niedziela, 29 maja 2016

Zebrane z tygodnia #272/Chosen of the week #272

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #272 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #272 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:W minionym tygodniu, na łamach serwisu Wrota - polska sieć blogów bitewnych, opublikowaliśmy wraz z Maniexem pierwszy z serii wywiadów Między Młotem a Kowadłem..., którego bohaterami są Kapitan Hak Skavenblight z bloga Hakostwo.Last week, in the pages of the site Wrota - polska sieć blogów bitewnych, published together with Maniex the first of a series of interviews Between the Hammer and the Anvil... whose main characters are Kapitan Hak and Skavenblight from the blog Hakostwo.


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

  Dziś mam dla was trzy poradniki traktujące o podstawkach pod modele.
 • Pierwszy to poradnik Welcome to Sanctuary opublikowany na łamach Massive Voodoo.
 • Drugi to Rathalos umieszczony na blogu Serafins Miniatures.
 • Trzeci to poradnik udostępniony na łamach Bloga Maciejusa.
  Today I have for you three tutorials dealing with the bases for miniatures.
 • The first is tutorial Welcome to Sanctuary published in the pages of Massive Voodoo. (ENG)
 • The second is Rathalos placed on the blog Serafins Miniatures. (ENG)
 • The third is a tutorial available on the pages Bloga Maciejusa. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Michał na DwarfCrypt, a Pepe na Fantasy w miniaturze rozpakowali blister z zestawem Scarecrows od Ristuls Extraordinary Market.
 • Z kolei Koyoth na shadow grey otworzył pudełko z modelem Thundertusk/Stonehorn od Games Workshop.
 • A na Danse Macabre podzieliłem się swoimi wrażeniami na temat zestawu Stone walls od Mini Monsters.
 • Michał on DwarfCrypt and Pepe on Fantasy w miniaturze unpacked blister with a set of Scarecrows from Ristuls Extraordinary Market. (ENG/PL)
 • Koyoth on the shadow grey opened the box with the model Thundertusk/Stonehorn from Games Workshop. (ENG/PL)
 • On Danse Macabre I shared my impressions on the the set Stone walls from Mini Monsters. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #21 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Gangs of Mordheim oraz Krypta Królów Maniexite.
 • Ponadto Maniex na łamach swojego bloga Maniexite zamieścił wpis traktujący o mechanice w grze bitewnej. Zachęcam do lektury posta oraz toczącej się pod wpisem dyskusji.
 • Krzysztof Piersa na swoim blogu odpowiedział na pytanie po co mi modelarstwo? A po co modelarstwo szanownemu państwu-draństwu?
 • Entries published within the #21 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Gangs of Mordheim and Krypta Królów and Maniexite. (PL/ENG)
 • Maniex in his blog entry posted Maniexite which focuses on the mechanics of the battle game. I encourage you to read the post and the ongoing discussions under the entry. (PL)
 • Krzysztof Piersa on his blog answered the question why do I need models? What modeling gave you? (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Shennay painted by mmasclans.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz