niedziela, 4 lutego 2018

Zebrane z tygodnia #360.
Chosen from the week #360.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #360 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #360 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Eternal Struggle painted by Riccardo Agostini.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer FantasyGalerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Rebe na łamach bloga Bejcowe porady opublikował poradnik zatytułowany jak poprawnie nakładać podkład z aerografu?
 • Z kolei Ravenswood na blogu Serpentarium pokazał jak pomalować model Iron Warriors Pretor.
 • A na blogu James Wappel Miniature Painting możecie zobaczyć jak wykonać zimową scenerię i podstawki.
 • Rebe on the blog Bejcowe porady published a guide entitled how to properly apply primer to the airbrush? (PL)
 • Ravenswood on the Serpentarium blog showed how to paint the Iron Warriors Pretor miniatures. (ENG)
 • And on the James Wappel Miniature Painting blog you can see how to make winter scenery and bases. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Luca Lagao na blogu Gorzej się nie da..., a mYsz kooF na łamach bloga Dziura w zębie podzielili się swoimi wrażeniami na temat namiotu bezcieniowego od Puluz.
 • Z kolei Maciej na swoim blogu The Fantasy Hammer rozpakował pudełko z modelami Stormcast Eternals Gryph-Hounds od Games Workshop.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE zaprezentowałem model War Bull od Scibor MM.
 • Luca Lagao on the blog Gorzej się nie da... and mYsz kooF on the pages of the blog Dziura w zębie share their impressions about the shadowless tent from Puluz. (PL)
 • Maciej on his blog The Fantasy Hammer unpacked a box with Stormcast Eternals Gryph-Hounds from Games Workshop. (PL/ENG)
 • And in the pages of the DansE MacabrE blog I presented the War Bull model from Scibor MM. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Matheo misses the snow on his blog Paints of War... (PL)
 • ...gervaz in the pages of the bitewniakowe pogranicza combs in game mechanics... (PL)
 • ...and Viluir on the Rzuć 90k6! puts the Ratkin in front of the Orc horde. (PL)


Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć wyniki głosowanie Mini of the Year 2017.
 • Ponadto na blogach DansE MacabrE oraz shadow grey szanowne państwo-draństwo znajdzie podsumowanie styczniowej aktywności blogowej.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see voting results Mini of the Year 2017. (ENG)
 • In addition, on blogs DansE MacabrE oraz shadow grey you will find a summary of the January blogging activity. (ENG/PL)
Najlepsze zdjęcia #57: Styczeń 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Kapitan Hak podsumował na łamach bloga Hakostwo #41 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim był Skarb. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Gangs of Mordheim, gdzie potsiat ogłosił temat #42 wydania FKB.
 • Ponadto Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie opublikował wpis zatytułowany W sumie to rozumiem czemu Sapkowski pije. Zachęcam do lektury wpisu i dyskusji w komentarzach.
 • Craven na blogu Węglowy Szowinista napisał o napędzie warp i smoczej krwi.
 • Kapitan Hak summarized on his blog Hakostwo #41 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Treasure. If you are interested about the next edition, look on blog Gangs of Mordheim, where potsiat announced on the #41 issue of MBC. (PL)
 • Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie published an entry titled In total, I understand why Sapkowski is drinking. I encourage you to read the entry and discussions in the comments. (PL)
 • And Craven on the blog Węglowy Szowinista wrote about the drive warp and dragon blood. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz