niedziela, 1 maja 2016

Zebrane z tygodnia #268/Chosen of the week #268

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #268 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #268 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warheim FS   |   Warheim FS

 • W minionym tygodniu na łamach bloga Danse Macabre opublikowałem regulamin i scenariusze na czerwcowy turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
 • Na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Ziterdes, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS.
 • Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • Last week on this blog Danse Macabre published the rules and scenarios for the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods. (PL)
 • On Danse Macabre showed you the prizes funded by Ziterdes that will be won in June at the Tournament Warheim FS. (ENG/PL)
 • And on Danse Macabre I published   another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust opublikował poradnik w którym krok po kroku zaprezentował kolejne etapy malowania popiersia Jacobite Highlander, 1746 od Heroes and Villains.
 • Natomiast Koyoth na blogu shadow grey pokazał swój pomysł na wykonanie pustynnych podstawek pod modele.
 • Z kolei na Blogu Maciejusa szanowne państwo-draństwo znajdzie poradnik traktujący o malowaniu czarnego pancerza nie tylko Kosmicznych Marines.
 • Arbal in his blog Coloured Dust published a tutorial in which a step by step presented the stages of painting busts Jacobite Highlander, 1746 from Heroes and Villains. (ENG/PL)
 • Koyoth on his blog shadow grey showed his idea to make desert bases. (ENG/PL)
 • And on the pages of Blog Maciejusa you will find tutorial which focuses on painting the black armor not only of Space Marines. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • KorNat na blogu PinAtWar rozpakował pudełko z Light Cavalry 1450-1500 od Perry Miniatures.
 • Z kolei Maniex na łamach bloga Maniexite otworzył blister z modelem Orruk Megaboss od Games Workshop.
 • Natomiast na Danse Macabre możecie zapoznać się z recenzją zestawu Small cart od Black Grom Studio.
 • KorNat on the blog PinAtWar unpacked box with the Light Cavalry 1450-1500 from Perry Miniatures. (ENG/PL)
 • Maniex on his blog Maniexite opened blister with a model Orruk Megaboss from Games Workshop. (PL)
 • On Danse Macabre you can read the review kit Small cart from Black Grom Studio. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Czaki podsumował na łamach bloga Codename: Wargaming #20 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Magia. Jeśli interesuje was temat majowej edycji, to zajrzyjcie na blog Twierdza Nieumarłych, gdzie Żółty ogłosił temat #21 wydania FKB.
 • Jeśli gracie w gry RPG to być może zainteresuje was wpis miasto średniowieczne w teorii, praktyce i liczbach, który Piotr zamieścił na swoim blogi Fanboj i Życie.
 • Jeżeli natomiast w trakcie gry w wasze ulubione systemy używacie K20 i macie zbędne 20$ to specjalnie dla was na thinkgeek.com dostępna jest kostka Critical Hit Galaxy D20s, która błyska jeśli wypadnie 20.
 • Czaki summarized on his blog Codename: Wargaming #20 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Magic. If you are interested about the May edition, Look on this blog Twierdza Nieumarłych, where Żółty announced on the #21 issue of MBC. (PL)
 • If you play in the RPG it may interest you post medieval town in the theory, practice and figures that Piotr posted on his blog Fanboj i Życie. (PL)
 • If, however, during playtime in your favorite game, you use the D20 and have the necessary $20 is specially for you on the thinkgeek.com is available dice Critical Hit Galaxy D20s, which flashes if falls 20. (ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Davidé vs. Goliath converted and painted by Roman Lappat.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz