niedziela, 4 marca 2018

Zebrane z tygodnia #364.
Chosen from the week #364.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #364 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #364 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Jeżeli jeszcze nie rozliczyliście się z Urzędem Skarbowym, a nasze wspólne pasje, ideały oraz inicjatywy są bliskie Waszemu sercu, prosimy o przekazanie 1% podatku na cele Stowarzyszenia Szybki Szpil. Przekazane przez Was pieniądze spożytkujemy na cele statutowe przyświecające naszemu Stowarzyszeniu (STOWARZYSZENIE SZYBKI SZPIL KRS 0000225039). Wszelkie informacje dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie na portalu Klubu Szybki Szpil w zakładce dotyczącej Stowarzyszenia. Dziękujemy za okazane wsparcie.

Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Knight of the Crab Order painted by Fesechko.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer FantasyGalerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Wojtek na blogu Well of Eternity pokazał jak pomalował tarcze Wojowników Chaosu Nurgla.
 • Sick Kumchii Ball na łamach bloga Chleba i Figurek opublikował listę narzędzi, które warto mieć pod ręką w swoim warsztacie.
 • Z kolei Drago na stronie SpikeyBits pokazał jak szybko pomalować kości.
 • Wojtek showed on the Well of Eternity blog how he painted the shields of Chaos Warriors of Nurgle. (PL)
 • Sick Kumchii Ball on the pages of the blog Chleba i Figurek has published a list of tools that are worth having in your workshop. (PL)
 • Drago on the SpikeyBits website showed how to quickly paint the bones. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Koyoth kupił sobie model Black Dragon od Games Workshop i pochwalił się nim na łamach swojego bloga shadow grey.
 • Natomiast Rebe na łamach bloga Bejcą i Pędzlem zrecenzował czarny podkład Stynylrez od Badger.
 • A na blogu DansE MacabrE pokazałem Wam zestaw Ancient Celts: Warhound Packmaster od Warlord Games.
 • Koyoth bought the Black Dragon model from Games Workshop and praised it in his shadow grey blog. (PL)
 • Rebe in the pages of the blog Bejcą i Pędzlem reviewed the black primer Stynylrez from Badger. (PL)
 • And on the blog DansE MacabrE I showed you the set of Ancient Celts: Warhound Packmaster from Warlord Games.
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Jajan na stronie Battlemania odkrywa tajemnice Battletome – Daughters of Khaine do AoS.
 • Z kolei Gervaz na łamach bitewniakowego pogranicza rozmawia z Michałem Molendą o grze Saga.
 • Toma na swoim blogu Toma's minis world przenosi bitwę pod Kłuszynem na płótno.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Jajan on the Battlemania website reveals the secrets of Battletome - Daughters of Khaine to AoS. (PL)
 • And Gervaz in the bitewniakowe pogranicza talks with Michał Molenda about Saga. (PL)
 • Tom on his blog Tom's minis world transfers the battle of Kłuszyn to canvas. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 3-2-18.
 • Ponadto na blogach DansE MacabrE oraz shadow grey szanowne państwo-draństwo znajdzie podsumowanie lutowej aktywności blogowej.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 3-2-18. (ENG)
 • In addition, on blogs DansE MacabrE and shadow grey you will find a summary of the February blogging activity. (ENG/PL)
Warmachine & Hordes chosen of the week #60.
Inne   ]|[   Others

 • Potsiat na Gangs of Mordheim podsumował #42 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim były Wielkie konflikty. Z kolei na łamach swojego bloga Krypta KrólówAnolecrab ogłosił temat #43 marcowego wydania FKB.
 • Natomiast Gonzo na łamach swojego bloga Black Grom Studio zamieścił odnośnik do wywiadu z blizniakami Perry.
 • Adam na kwantowo.pl opublikował kolejny miesięczny przegląd najciekawszych naukowych wiadomości.
 • Potsiat summarized on his blog Gangs of Mordheim #42 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was The great conflicts. If you are interested about the next edition, look on blog Krypta Królów, where Anolecrab announced on the #43 issue of MBC. (PL)
 • Gonzo in the pages of his blog Black Grom Studio posted a link to the interview with the Perry Twins. (ENG)
 • Adam on the pages of kwantowo.pl published another monthly review of the most interesting scientific news. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz