niedziela, 12 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #348.
Chosen from the week #348.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #348 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #348 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Yarrick, the Commissar by Magobaku.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln Wissenlandu oraz udostępniłem raport z rozgrywki Warheim FS.
 • Z kolei Bahior na swoim blogu The Dark Oak zamieścił relację z sesji Warhammer FRP.
 • Orlygg na łamach bloga Realms of Chaos 80s opublikował wpis o ciężkiej nocy w gospodzie Pod Trzema Piórami.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and made a report on the Warheim FS game. (PL/ENG)
 • Bahior on his blog The Dark Oak posted a report from the Warhammer FRP session. (PL)
 • And Orlygg on the blog of Realms of Chaos 80s published a post about a Rough Night at the Three Feathers. (ENG)
Warhammer 40k Space Wolf Boy - Cosplay Costume.
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tony na swoim blogu Dampf's Modelling Page opublikował kilka powodów dla których warto mieć w swoim warsztacie drewniane klamerki.
 • Nicholas na łamach bloga L'Astropate opublikował wpis zatytułowany teoria kolorów dla opornych.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem drugi z czterech poradników, w których krok po kroku pokażę wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Tony on his blog Dampf's Modeling Page published several reasons why it is useful to have in his workshop wooden clothes pegs. (ENG)
 • Nicholas in the L'Astropate blog published an article entitled teoria del colore for dummies. (ITA)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the first of four part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Pepe na łamach swojego bloga Fantasy w miniaturze rozpakował blister z zestawem Fantasy Pigs at Farm od Ristuls EM.
 • Natomiast Dominig na blogu Kostka Domina otworzył pudełko z zestawem Magewrath Throne od Games Workshop.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE znajdziecie recenzję zestawu Chariot, Cart Wheels od Mini Monsters.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze unpacked the set Fantasy Pigs at Farm from Ristuls Extraordinary Market. (PL)
 • Dominig on the blog Kostka Domina opened the box with the Magewrath Throne set from Games Workshop. (PL)
 • And you can find review the Chariot, Cart Wheels from Mini Monsters on the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   ReportsPodsumowania   ]|[   Summaries

Najlepsze zdjęcia #55: Październik 2017.
Inne   ]|[   Others

 • Warszawski Klub Gier Bitewnych Dębowa Tarcza zaprasza na #2 edycję warsztatów malarskich, które poprowadzi Michał z DwarfCrypt.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #2 odcinek Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Imarthil Kuźni Imarthila.


 • Warsaw Wargaming Club Dębowa Tarcza is inviting you to the #2 edition of painting workshops led by Michał, the host of the DwarfCrypt blog. (P)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #2 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Imarthil from Kuźnia Imarthila. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz