interested about the next edition, look on blog Maniexite, where Maniex announced on the #37 issue of MBC. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Dominig from Kostka Domina. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza