niedziela, 6 sierpnia 2017

Zebrane z tygodnia #334.
Chosen from the week #334.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #334 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #334 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Ogre bodyguard painting by Nakatan.
Warhammer Fantasy
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Baronia Nordland, zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez Ristuls EM oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Relikwiarz Graala.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem VIII: A curiosity and nothing more kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Orlygg na łamach swojego bloga Realms of Chaos 80s opublikował relację z wydarzenia Oldhammer Weekend 2017.
 • In the DansE MacabrE blog I posted some information about Barony of Nordland, presented the prizes sponsored at the Warheim FS tournament by Ristuls EM, and provided the rules for the Dramatis Personae - Grail reliquary. (PL/ENG)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry VIII: A curiosity and nothing more continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Orlygg on his blog Realms of Chaos 80s has released a report from the event Oldhammer Weekend 2017. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • David na swoim blogu Sproket's small world opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na wykonanie rozbryzgów wody.
 • Zaś Dominig na blogu Kostka Domina pochwalił się własnoręcznie zrobionym pudełkiem bezcieniowym do fotografowania modeli.
 • Z kolei Roman na łamach Massive Voodoo pokazał krok po kroku proces malowania popiersia Strigoi od Hera Models.
 • David on his blog Sproket's small world has published a guide in which he showed his idea to make better water splashes. (ENG)
 • Dominig on the blog Kostka Domina showed a self-made lightbox for photographing models. (PL/ENG)
 • Roman on the blog Massive Voodoo showed step by step the process of painting Strigoi bust from Hera Models. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Koyoth na swoim blogu shadow grey rozpakował jakiś czas temu pudełko z modelem Chaos Warshrine od Games Workshop.
 • Natomiast Michał na łamach DwarfCrypt podzielił się swoimi wrażeniami na temat zestawu Ronin: Bushi Buntai od North Star Military Figures.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Crystal Mine Basing Kit 2 od HQResin.
 • Koyoth on his blog shadow grey unpacked some time ago a box of Chaos Warshrine from Games Workshop. (PL)
 • Michal on his blog DwarfCrypt shared his impressions about set Ronin: Bushi Buntai from North Star Military Figures. (PL/ENG)
 • On the pages of the DansE MacabrE blog, I presented the Crystal Mine Basing Kit 2 from HQResin. (PL/ENG)

Relacje   |   Reports

 • Psborsuk na łamach swojego bloga Borsuczy warsztat opublikował relację z konwentu Pyrkon 2017.
 • Z kolei Ana na Gardens of Hecate podzieliła się swoimi wrażeniami z wydarzenia Agram Arena Summer 2017, Zagreb.
 • VstromJ na flickr.com opublikował zdjęcia modeli zaprezentowanych na Alfold Model Show 2017.
 • Psborsuk on the blog Borsuczy warsztat published a report on the event Pyrkon 2017. (PL)
 • Ana on the blog of the Gardens of Hecate shared her impressions of event Agram Arena Summer 2017 Zagreb. (ENG)
 • VstromJ on flickr.com has published photos of models presented at the Alfred Model Show 2017. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz