niedziela, 26 listopada 2017

Zebrane z tygodnia #350.
Chosen from the week #350.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #350 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #350 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dragon Huntress painted by Arnau Lazaro.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten postJeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Nuln Wissenlandu oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sklep Battle Models na turniej Warheim FS.
 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował pierwszy z serii wpisów w których przedstawia historię zaginionych modeli do WFB.
 • Dwalthrim w swojej Kuźni Dwalthrima opublikował zdjęcia skonwertowanych modeli Skavenów z klanu Eshin.
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I posted another piece of information about Nuln and Wissenland and I presented the prizes sponsored by the Battle Models store at the Warheim FS tournament. (PL/ENG)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze has published the first of a series of entries that show the history of the missing models to the WFB. (PL/ENG)
 • And Dwalthrim in his blog Kuźnia Dwalthrima has published photos of converted Skaven from the Eshin clan. (PL/ENG)
How Do You Paint Your Miniatures? Cosplay.

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Leif na łamach bloga Jester Painting Studio opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na malowanie modeli Skavenów.
 • A jeśli chcecie ozdobić swój stół bitewny drzewami palmowymi to zajrzycie na blog 18C.
 • Z kolei na DansE MacabrE udostępniłem ostatnią część poradnika, w których krok po kroku pokazałem wam jak pomalowałem drogowskazy i tablicę ogłoszeń.
 • Leif on the blog Jester Painting Studio has published a tutorial in which he showed his idea to paint Skaven miniatures. (ENG)
 • And if you want to decorate your battle table with palm trees then you will look at the 18C blog. (ENG)
 • And on my blog DansE MacabrE, I released the last part of the tutorial which step by step I will show you how I painted the Signposts and Wooden Road Signs. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Koyoth na łamach swojego bloga shadow grey opublikował recenzje zestawu Heroic Scale Female Heads Narrow od Statuesque Miniatures.
 • Natomiast Michał na blogu DwarfCrypt rozpakował blister z zestawem Commoner Feast Basing Kit 1 od HQ Resin.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem matę do gry Rake’s Corner od Deep-Cut Studio.
 • Koyoth on his blog shadow grey has published a review of the set of Heroic Scale Female Heads Narrow from Statuesque Miniatures. (PL/ENG)
 • Michal on DwarfCrypt blogs unpacked set Commoner Feast Basing Kit 1 from HQ Resin. (PL/ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I presented the Rake's Corner wargaming mat from Deep-Cut Studio. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Tony na łamach bloga Dampf's Modelling Page udostępnił relację z wydarzenia Scale Model World 2017.
 • Marc na blogu volomir.com podzielił się swoimi wrażeniami z udziału w Monte San Savino.
 • Z kolei Kris na blogu Wargames and Railroads opublikował zdjęcia z ReaperCon 2017.
 • Tony on the blog Dampf's Modeling Page provided a report on Scale Model World 2017. (ENG)
 • Marc on the blog volomir.com shared his impressions of participating in Monte San Savino. (ENG)
 • Kris on the blog Wargames and Railroads published photos from ReaperCon 2017. (ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries


Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #39 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach bitewniakowe pogranicza oraz DansE MacabrE Hakostwo.
 • Przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Wojtek Well of Eternity.
 • Ponadto zapraszam do przeczytania wpisu opublikowanego na blogu z okazji 8 rocznicy powstania DansE MacabrE.
 • Entries published within the #39 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs bitewniakowe pogranicza and DansE MacabrE and Hakostwo. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Wojtek from Well of Eternity. (PL)
 • In addition, I invite you to read the post published on the blog on the occasion of the 8th anniversary of the creation of DansE MacabrE. (PL/ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz