niedziela, 20 sierpnia 2017

Zebrane z tygodnia #336.
Chosen from the week #336.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #336 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...


Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #336 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...


Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Savage beauty with Sabertooth painted by Arnau Lazaro.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Baronia Nordlandu oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Hans Wasser, Rycerz Pantery.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies kontynuuje cykl The best of the bad.
 • Orlygg na łamach swojego bloga Realms of Chaos 80s opublikował wpis Games Workshop's Lost Games: Chivalry rediscovered.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Kris na łamach bloga Wargames and Railroads krok po kroku przedstawił budowę stanowiska modelarskiego od Hobby Zone.
 • Natomiast Silver Whistle na blogu Wargaming with Silver Whistle pokazał swój pomysł na wykonanie stogów siana.
 • Bryza na stronie wwpd podzielił się swoim pomysłem na wykonanie scenicznej podstawki artyleryjskiej.
 • Kris on the Wargames and Railroads blog step by step presented the construction of a painting station from Hobby Zone. (ENG)
 • Silver Whistle on the blog Wargaming with Silver Whistle has shown its idea for making haystacks. (ENG)
 • The Bryza on the site wwpd shared his idea for a scenic artillery bases. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Mario na swoim blogu Making miniatures with Mario opublikował recenzje wybranych produktów od Mini Monsters.
 • Z kolei Michał na blogu DwarfCrypt udostępnił recenzję zestawu Scarecrows od HQ Resin.
 • A na blogu DansE MacabrE zamieściłem recenzję zestawu Baron Frankensteins Lab od West Wind Productions.
 • Mario on his blog Making miniatures with Mario has published reviews of selected products from Mini Monsters. (ENG)
 • Michał on the blog DwarfCrypt released a review of Scarecrows set from HQ Resin. (PL/ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I posted a review set the Baron Frankensteins Lab from West Wind Productions. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie zamieścił wpis Wszystkie grzechy Cyberpunka.
 • Asterix na łamach Bloga Valadoru udostępnił raport z bitwy pomiędzy Krasnoludami Zielonoskórami według zasad 9th age.
 • Wpis opublikowany w ramach #36 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu między innymi na blogu Hakostwo.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie posted an entry All the sins of Cyberpunk. (PL)
 • Asterix in the Blog Valadoru provides a report on the battle of the Dwarfs and Greenskins according to the rules of the game 9th age. (PL)
 • Entry published within the #36 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blog Hakostwo. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz