niedziela, 8 maja 2016

Zebrane z tygodnia #269/Chosen of the week #269

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #269 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #269 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warheim FS   |   Warheim FS

 • W minionym tygodniu na łamach bloga Danse Macabre opublikowałem regulamin i scenariusze na czerwcowy turniej Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.
 • Na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez Mini Monsters, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS.
 • Ponadto na Danse Macabre dostępne jest także kolejne wpis przybliżający historię rządów Karla Franza.
 • Last week on this blog Danse Macabre published the rules and scenarios for the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods. (PL)
 • On Danse Macabre showed you the prizes funded by Mini Monsters that will be won in June at the Tournament Warheim FS. (ENG/PL)
 • And on Danse Macabre I published another entry on the history of the rule of Karl Franz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Garfy na łamach swojego bloga Tale of Painters opublikował poradnik w którym pokazał jak zrobić efekt krwii.
 • Natomiast z poradnika udostępnionego na łamach Well of Eternity dowiecie się jak zrobić zimowe podstawki.
 • A z lektury zamieszczonego na Massive Voodoo możecie dowiedzieć się jak wyrzeźbić balony.
 • Garfy in his blog Tale of Painters published a tutorial which shows how to make the effect of blood. (ENG)
 • With the tutorial shared the pages Well of Eternity you will learn how to make winter bases. (PL/ENG)
 • And on the Massive Voodoo you can learn how to sculpt balloons. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na Danse Macabre rozpakowałem blister z modelami Goblin Pirates Deck Cannon od Kromlech.
 • Z kolei Maniex na łamach bloga Maniexite otworzył pudełka z modelami Orruk Brutes i Gore-Gruntas od Games Workshop.
 • FireAnt na fireant.pl podzielił się swoimi wrażeniami na temat modeli Guild Hounds od Wyrd Miniatures, które szanowne państwo-draństwo może wcielić w szeregi Łowców czarownic.
 • On Danse Macabre you can read the review Goblin Pirates Deck Cannon from Kromlech. (ENG/PL)
 • Maniex on his blog Maniexite opened a box with models of Orruk Brutes and Gore-Gruntas from Games Workshop. (PL)
 • FireAnt on fireant.pl shared his impressions about the models Guild Hounds from Wyrd Miniatures, which you can buy for Witches Hunters warbands. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Inkub na łamach swojego bloga Wojna w miniaturze opublikował wpis w ramach #21 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
 • Również Koyoth nie próżnował w tym tygodniu i na łamach swojego bloga shadow grey opublikował podzielony na pierwsządrugą i trzecią część wpis poświęcony Age of Sigmar.
 • Z kolei FireAnt na blogu fireant.pl opublikował krótki felieton zatytułowany Mój Drugi Dom.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published entry within the #21 edition of Miniature Blog Carnival. (PL/ENG)
 • Koyoth has been busy this week and published on his blog shadow grey the entry dedicated to the Age of Sigmar divided into firstsecond and third part. (PL)
 • FireAnt on the blog fireant.pl published a short felieton titled My Second Home. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Eileen painted by Mayart.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz